پروژه مالی و انباداری

دانلود پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود  پروژه مالی  شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی فهرست مطالب عنوان بخش اول : تاریخچه شرکت مخابرات و چارت سازمانی  طرح جامع مشترکین۳ شرح وظایف۱۰ بخش دوم : توضیحی بر قسمت بررسی حسابها و فرم های مربوط فرم های مربوط۱۲ بخش سوم : شرح عملیات اداره موجودی کالا شرح عملیات۱۴ برگشت کالا به انبار۱۸ خرید۲۷ چرخه ورود و خروج کالا به انبار ۳۸ حواله انبار ۳۹ تاریخچه شرکت مخابرات خراسان اولین مرکز تلفن استان خراسان در شهر مقدس مشهد با نصب ۷۰ شماره تلفن مغناطیسی در سال ۱...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

دانلود پروژه مالی بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

پروژه مالی بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی فهرست مطالب فصل اول ۴ اداره مالی اداری ۴ امور متقاضیان و امور مشترکین ۵ واحد آبونمان ۱۱ فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان : ۱۴ فصل دوم ۱۶ تشکیلات و روابط سازمانی ۱۶ چارت سازمانی ۱۷ فصل سوم ۲۲ برنامه ریزی ۲۸ قوانین عمومی‌مدیریت ۳۰ مسائل پرسنلی ۳۲ شماره گذاری و اجرای پروژه ۳۶ خرید و تدارکات ۳۸ سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت ۴۰ فصل چهارم ۴۵ اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری ۴۵...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا

دانلود پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا

دانلود پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا – سهامی خاص فهرست مطالب بخش اول مدیریت مالی و وظایف آن بخش دوم طرح حسابداری مالی طرح دریافت  و پرداخت آیین نامه تنخواه گردان بخش سوم طرح سیستم حقوق و دستمزد طرح مجوزهای مالی مقدمه ۱-دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان کالاویاعرضه کنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد۰ به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

دانلود پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب فهرست مطالب  تعریف انبار هدف از استقرار یک سیستم  انبار نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالای فروشگاه مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از انبار مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبار های مورد نیاز در کارخانه مشخات کارت انبار و کاروکس چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار. ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امض...

ادامه مطلب