کارتحقیقی

دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی

دانلود کارتحقیقی جعل اسناد رسمی

کارتحقیقی جعل اسناد رسمی جعل اسناد رسمی چکیده جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است. جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.» حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ از همین قانون و س...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه

دانلود کارتحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه

کارتحقیقی تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه تطبیق بیع در قانون مدنی وقفه چکیده: بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف سرقفلی سهام شرکتها امتیاز آب برق تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ‎۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع می باشد. با اندک توجه به روابط و داد و ستد مردم در جامعه فعلی درمی یابیم که فروش سر قفلی حق تالیف حق اختراع و نظیر آن رایج است ولی از نظر قانون مدنی به دلیل حصر مبیع به عین نمی توانیم اینگونه انتقال را بیع...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران

دانلود کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران چکیده حمایت از حقوق معنوی انسانی و مقابله با جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص از امور بسیار مهم است که مورد تاکید حقوقدانان نیز قرار گرفته اسن. در این راستا نشر اکحاذیب و شایع پردازی و… به عنوان یک آفت اخلاقی اجتماعی به منزله سلاح برنده ای توسط دشمنان حق و عدالت و متجاوزان به حریم انسانیه در طول تاریخ بکارگرفته شده و ضربات سهمگینی نیز به پیکر...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

بررسی تلف عوضین در اقاله چکیده: اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد صورت میپذیرد و هدف از آن انحلال عقد و به تبع آن سقوط تعهدات است. جواز مشروعیت اقاله به حکم عقل و نیز از طریق نقل ثابت شده است. بهرغم مشابهت های نهادهایی همچون رد معاملهی غیر نافذ، رجوع از عقد، فسخ، انفساخ و بطلان با اقاله اما تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد. از دیدگاه فقهای امامیه، حنبلی و شافعی اقاله مطلقا فسخ عقد است. ازدیدگاه فقهای حنفی نسبت به متعاقدین فسخ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر چکیده در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلاً مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است: ۱) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛ ۲) طرفین قرارداد می توانند مطابق قصد و اراده خود استثنائاً به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کن...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق چکیده امروزه طرفداران تساوی حقوق زن و مرد سعی فراوان دارند تا برابری حقوق زوجین را در نکاح و انحلال آن تامین نمایند، و در این جهت کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان را تصویب کرده اند.لذا در این نوشته ضمن بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان تفاوت‌های مرد و زن در انحلال نکاح گوشزد و با قانون مدنی بعضی از کشور‌های اسلامی مقایسه و نتیجه ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی

دانلود کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی

کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی چکیده اهدای جنین جدا از روایی یا ناروایی آن, واجد آثاری و پیامدهای حقوقی بوده که صاحب نظران را به موافقت و مخالفت سوق داده است. در سال ۱۳۸۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور با پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون گرچه در زمان خود بسیار راه‌گشا و مفید بود، اما با توجه به نگارش مختصر آن، نواقصی دارد.از جمله وضعیت نسب طفل متولد از اهدا...

ادامه مطلب