گرافیک وهنر

دانلود پروژه پوستر در ایران

دانلود پروژه پوستر در ایران

 پوستر در ایران فهرست فصل اول: گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران ۱-۱- مقدمه پوستر ۱-۲ تاریخچه پوستردر جهان ۱-۲-۱ تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر ۱-۳ تاریخچه پوستر در ایران ۱-۳-۱ تاریخچه پوستر بعد از انقلاب ۱-۴ اعلان های عامیانه مذهبی فصل دوم: ماهیت پوسترو کاربرد آن ۲-۱ ماهیت پوستر و کاربرد آن ۲-۲- طراحی پوستر ۲-۳ عوامل مؤثر در طراحی پوستر ۲-۴ ویژگی های فنی طراحی پوستر ۲-۵ کاربرد حروف در پوستر ۲-۶ ویژگی های یک پوستر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌

دانلود پروژه عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌

پروزه عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ فهرست مطالب پيشگفتار:    7 مقدمه    11 عكاسي‌    11 فصل‌ اول‌:    17 دستگاه‌ بينايي‌    17 دستگاه‌ بينايي‌    18 ژاك‌ لكان    23 (Jacgues Lacan)    23 1-1- لحظه‌ي‌ رويت‌ – چگونگي‌ ديدن‌ از ديدگاه‌ ژاك لكان‌    24 چشم روشنايي    39 رولان بارت    47 فصل‌ دوم:    57 ديدن در عكاسي – خواستگاه عكاس    57 1-3- گزينش‌ كادر    75 فصل‌ چهارم:    79 زيبايي شناسي در عكس    79 زيبايي‌شناسي‌ در عكس‌ (نگاه‌ –...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی کاشی و هنر کاشی کاری در ایران

دانلود پروژه بررسی کاشی و هنر کاشی کاری در ایران

بررسی کاشی و هنر کاشی کاری در ایران فهرست مطالب – هنر كاشي‌كاري الف-كاشي ب-انواع كاشي ج-كاشي‌سازي د-مراحل كاشي‌سازي هـ ابزارهاي كاشي‌سازي – تاريخچه هنر كاشي‌كاري درجهان الف-تاريخچه ب-براي خدا و شاهزادگان ج-شكوه ترسيم‌شده د- عصر ماشين هـ تفوق علم طراحي ن- دنياي نو و- عصر حاضر – تاريخچه هنر كاشي‌كاري در ايران چكيده مطالب كاشي : كلمه كاشي از واژه لاتين tegula مشتق شده از فعل tegere مي‌باشد كه معني پوشاندن يا پوشش‌دادن است لا...

ادامه مطلب

نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌، عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ (چشم‌ها)

نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌، عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ (چشم‌ها)

نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌، عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ (چشم‌ها) فهرست مطالب پیشگفتار ۱ مقدمه ۳ فصل اول – دستگاه بینایی۸ فصل دوم – ژاک لکان ۱۳ ۱-۲-لحظة رویت چگونگی دیدن از دیدگاه ژاک لکان ۱۵ ۲-۲-چشم – روشنایی ۲۹ فصل سوم – رولان بارت ۳۵ ۱-۳-رویت در عکاسی از دیدگاه رولان بارت ۳۸ فصل چهارم – دیدن در عکاسی ۴۵ ۱-۴-خواستگاه عکاسی ۴۶ ۲-۴-دیدن و مشاهده عکاس – هنرمند ۵۱ فصل پنجم – زیبایی شناسی در عکاسی ۶۲ ۱-۵-گزینش کادر ۶۳ ۲-۵-نحوة ارائه عکس ۷۰ ۳-۵...

ادامه مطلب

دانلود پروژه استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي

دانلود پروژه استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي

استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي مقدمه: پرداختن به موضوع كارگاه هاي چوب براي دانشجويان رشته صنايع دستي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. ليكن با توجه به اهميت زياد آن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بيشتري به اين امر مهم ملزوم داشته كه اهم توجه به فضاهاي لازم و استانداردها مي باشد با اين اوصاف، اين دلايل باعث شدند تا نگارنده، با بررسي استانداردهاي موجود در كارگاه ها، كارگاهي با فضاي ايده آل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رنگ در نشانه پیکتوگرام

دانلود پروژه رنگ در نشانه پیکتوگرام

رنگ در نشانه پیکتوگرام فهرست مطالب پيشگفتار 7 مقدمه 9 فصل اول 1 مفهوم كلي رنگ 1 رنگ 2 اثر رنگ 6 رنگ در روانشناسي 12 منشاء اهميت رنگ 13 فيزيولوژي رنگ 14 معناي هشت رنگ 14 1- رنگ خاكستري 16 2- رنگ آبي 16 3- رنگ سبز 18 4- رنگ قرمز 19 5- رنگ زرد 20 6- رنگ بنفش 21 7- رنگ قهوه‌اي 22 8- رنگ سياه 23 نقش رنگ در فرهنگ و ملل 23 رنگ در تبليغات 27 1- جلب توجه 28 2- حفظ توجه 29 3- تبادل اطلاعات 30 رنگ در هنر 31 رنگ در ادبيات 32 رنگ در سينما 33 رنگ ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته

دانلود پروژه بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته

بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته فهرست مطالب فصل اول: گرافيك محيطي چيست؟ لزوم آن در اجتماع با توجه به شرايط اجتماعي انسان در فضاي اطراف خود گرافيك محيطي چيست؟ گرافيك محيطي ( محيطهاي بسته ) مغازه ها و فروشگاه ها نقش گرافيك محيطي در اجتماع فصل دوم: انواع گرافيك محيطي و نمونه هاي آن در جهان انواع گرافيك محيطي گرافيك محيطي مسطع يا دو بعدي گرافيك محيطي حجمي يا سه بعدي تقسيم بندي ديگر گرافيك محيطي طراحي فروشگاه ها نمونه هاي گرافيك محيطي فصل س...

ادامه مطلب