کارتحقیقی

دانلود کارتحقیقی قرار ترک تعقیب

دانلود کارتحقیقی قرار ترک تعقیب

دانلود کارتحقیقی قرار ترک تعقیب قرار ترک تعقیب چکیده کاستن از حیطه اختیارات و اقتدار حقوق کیفری بطور اعم امروزه بصورت یک جریان درآمده است. بویژه مسئولین رسمی دستگاه قضایی، به منظور کم کردن حجم کار مراجع قضایی، به این امر توجه خاصی دارند هر چند ممکن است برای آن اهداف بشر دوستانه بیان کنند. در همین راستا، راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوری جستن از امر تعقیب کیفری می گردند، مورد عنایت اندیشمندان قرار گرفته است. این اقدام...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر

دانلود کارتحقیقی بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر

دانلود کارتحقیقی بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر بررسی وضعیت همسر غایب مفقود الاثر چکیده بررسی وضعیت حقوقی غایب مفقود‏الاثر است. وضعیت حقوقی چنین شخصی بر موضوعاتی همچون: نگهداری اموال، اداره امور مالی، حضانت فرزندان، همسر، طلاق و ارث وی تأثیرگذار است. ابتدا دیدگاه فقه و حقوق اسلامی در مورد غایب مفقودالاثر را بیان نموده، شرایط تحقق غیبت را از منظر فقهی و حقوقی ذکر می‏کند. سپس وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر پیش از نصب امین را بیا...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی و نقش هیات منصفه

دانلود کارتحقیقی بررسی و نقش هیات منصفه

دانلود کارتحقیقی بررسی و نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی بررسی و نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی چکیده هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد . در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، ا...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره در نظام  اسلامی به پاکیزگی روح و روان اعضای جامعه بسی با اهمیت تلقی می شود و همواره به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می گیرد . از جمله اقدامات مهمی که باید دولتمردان و مردم ما به آن اهتمام ورزند مهیا نمودن زمینه ازدواج برای دختران وپسران جوان است . تمهیدات لازم اقتصادی در جهت سهل نمودن امر ازدواج پایین آوردن سطح توقع مادی دختران و پسران ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا

دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا

دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا ورود ثالث در دعوا  چکیده منظور از شخص ثالث همه ی اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان وخوانده ندارد – شخص ثالث به طور ارادی می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدید نظر در صورتیکه برای خود مستقلا” حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت نماید – پس از صدور رای قطعی از دادگاه بدوی  یا تجدید نظر چنانچه شخص ثالث...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی روابط موجر و مستاجر

دانلود کارتحقیقی روابط موجر و مستاجر

دانلود کارتحقیقی روابط موجر و مستاجر روابط موجر و مستاجر مقدمه: عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی خیار شرط

دانلود کارتحقیقی خیار شرط

دانلود کارتحقیقی خیار شرط خیار شرط مقدمه خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج ۳ ، ص ۴۴۷) بر می گردد. اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی ۳۹۶ : خیارات از قرار ذیر اند ۱- خیار مجلس  ۲- خیار حیوان ۳-  خیا...

ادامه مطلب