پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه برنامه نویسی جهت سیستم انبارداری

دانلود پروژه برنامه نویسی جهت سیستم انبارداری

دانلود پروژه برنامه نویسی جهت سیستم انبارداری با ویژوال بیسیک فصل اول : سیستم های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی رابطه ای : مفاهیم و تعاریف قبل از پرداختن به موضوع بانک های اطلاعاتی رابطه ای (Relational Data Base) ، بهتر است اشاره ای به مفاهیم ذیل داشته باشیم :  موجودیت (Entity) به هر چیزی (شی ، شخص ، محل و …) که می خواهیم در یک سیستم راجع به آن اطلاعاتی را جمع آوری ، پردازش و نگهداری نمائیم ، یک موجودیت گفته می شود . تعریف فوق ، متداو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا

دانلود پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا

دانلود پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص) مقدمه ۱-دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان کالاویاعرضه کنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد۰ به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروزوقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد. نحوه تنظیم با ثبت : ۱-برای هر فعال...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد پرسنل ادارات

دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد پرسنل ادارات

طراحی سیستم حقوق و دستمزد پرسنل ادارات  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف – سازمان برنامه وبودجه به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال ۱۳۱۶ هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در ۱۷ فروردین سال ۱۳۲۵ به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی عملیات حسابداری کارگاه تولید نقل

دانلود پروژه مالی عملیات حسابداری کارگاه تولید نقل

دانلود پروژه مالی عملیات حسابداری کارگاه تولید نقل عملیات حسابداری کارگاه تولید نقل    فهرست مطالب  تعریف: داراییها داراییهای جاری داراییهای غیر جاری تعریف: بدهیها بدهیهای جاری درآمدها هزینه ها سرمایه تعریف: ترازنامه صورتحساب سود وزیان ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۳ سند حسابداری مهر ماه دفتر روزنامه مهر ماه دفاتر کل در پایان مهر ماه صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۷/۸۳ ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول سند حسابداری آبان ما...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری

دانلود پروژه بررسی صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری

دانلود پروژه بررسی صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران فهرست مطالب فصل اول : کلیات مقدمه : ۲ هدف و انگیزه انتخاب موضوع. ۲ هدف استراتژیک شرکت.. ۳ فرضیه تحقیق : ۵ فرضیه اصلی : ۵ فرضیخ فرعی(۱) : ۵ فرضیه فرعی (۲): ۵ فرضیه فرعی (۳) : ۵ روش تحقیق : ۵ قلمرو تحقیق:‌ ۶ محدودیت و مشکلات: ۶ فصل دوم : مطالعات نظری  صورتهای مالی اساسی مکمل یکدیگرند: ۸ نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشهای مالی.. ۱۰ ماهیت ترازنامه. ۱۲ کاربرد تر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شرکت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوی

دانلود پروژه مالی صورتهای مالی شرکت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوی

فهرست مطالب صورتهای مالی ۱۳۸۵ ۶ ترازنامه ۸ صورت سود و زیان ۱۰ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۰ صورت جریان وجوه نقد ۱۲ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۲ صورت جریان وجوه نقد ۱۳ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۳ ۲-۱-فعالیت شرکت ۱۳ صورت جریان وجوه نقد ۱۵ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۵ یادااشت توضیحی صورتهای مالی ۱۹ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۱۹ یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۱ سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ۲۱ یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی ۲۲ سال مالی منت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری فهرست مطالب فصل اول : عملیات پیمانکاری : –                     ارکان اصلی عملیات پیمانکاری –                     انواع قرارداد های پیمانکاری –                     مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری –                     مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح –                     ارجاع کار به پیمانکار –                     انعقاد قرار داد با پیمانکار –                ...

ادامه مطلب