پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه

پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه فهرست مطالب فصل اول         شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم دفتر روزنامه حسابهای عمومی دفتر کل دفتر معین دفتر اعتبارات دفتر اثاثیه و اموال دفتر صندوق فرمهای مورد نیاز در واحدها سند حسابداری موازنه حساب دستور پرداخت دستور پرداخت نقدی دستور پرداخت چک برگه دریافت ودیعه برگه رسید انبار حواله انبار صورت آمار داروی مصرفی روزانه فرم آمار مصرفی ماهیانه فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله فصل دوم         طبقه‌بندی حسابه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی علامه جعفری

دانلود پروژه مالی علامه جعفری

پروژه مالی علامه جعفری فهرست مطالب فصل اول ۱٫    تاریخچه وتعریف مالیات ۲٫    ماهیت واصول مالیات ۳٫    سیر تحول قوانین مالیاتی ۴٫    معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی ۵٫    پیدایش مالیات بر ارزش افزوده ۶٫    فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران فصل دوم ۱٫    مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ۲٫    تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده  در اقتصاد ۳٫    مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ۴٫    انواع مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه هر کد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی کارخانه تولیدی شکلات فرمند

دانلود پروژه مالی کارخانه تولیدی شکلات فرمند

پروژه مالی کارخانه تولیدی شکلات فرمند فهرست مطالب «تعریف حسابها» ۶ داراییهای جاری: ۶ داراییهای غیر جاری: ۶ بدهیهای جاری: ۷ ترازنامه: ۸ صورتحساب سود و زیان: ۸ کارخانه تولیدی شکلات فرمند ۹ «سند حسابداری» مهر ماه ۱۰ « دفاتر کل در پایان مهر ماه » ۲۲ « صورت مغایرت بانکی » ۲۶ صورت مغایرت بانکی ۲۷ « ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول » ۲۹ « سند حسابداری آبان ماه » ۳۰ « دفاتر کل در پایان آبان ماه » ۴۳ « صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه » ۴۹ ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار

دانلود پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار

پروژه مالی  شرکت باربری  وحیدبار فهرست مطالب مقدمه ۵ اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است . ۶ بخش اول ۱۲ آشنائی با نظام و مقررات جاری شرکت باربری وحیدبار ۱۲ قسمت اول: نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار ۱۲ ۳ـ نظام حسابداری مالیاتی : ۱۳ ۶ـ طراحی نظام های مالی : ۱۴ مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود ۲۰ تعریف شرکت : ۲۳ شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی: ۲۳ انواع شرکت ها ۲۳ تشکیل شرکت ۲۴ پذیره نویسی سهام شرکت ۲۵ هزینه های تاسیس شرکت ۲۶ اساسن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی سیستم انبار و خرید شرکت

دانلود پروژه مالی سیستم انبار و خرید شرکت

پروژه مالی سیستم انبار و خرید شرکت پروژه مالی سیستم انبار و خرید شرکت  منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه ، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عای...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فهرست مطالب ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی ) ۹ شرح وظایف معاونت فنی اجرایی ۹ وظایف پست: ۱۳ ۲- اداره کل منابع طبیعی ۱۷ مسئول روابط عمومی وظایف آن ۱۸ مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن ۲۰ رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن ۲۰ وظایف زیحساب ۲۱ کنترل بودجه ای ۲۲ معاونت ها ۲۲ مدیریت امور وام ۲۳ شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی ۲۴ تغییر نظام طبقه بندی درآمدها ۲۶ تعاریف ۲۷ فصل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد

دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد

دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود.منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خط...

ادامه مطلب