پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک   فهرست مطالب فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها 3 گزارش شناخت سیستم 4 عملکرد کلی سیستم 5 مشکلات موجود 6 پیشنهادات اولیه 6 گزارش امکان سنجی 7 امکان سنجی منطقي 7 امکان سنجی فیزیکی 7 امکان سنجی فرهنگی 7 امکان سنجی اقتصادی 8 تحلیل هزینه ها و منافع 8 زمانبندی پروژه 10 نمودار Gant Chart 11 آنالیز سیستم 12 شناخت فرم ها 12 نمودار Form Flow 12 نمودار FRD 14 بیانیه نیازمندی ها 14 نمودارهای DFD 16 طرح جانما...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز فهرست مطالب فصل اول مقدمه تاریخچه موسسه اهداف موسسه نمودار سازمانی تعریف انبار انواع انبارها انواع موجودیهای انبار وظایف انباردار کدگذاری کالاها تعریف و فواید کدگذاری انواع روشهای کد گذاری سیستم کدینگ انبار 1) ماهیت کالا 2) محل مصرف 3) گروه کالا 4) نوع کالا 5) سایر مشخصات فصل دوم تعریف سیستم انبارداری و … تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن انواع فرمهای انبار 1) ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم فهرست مطالب فصل اول – كليات مقدمه 2 هدف و انگيزه انتخاب موضوع 2 فرضيه تحقيق 3 روش تحقيق 3 نمونه آماري3 استفاده كنندگان از تحقيق3 تعريف واژه ها 3 فصل دوم – مطالعات نظري مقدمه 5 سيستم حقوق و دستمزد 6 حسابداري حقوق و دستمزد 6 ليست حقوق و دستمزد 7 عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد 8 كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد 9 سهم كارمند از سود در شركت 11 كنترلهاي داخلي بر  حقوق و دس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري  فهرست مطالب تعريف و اصطلاحات فرم اعلام نيازمنديها تعريف سيستم و روش سيستماتيك نقش واحد تداركات به عنوان جزئي از يك سسيتم اصول مديريت تداركات(صحت پنجگانه) مراحل اجرايي خريد قسمت اول:خريدهاي داخلي فرم شماره 2(فرم درخواست خريد) فرم شماره3(فرم سفارش كالا) فرم شماره 4(كارت سفارش) دفترراهنماي سفارش ها فرم شماره5(راهنماي الفبائي) قسمت دوم :خريدهاي خارجي عوامل موثر در بالابردن ميزان فروش وظايف مدير بازاريا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين

دانلود پروژه حسابداری مالی شركت سداد ماشين مقدمه اي بر تحليل هزينه اي و مالي اهميت تحليل هزينه اي و مالي مفاهيم تحليل هزينه اي و مالي، ارتباط قابل ملاحظه اي با مديريت و بهبود بهره وري دارد. براي بقاي كسب و كار، مديريت كارآمد جنبه هاي مالي آن اساسي است. از اين گذشته، براي موفقيت بهبود بهره وري، مديريت منابع مالي بايد به صورت صحيحي انجام شود؛ و اين به معني آن است كه پيامدهاي مالي هرگونه امكان بهبود بهره وري بايد تحليل شده و در نظر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها فهرست مطالب مقدمه 4 شرح گزارش 5 تعريف حسابداري 6 حسابداری در ایران 7 حسابداري شركت طاها 8 انواع بدهي ها: 10 ترازنامه: 11 تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي 12 مانده گيري حساب ها: 14 سند حسابداري: 15 دفاتر حسابداري: 15 موسسه آموزش زبان دانا 18 دفتر كل 19 دفتر معين: 21 موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداري 21 تراز نامه: 24 درآمد و هزينه:  درآمد: 25 هزينه: 26 مؤسسه / شركت طاها 28 مؤسسه / شركت ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری   مقدمه: در بررسي مؤسسات و سازمان هاي مختلف، خصوصاً توليدي و صنعتي، ملاحظه مي شود كه اكثر سرمايه هاي آن ها را مواد لازم و كالاهاي مصرفي تشكيل ميدهد و قسمت عمده سرمايه آن ها مصرف تهيه اجناس و وسايل مذكور مي گردد.اگر موجودي هاي جنسي يك مؤسسه بيش تر از اندازه مورد احتياج باشد. قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركورد در مي آيد و اگر اين موجودي كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملياتي و خدماتي آنها وقفه حاصل مي شو...

ادامه مطلب