کارتحقیقی

دانلود کارتحقیقی اعتبار امر مختومه

دانلود کارتحقیقی اعتبار امر مختومه

دانلود کارتحقیقی اعتبار امر مختومه اعتبار امر مختومه چکیده بررسی اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم بی‌گمان در حوزه آیین‌دادرسی مدنی با وجود حکومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محکم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و در دادرسی و قواعد شکلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یکی از قواعد پذیر...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی عسر و حرج در قانون و رویه قضایی

دانلود کارتحقیقی عسر و حرج در قانون و رویه قضایی

کارتحقیقی عسر و حرج در قانون و رویه قضایی کارتحقیقی عسر و حرج در قانون و رویه قضایی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی تخفیف و تبدیل مجازات

دانلود کارتحقیقی تخفیف و تبدیل مجازات

دانلود کارتحقیقی تخفیف و تبدیل مجازات فصل اول : کلیات ۱- ضرورت اعمال کیفیات مخففه از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوه معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است. لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه ب...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی سوء نیت در چک بلا محل

دانلود کارتحقیقی سوء نیت در چک بلا محل

دانلود کارتحقیقی سوء نیت در چک بلا محل چکیده امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چکهای بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد . از بدو اعطای وصف کیفری به چک زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد . شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چکها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد; لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی

دانلود کارتحقیقی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی

بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی چکیده نسب رضاعی یکی از احکام امضایی دین اسلام است، که بر اساس آن، اگر بچه ای از زن دیگری غیر از مادر خود، شیر بخورد، با شرایط خاصی، این بچه به منزله فرزند نسبی آن زن و شوهرش محسوب می شود. مهم ترین بحث در مسأله رضاع، انتشار حرمت نکاح بین شیرخوار، زن شیرده، صاحب شیر و سایر بستگانی است که در نسب، ازدواج با آنها حرام می باشد. دلیل این حکم نیز آیه قرآن است که با صراحت، حرمت ازدواج با مادر و خواهر رضاعی...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران

دانلود کارتحقیقی بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران

بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران چکیده قلمرو حاکمیت یک کشور بسی فراتر از مرزهای رسمی آن کشور است،به‏ عنوان مثال،کشتی‏های یک کشور ،هرچند در آب‏های داخلی کشور صاحب‏ پرچم نباشند،جزء قلمرو حاکمیت کشور صاحب پرچم به شمار می‏آیند. همین امر براساس عرف بین المللی در مورد هواپیماها هم صادق است. مثال‏ دیگر،سرزمین‏های اشغال شده توسط نیروهای مسلح یک کشور است،که هر چند در خارج از مرزهای رسمی و شناختهء شدهء آن کشور واقع است،اما تا حدودی که...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث فهرست مطالب چکیده فصل اول بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر مبحث اول : عقد بیمه در قوانین گفتار اول : بیمه شخص ثالث مبحث دوم : فسخ و بطلان مبحث سوم : مسولیت بیمه گر مبحث چهارم : بیمه شخص ثالث قانون خطرات اصلی بیمه حوادث سرنشین خطرات مورد تعهد : خطرات خارج از تعهد : کارتحقیقی بیمه شخص ثالث خطرات اصلی مورد پوشش: خطرات اضافی مورد پوشش: بیمه حوادث سرنشین و راننده : گفتار دوم : آئین‌ نامه‌اجرایی ...

ادامه مطلب