پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد

دانلود پروژه مالی مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادی گسترده تر داشته باشد ، اعمال مدیریت و سرپرستی با کمال و نیروی بیشتری تحقق خواهد پذیرفت و نتیجتاَ کارایی سازمان ها و کارکنان در جهت نیل به هدفهای سازمانی فزونی خواهد یافت . برای دستیابی به هدف فوق تهیه مت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار

دانلود پروژه نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار

دانلود پروژه نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار   مقدمه بخش اول آشنائی با نظام و مقررات جاری شرکت باربری وحیدبار قسمت اول: نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار دفاتر قانونی شرکت اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود تعریف شرکت : شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی: انواع شرکت ها تشکیل شرکت پذیره نویسی سهام شرکت هزینه های تاسیس شرکت اساسنامه قانونی شرکت مجمع عمو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی

دانلود پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی

پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)     فهرست مطالب     * مقدمه     * فصل اول – کلیات     * فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد     * فصل سوم – پرداختها و هزینه ها     * انواع پرداختها     * درمورد خرید های داخلی     * خریدهای خارجی     * خدمات قراردادی     * فصل چهارم – معاملات     * ماده ۵۲- نصاب معاملات     * معاملات جزئی     * معاملات متوسط     * معاملات عمده     * ماده ۵۴- مناقصه عمومی ( آگهی مناقصه )     * ماده ۷۱- انعقا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک   فهرست مطالب فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها ۳ گزارش شناخت سیستم ۴ عملکرد کلی سیستم ۵ مشکلات موجود ۶ پیشنهادات اولیه ۶ گزارش امکان سنجی ۷ امکان سنجی منطقی ۷ امکان سنجی فیزیکی ۷ امکان سنجی فرهنگی ۷ امکان سنجی اقتصادی ۸ تحلیل هزینه ها و منافع ۸ زمانبندی پروژه ۱۰ نمودار Gant Chart 11 آنالیز سیستم ۱۲ شناخت فرم ها ۱۲ نمودار Form Flow 12 نمودار FRD 14 بیانیه نیازمندی ها ۱۴ نمودارهای DFD 16 طرح ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز فهرست مطالب فصل اول مقدمه تاریخچه موسسه اهداف موسسه نمودار سازمانی تعریف انبار انواع انبارها انواع موجودیهای انبار وظایف انباردار کدگذاری کالاها تعریف و فواید کدگذاری انواع روشهای کد گذاری سیستم کدینگ انبار ۱) ماهیت کالا ۲) محل مصرف ۳) گروه کالا ۴) نوع کالا ۵) سایر مشخصات فصل دوم تعریف سیستم انبارداری و … تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن انواع فرمهای انبار ۱) ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم فهرست مطالب فصل اول – کلیات مقدمه ۲ هدف و انگیزه انتخاب موضوع ۲ فرضیه تحقیق ۳ روش تحقیق ۳ نمونه آماری۳ استفاده کنندگان از تحقیق۳ تعریف واژه ها ۳ فصل دوم – مطالعات نظری مقدمه ۵ سیستم حقوق و دستمزد ۶ حسابداری حقوق و دستمزد ۶ لیست حقوق و دستمزد ۷ عوامل نظریه های حقوق و دستمزد ۸ کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ۹ سهم کارمند از سود در شرکت ۱۱ کنترلهای داخلی بر  حقوق و دستمزد ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری  فهرست مطالب تعریف و اصطلاحات فرم اعلام نیازمندیها تعریف سیستم و روش سیستماتیک نقش واحد تدارکات به عنوان جزئی از یک سسیتم اصول مدیریت تدارکات(صحت پنجگانه) مراحل اجرایی خرید قسمت اول:خریدهای داخلی فرم شماره ۲(فرم درخواست خرید) فرم شماره۳(فرم سفارش کالا) فرم شماره ۴(کارت سفارش) دفترراهنمای سفارش ها فرم شماره۵(راهنمای الفبائی) قسمت دوم :خریدهای خارجی عوامل موثر در بالابردن میزان فروش وظایف مدیر بازاریا...

ادامه مطلب