پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک   فهرست مطالب فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها ۳ گزارش شناخت سیستم ۴ عملکرد کلی سیستم ۵ مشکلات موجود ۶ پیشنهادات اولیه ۶ گزارش امکان سنجی ۷ امکان سنجی منطقی ۷ امکان سنجی فیزیکی ۷ امکان سنجی فرهنگی ۷ امکان سنجی اقتصادی ۸ تحلیل هزینه ها و منافع ۸ زمانبندی پروژه ۱۰ نمودار Gant Chart 11 آنالیز سیستم ۱۲ شناخت فرم ها ۱۲ نمودار Form Flow 12 نمودار FRD 14 بیانیه نیازمندی ها ۱۴ نمودارهای DFD 16 طرح ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت تولید محصولات غذایی سبز فهرست مطالب فصل اول مقدمه تاریخچه موسسه اهداف موسسه نمودار سازمانی تعریف انبار انواع انبارها انواع موجودیهای انبار وظایف انباردار کدگذاری کالاها تعریف و فواید کدگذاری انواع روشهای کد گذاری سیستم کدینگ انبار ۱) ماهیت کالا ۲) محل مصرف ۳) گروه کالا ۴) نوع کالا ۵) سایر مشخصات فصل دوم تعریف سیستم انبارداری و … تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن انواع فرمهای انبار ۱) ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم فهرست مطالب فصل اول – کلیات مقدمه ۲ هدف و انگیزه انتخاب موضوع ۲ فرضیه تحقیق ۳ روش تحقیق ۳ نمونه آماری۳ استفاده کنندگان از تحقیق۳ تعریف واژه ها ۳ فصل دوم – مطالعات نظری مقدمه ۵ سیستم حقوق و دستمزد ۶ حسابداری حقوق و دستمزد ۶ لیست حقوق و دستمزد ۷ عوامل نظریه های حقوق و دستمزد ۸ کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ۹ سهم کارمند از سود در شرکت ۱۱ کنترلهای داخلی بر  حقوق و دستمزد ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

دانلود پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری  فهرست مطالب تعریف و اصطلاحات فرم اعلام نیازمندیها تعریف سیستم و روش سیستماتیک نقش واحد تدارکات به عنوان جزئی از یک سسیتم اصول مدیریت تدارکات(صحت پنجگانه) مراحل اجرایی خرید قسمت اول:خریدهای داخلی فرم شماره ۲(فرم درخواست خرید) فرم شماره۳(فرم سفارش کالا) فرم شماره ۴(کارت سفارش) دفترراهنمای سفارش ها فرم شماره۵(راهنمای الفبائی) قسمت دوم :خریدهای خارجی عوامل موثر در بالابردن میزان فروش وظایف مدیر بازاریا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابداری مالی شرکت سداد ماشین

دانلود پروژه حسابداری مالی شرکت سداد ماشین

دانلود پروژه حسابداری مالی شرکت سداد ماشین مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها فهرست مطالب مقدمه ۴ شرح گزارش ۵ تعریف حسابداری ۶ حسابداری در ایران ۷ حسابداری شرکت طاها ۸ انواع بدهی ها: ۱۰ ترازنامه: ۱۱ تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی ۱۲ مانده گیری حساب ها: ۱۴ سند حسابداری: ۱۵ دفاتر حسابداری: ۱۵ موسسه آموزش زبان دانا ۱۸ دفتر کل ۱۹ دفتر معین: ۲۱ موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداری ۲۱ تراز نامه: ۲۴ درآمد و هزینه:  درآمد: ۲۵ هزینه: ۲۶ مؤسسه / شرکت طاها ۲۸ مؤسسه / شرکت طاها ۲۹ تراز آ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری

دانلود پروژه مالی انبارداری   مقدمه: در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل میدهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناس و وسایل مذکور می گردد.اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتی و خدماتی آنها وقفه حاصل می شو...

ادامه مطلب