گرافیک وهنر

دانلود پروژه قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

دانلود پروژه قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مروری بر قالی ایران فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواع کتیبه در قالیهای مناطق مختلف فصل پنجم : قالیهای کتیبه‌دار موزه فرش ایران فصل ششم : کتیبه ، نقشمایه‌ای در قالی فصل هفتم : قالی بافی در دوره‌ی صفوی – نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار دوره صفویه فصل هشتم : نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار در سایر موزه‌ها خلاصه نتیجه فهرست منابع چکیده آثار هنری دستی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت

دانلود پروژه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت

  فهرست مطالب چکیده ۳ فصل اول سابقه نوغانداری در کشورهای آسیا ۶ فصل دوم سابقه نوغانداری در ایران از دوره هخامنشی تا کنون ۱۰ فصل سوم نحوه پرورش کرم ابریشم  ۱۶ تفریخ تخم نوغان ۱۷ مرحله پروش لارو. حرارت و رطوبت،دما،تغذیه،تمیز کردن بستر ۱۹ مرحله تنیدن پیله ۲۱ برداشت پیله ۲۲ فصل چهارم طبقه انواع نژاد بر اساس مناطق تجاری و بومی ۲۵ فصل پنجم چرخه تولید تخم نوغان ۳۲ فصل ششم بیماریها و آفات کرم ابریشم ۳۵ فصل هفتم واریته های توتهای مختلف ۳۹ فصل هش...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی اکسپرسیونیسم انتزاعی

دانلود پروژه بررسی اکسپرسیونیسم انتزاعی

بررسی اکسپرسیونیسم انتزاعی فهرست مطالب مقدمه   ۱ فصل اول   ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) ) پیشینه ۴ اکسپرسیونیسم Expressionism) ) ۵ موضوع و مضمون آثار اکسپرسیونیستی Expressionisti) )    ۶ عقاید اکسپرسیونیست ها Expressionistha) )   ۶  قالبهای ادبی و هنری   ۷ اکپرسیونیسم در آلمان   ۸ گراوورهای اکسپرسیونیستی   ۱۱ فصل دوم   هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) ) ونسان ویلِم ون گوگ   ۱۴ ادوارد مونک ۱۷ جیمز انسور ۲۲ ژرژ رئو ۲۷ امیل نولده ۳۱ گر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

دانلود پروژه شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

فهرست مطالب فصل اول بخش اول : مقدمه ۱ بخش دوم : واژه شناسی۴ بخش سوم : تاریخچه۶ فصل دوم بخش اول : مواد اولیه ساخت قلمدان    ۱۰ بخش دوم : کاغذ و کاغذ گری            ۱۳ فصل سوم ساخت قلمدان     ۱۸ بخش اول : شیوه های سنتی ساخت قلمدان    ۱۹ بخش دوم : ساخت و سازهای ابتکاری        ۲۶ فصل چهارم تزئینات قلمدان ۳۴ بخش اول : مراحل قبل از نقش آفرینی    ۳۶ الف- آماده سازی سطح قلمدان (بوم سازی)۳۶ ب- رنگ و رنگ سازی            ۴۱ بخش دوم : مراحل نق...

ادامه مطلب