کارتحقیقی

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره اذن پدردر ازدواج دختر باکره چکیده : قانون مدنی در مادۀ ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر یا جدّ پدری اوست…» .در بخش نخست از این مقاله در خصوص اعتبار اذن ولی در حدوث عقد ازدواج دختر باکره و اثر چنین ا...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل چکیده: صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع میشوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توس...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

دانلود کارتحقیقی تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

دانلود کارتحقیقی تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه بند اول: اماکن مسکونی بند دوم: اماکن تجاری مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها گفتار دوم: م...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی نحله و اجرت المثل دوران زوجیت

دانلود کارتحقیقی نحله و اجرت المثل دوران زوجیت

نحله و اجرت المثل دوران زوجیت مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این تحقیق به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت ال...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی تسری بزه

دانلود کارتحقیقی تسری بزه

تسری بزه (خیانت در امانت ) مقدمه تسری بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ نسبت به اموال غیر منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خیانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ و اختلافات متعدد درباره اینکه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در امانت قرار گیرد یا خیر؟ و ابتلای روزنامه دادگاهها با این بزه، از جمله عواملی ...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی بررسی سقوط حضانت

دانلود کارتحقیقی بررسی سقوط حضانت

بررسی موارد سقوط حضانت و مقایسه آن با موارد سقوط قیمومت چکیده حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی قاعده امرقضاوت شده

دانلود کارتحقیقی قاعده امرقضاوت شده

قاعده امرقضاوت شده در قانون مدنی و مقایسه آن در قانون کیفری در بخش اول این مقاله، قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» در فقه و حقوق بررسی گردید: در فقه، نفوذ حکم قضائی دادرس واجد شروط یکی مربوط به صفات قاضی و دیگری مربوط به عدم امکان تجدید دعوی است که قاضی دوم موظّف به قبول حکمی است که توسط قاضی اول با شهادت بیّنه صادر شده است. و در حقوق، حکم قضائی به طور قطعی، دارای سه اثر است: الف. فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع; ب. تثبیت حق مورد نز...

ادامه مطلب