کارتحقیقی

کارتحقیقی بررسی ماهیت طلاق توافقی و وضعیت حقوقی زوجه

کارتحقیقی بررسی ماهیت طلاق توافقی و وضعیت حقوقی زوجه

کارتحقیقی بررسی ماهیت طلاق توافقی و وضعیت حقوقی زوجه چکیده: مطابق مادة 1133 قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجة دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی اجرای حق طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون

دانلود کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون

کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون آیین دادرسی کیفری اختیارات و وظایف قیم در قانون آیین دادرسی کیفری چكيده نگرش و ديدگاه دين مبيين اسلام بر مباني اصول و قواعد حقوقي بسيار عظيم و با اهميت است بطوريکه در هيچکدام از اديان الهي اين ديد با اين عظمت وجود نداسته است. با توجه به اين مبنا کيان خانواده جز محورهاي اساسي در جامعه بوده و اصول ‎۱۰ و ‎۲۱ قانون اساسي نيز مبيين اين قاعده کلي است. با توجه به اين نکته غني‌ترين مباحث حقوق در اسلام از...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی

دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی

کارتحقیقی جعل اسناد رسمی جعل اسناد رسمی چکیده جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است. جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.» حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و س...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه

دانلود کارتحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه

کارتحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه چکيده: بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف سرقفلی سهام شرکتها امتیاز آب برق تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ‎۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع می باشد. با اندک توجه به روابط و داد و ستد مردم در جامعه فعلی درمی یابیم که فروش سر قفلی حق تالیف حق اختراع و نظیر آن رایج است ولی از نظر قانون مدنی به دلیل حصر مبیع به عین نمی توانیم اینگونه انتقال را بیع...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران

دانلود کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران چکيده حمایت از حقوق معنوی انسانی و مقابله با جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص از امور بسیار مهم است که مورد تاکید حقوقدانان نیز قرار گرفته اسن. در این راستا نشر اکحاذیب و شایع پردازی و… به عنوان یک آفت اخلاقی اجتماعی به منزله سلاح برنده ای توسط دشمنان حق و عدالت و متجاوزان به حریم انسانیه در طول تاریخ بکارگرفته شده و ضربات سهمگینی نیز به پیکر...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

بررسی تلف عوضین در اقاله چکیده: اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد صورت میپذیرد و هدف از آن انحلال عقد و به تبع آن سقوط تعهدات است. جواز مشروعیت اقاله به حکم عقل و نیز از طریق نقل ثابت شده است. بهرغم مشابهت های نهادهایی همچون رد معاملهی غیر نافذ، رجوع از عقد، فسخ، انفساخ و بطلان با اقاله اما تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد. از دیدگاه فقهای امامیه، حنبلی و شافعی اقاله مطلقا فسخ عقد است. ازدیدگاه فقهای حنفی نسبت به متعاقدین فسخ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر چکیده در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلاً مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است: ۱) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛ ۲) طرفین قرارداد می توانند مطابق قصد و ارادة خود استثنائاً به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کن...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق چکيده امروزه طرفداران تساوي حقوق زن و مرد سعي فراوان دارند تا برابري حقوق زوجين را در نکاح و انحلال آن تامين نمايند، و در اين جهت کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان را تصويب کرده اند.لذا در اين نوشته ضمن بررسي طلاق قضايي در قانون مدني افغانستان تفاوت‌هاي مرد و زن در انحلال نکاح گوشزد و با قانون مدني بعضي از کشور‌هاي اسلامي مقايسه و نتيجه ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی

دانلود کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی

کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی چكيده اهداي جنين جدا از روايي يا ناروايي آن, واجد آثاري و پيامدهاي حقوقي بوده كه صاحب نظران را به موافقت و مخالفت سوق داده است. در سال 1382 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور با پنج ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون گرچه در زمان خود بسيار راه‌گشا و مفيد بود، اما با توجه به نگارش مختصر آن، نواقصي دارد.از جمله وضعيت نسب طفل متولد از ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره اذن پدردر ازدواج دختر باکره چکيده : قانون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر يا جد پدري را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحيۀ سال 1361 اين گونه مقرر مي داشت : « نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر يا جدّ پدري اوست…» .در بخش نخست از اين مقاله در خصوص اعتبار اذن ولي در حدوث عقد ازدواج دختر باکره و اثر چنين اذ...

ادامه مطلب