پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم فهرست مطالب فصل اول – كليات مقدمه 2 هدف و انگيزه انتخاب موضوع 2 فرضيه تحقيق 3 روش تحقيق 3 نمونه آماري3 استفاده كنندگان از تحقيق3 تعريف واژه ها 3 فصل دوم – مطالعات نظري مقدمه 5 سيستم حقوق و دستمزد 6 حسابداري حقوق و دستمزد 6 ليست حقوق و دستمزد 7 عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد 8 كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد 9 سهم كارمند از سود در شركت 11 كنترلهاي داخلي بر  حقوق و دس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري  فهرست مطالب تعريف و اصطلاحات فرم اعلام نيازمنديها تعريف سيستم و روش سيستماتيك نقش واحد تداركات به عنوان جزئي از يك سسيتم اصول مديريت تداركات(صحت پنجگانه) مراحل اجرايي خريد قسمت اول:خريدهاي داخلي فرم شماره 2(فرم درخواست خريد) فرم شماره3(فرم سفارش كالا) فرم شماره 4(كارت سفارش) دفترراهنماي سفارش ها فرم شماره5(راهنماي الفبائي) قسمت دوم :خريدهاي خارجي عوامل موثر در بالابردن ميزان فروش وظايف مدير بازاريا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين مقدمه اي بر تحليل هزينه اي و مالي اهميت تحليل هزينه اي و مالي مفاهيم تحليل هزينه اي و مالي، ارتباط قابل ملاحظه اي با مديريت و بهبود بهره وري دارد. براي بقاي كسب و كار، مديريت كارآمد جنبه هاي مالي آن اساسي است. از اين گذشته، براي موفقيت بهبود بهره وري، مديريت منابع مالي بايد به صورت صحيحي انجام شود؛ و اين به معني آن است كه پيامدهاي مالي هرگونه امكان بهبود بهره وري بايد تحليل شده و در نظر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها فهرست مطالب مقدمه 4 شرح گزارش 5 تعريف حسابداري 6 حسابداری در ایران 7 حسابداري شركت طاها 8 انواع بدهي ها: 10 ترازنامه: 11 تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي 12 مانده گيري حساب ها: 14 سند حسابداري: 15 دفاتر حسابداري: 15 موسسه آموزش زبان دانا 18 دفتر كل 19 دفتر معين: 21 موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداري 21 تراز نامه: 24 درآمد و هزينه:  درآمد: 25 هزينه: 26 مؤسسه / شركت طاها 28 مؤسسه / شركت ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری   مقدمه: در بررسي مؤسسات و سازمان هاي مختلف، خصوصاً توليدي و صنعتي، ملاحظه مي شود كه اكثر سرمايه هاي آن ها را مواد لازم و كالاهاي مصرفي تشكيل ميدهد و قسمت عمده سرمايه آن ها مصرف تهيه اجناس و وسايل مذكور مي گردد.اگر موجودي هاي جنسي يك مؤسسه بيش تر از اندازه مورد احتياج باشد. قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركورد در مي آيد و اگر اين موجودي كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملياتي و خدماتي آنها وقفه حاصل مي شو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی

دانلود پروژه بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی

بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی طی 3 سال 84 ، 85 ، 86 (سهامی عام) فهرست مطالب مقدمه 1 : مقدمه 2 : تجزیه وتحلیل صورت های مالی ، ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و پیش بینی وضعیت آینه موسسه نسبت جاری : سال 84 ، 85 ، 86 نسبت آنی یا سریع : سال 84 ، 85 ، 86 میانگین دوره وصول مطالبات : سال 85 ، 86 گردش موجودی کالا : سال 85 ، 86 نسبت بدهی : سال 84 ، 85 ، 86 نسبت بدهی به ارزش ویژه : سال 84 ، 85 ، 86 حاشیه سود ناخالص : سال 84 ، 85 ، 86 حاشیه سود...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی حسابداری دانشگاه

دانلود پروژه مالی حسابداری دانشگاه

دانلود پروژه مالی حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی فهرست مطالب پروژه مالی حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی فصل اول-کلیات  فصل دوم- بودجه ومنابع مالی ودر آمد  فصل سوم-پرداختها و هزینه ها انواع پرداختها الف-در مورد خرید های داخلی ب:خریدهای خارجی ج : خدمات قراردادی  فصل چهارم – معاملات ترتیب تحویل کالا یاخدمات  فصل پنجم – تنظیم حساب و نظارت  فصل ششم – اموال  فصل هفتم – امور مختلف حسابداری دولتی ثبت عملیات حسابداری بستن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز فهرست مطالب مقدمه 4 اطلاعات حسابداري: 5 انواع واحدهاي اقتصادي: 5 – روش اولين صادره از آخرين وارده: 7 انواع دارائي ها: 8 تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي 8 ثبت رويدادهاي مالي در حسابها: 9 – قاعده ثبت افزايش و كاهش در حسابها: 10 ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري 10 دفتر كل: 12 معين: 13 تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل 13 درآمد و هزينه: 14 -ارائه خدمات به صورت نقد: 15 – ار...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌ افزار ثناراي

دانلود پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌ افزار ثناراي

دانلود پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌ افزار ثناراي شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص) در تاريخ 4/7/1377 تحت شماره 143804 در اداره ثبت  شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. سرمايه اوليه شركت دويست‌ و هفتاد ميليون ريال منقسم به بيست و هفت سهم عادي با نام ده ميليون ريالي مي‌باشد. در تاريخ 20/12/1382 سرمايه اوليه شركت از مبلغ دويست‌ و هفتاد ميليون ريال به پانصد و چهل ميليون از طريق افزايش تعداد سها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

دانلود پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

دانلود پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران فهرست مطالب تمرین 3 جواب : 4 مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 . 7 جدول مواد مصرفی 20 کالای در جریان ساخت پایان دوره ( 42350 ) 25 مسائل 30 جدول موارد مصرفی 32 جدول ملزومات مصرفی کارخانه 32 جدول سربار کارخانه 32 هزینه تولید: 33 جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته 34 جدول هزینه اداری توزیع و فروش 36 جدول هزینه سربار 37 صورت سود و زیان 38 تمرين 2 42 ...

ادامه مطلب