گرافیک وهنر

دانلود پروژه پوستر در ایران

دانلود پروژه پوستر در ایران

 پوستر در ایران فهرست فصل اول: گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران ۱-۱- مقدمه پوستر ۱-۲ تاریخچه پوستردر جهان ۱-۲-۱ تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر ۱-۳ تاریخچه پوستر در ایران ۱-۳-۱ تاریخچه پوستر بعد از انقلاب ۱-۴ اعلان های عامیانه مذهبی فصل دوم: ماهیت پوسترو کاربرد آن ۲-۱ ماهیت پوستر و کاربرد آن ۲-۲- طراحی پوستر ۲-۳ عوامل مؤثر در طراحی پوستر ۲-۴ ویژگی های فنی طراحی پوستر ۲-۵ کاربرد حروف در پوستر ۲-۶ ویژگی های یک پوستر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌

دانلود پروژه عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌

پروزه عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ فهرست مطالب پیشگفتار:    ۷ مقدمه    ۱۱ عکاسی‌    ۱۱ فصل‌ اول‌:    ۱۷ دستگاه‌ بینایی‌    ۱۷ دستگاه‌ بینایی‌    ۱۸ ژاک‌ لکان    ۲۳ (Jacgues Lacan)    ۲۳ ۱-۱- لحظه‌ی‌ رویت‌ – چگونگی‌ دیدن‌ از دیدگاه‌ ژاک لکان‌    ۲۴ چشم روشنایی    ۳۹ رولان بارت    ۴۷ فصل‌ دوم:    ۵۷ دیدن در عکاسی – خواستگاه عکاس    ۵۷ ۱-۳- گزینش‌ کادر    ۷۵ فصل‌ چهارم:    ۷۹ زیبایی شناسی در عکس    ۷۹ زیبایی‌شناسی‌ در عکس‌ (نگاه‌ – معنا)...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی کاشی و هنر کاشی کاری در ایران

دانلود پروژه بررسی کاشی و هنر کاشی کاری در ایران

بررسی کاشی و هنر کاشی کاری در ایران فهرست مطالب – هنر کاشی‌کاری الف-کاشی ب-انواع کاشی ج-کاشی‌سازی د-مراحل کاشی‌سازی هـ ابزارهای کاشی‌سازی – تاریخچه هنر کاشی‌کاری درجهان الف-تاریخچه ب-برای خدا و شاهزادگان ج-شکوه ترسیم‌شده د- عصر ماشین هـ تفوق علم طراحی ن- دنیای نو و- عصر حاضر – تاریخچه هنر کاشی‌کاری در ایران چکیده مطالب کاشی : کلمه کاشی از واژه لاتین tegula مشتق شده از فعل tegere می‌باشد که معنی پوشاندن یا پوشش‌دادن است لا...

ادامه مطلب

نگاه‌ و معنا در هنر عکاسی‌، عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ (چشم‌ها)

نگاه‌ و معنا در هنر عکاسی‌، عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ (چشم‌ها)

نگاه‌ و معنا در هنر عکاسی‌، عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ (چشم‌ها) فهرست مطالب پیشگفتار ۱ مقدمه ۳ فصل اول – دستگاه بینایی۸ فصل دوم – ژاک لکان ۱۳ ۱-۲-لحظه رویت چگونگی دیدن از دیدگاه ژاک لکان ۱۵ ۲-۲-چشم – روشنایی ۲۹ فصل سوم – رولان بارت ۳۵ ۱-۳-رویت در عکاسی از دیدگاه رولان بارت ۳۸ فصل چهارم – دیدن در عکاسی ۴۵ ۱-۴-خواستگاه عکاسی ۴۶ ۲-۴-دیدن و مشاهده عکاس – هنرمند ۵۱ فصل پنجم – زیبایی شناسی در عکاسی ۶۲ ۱-۵-گزینش کادر ۶۳ ۲-۵-نحوه ارائه عکس ۷۰ ۳-۵...

ادامه مطلب

دانلود پروژه استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

دانلود پروژه استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی مقدمه: پرداختن به موضوع کارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیکن با توجه به اهمیت زیاد آن تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته که اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این دلایل باعث شدند تا نگارنده، با بررسی استانداردهای موجود در کارگاه ها، کارگاهی با فضای ایده آل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رنگ در نشانه پیکتوگرام

دانلود پروژه رنگ در نشانه پیکتوگرام

رنگ در نشانه پیکتوگرام فهرست مطالب پیشگفتار ۷ مقدمه ۹ فصل اول ۱ مفهوم کلی رنگ ۱ رنگ ۲ اثر رنگ ۶ رنگ در روانشناسی ۱۲ منشاء اهمیت رنگ ۱۳ فیزیولوژی رنگ ۱۴ معنای هشت رنگ ۱۴ ۱- رنگ خاکستری ۱۶ ۲- رنگ آبی ۱۶ ۳- رنگ سبز ۱۸ ۴- رنگ قرمز ۱۹ ۵- رنگ زرد ۲۰ ۶- رنگ بنفش ۲۱ ۷- رنگ قهوه‌ای ۲۲ ۸- رنگ سیاه ۲۳ نقش رنگ در فرهنگ و ملل ۲۳ رنگ در تبلیغات ۲۷ ۱- جلب توجه ۲۸ ۲- حفظ توجه ۲۹ ۳- تبادل اطلاعات ۳۰ رنگ در هنر ۳۱ رنگ در ادبیات ۳۲ رنگ در سینما ۳۳ رنگ در هنره...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته

دانلود پروژه بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته

بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته فهرست مطالب فصل اول: گرافیک محیطی چیست؟ لزوم آن در اجتماع با توجه به شرایط اجتماعی انسان در فضای اطراف خود گرافیک محیطی چیست؟ گرافیک محیطی ( محیطهای بسته ) مغازه ها و فروشگاه ها نقش گرافیک محیطی در اجتماع فصل دوم: انواع گرافیک محیطی و نمونه های آن در جهان انواع گرافیک محیطی گرافیک محیطی مسطع یا دو بعدی گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی تقسیم بندی دیگر گرافیک محیطی طراحی فروشگاه ها نمونه های گرافیک محیطی فصل س...

ادامه مطلب