پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه حسابداری مالی شرکت سداد ماشین

دانلود پروژه حسابداری مالی شرکت سداد ماشین

دانلود پروژه حسابداری مالی شرکت سداد ماشین مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها فهرست مطالب مقدمه ۴ شرح گزارش ۵ تعریف حسابداری ۶ حسابداری در ایران ۷ حسابداری شرکت طاها ۸ انواع بدهی ها: ۱۰ ترازنامه: ۱۱ تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی ۱۲ مانده گیری حساب ها: ۱۴ سند حسابداری: ۱۵ دفاتر حسابداری: ۱۵ موسسه آموزش زبان دانا ۱۸ دفتر کل ۱۹ دفتر معین: ۲۱ موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداری ۲۱ تراز نامه: ۲۴ درآمد و هزینه:  درآمد: ۲۵ هزینه: ۲۶ مؤسسه / شرکت طاها ۲۸ مؤسسه / شرکت طاها ۲۹ تراز آ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری   مقدمه: در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل میدهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناس و وسایل مذکور می گردد.اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتی و خدماتی آنها وقفه حاصل می شو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی

دانلود پروژه بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی

بررسی صورت های مالی شرکت بیسکویت گرجی طی ۳ سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ (سهامی عام) فهرست مطالب مقدمه ۱ : مقدمه ۲ : تجزیه وتحلیل صورت های مالی ، ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و پیش بینی وضعیت آینه موسسه نسبت جاری : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ نسبت آنی یا سریع : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ میانگین دوره وصول مطالبات : سال ۸۵ ، ۸۶ گردش موجودی کالا : سال ۸۵ ، ۸۶ نسبت بدهی : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ نسبت بدهی به ارزش ویژه : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ حاشیه سود ناخالص : سال ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ حاشیه سود خالص : سال ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی حسابداری دانشگاه

دانلود پروژه مالی حسابداری دانشگاه

دانلود پروژه مالی حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی فهرست مطالب پروژه مالی حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی فصل اول-کلیات  فصل دوم- بودجه ومنابع مالی ودر آمد  فصل سوم-پرداختها و هزینه ها انواع پرداختها الف-در مورد خرید های داخلی ب:خریدهای خارجی ج : خدمات قراردادی  فصل چهارم – معاملات ترتیب تحویل کالا یاخدمات  فصل پنجم – تنظیم حساب و نظارت  فصل ششم – اموال  فصل هفتم – امور مختلف حسابداری دولتی ثبت عملیات حسابداری بستن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز فهرست مطالب مقدمه ۴ اطلاعات حسابداری: ۵ انواع واحدهای اقتصادی: ۵ – روش اولین صادره از آخرین وارده: ۷ انواع دارائی ها: ۸ تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی ۸ ثبت رویدادهای مالی در حسابها: ۹ – قاعده ثبت افزایش و کاهش در حسابها: ۱۰ ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری ۱۰ دفتر کل: ۱۲ معین: ۱۳ تراز آزمایشی حساب های دفتر کل ۱۳ درآمد و هزینه: ۱۴ -ارائه خدمات به صورت نقد: ۱۵ – ار...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌ افزار ثنارای

دانلود پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌ افزار ثنارای

دانلود پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌ افزار ثنارای شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) در تاریخ ۴/۷/۱۳۷۷ تحت شماره ۱۴۳۸۰۴ در اداره ثبت  شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت دویست‌ و هفتاد میلیون ریال منقسم به بیست و هفت سهم عادی با نام ده میلیون ریالی می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ سرمایه اولیه شرکت از مبلغ دویست‌ و هفتاد میلیون ریال به پانصد و چهل میلیون از طریق افزایش تعداد س...

ادامه مطلب