پروژه

دانلود مقاله مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

دانلود مقاله مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS

دانلود مقاله مقایسه چهار طرح ضرب کننده RNS فهرست مطالب ۱- مقدمه ۱ ۱-۱ سیستم عددی باقیمانده ۱ ۱-۲ قضیه باقی مانده های چینی ۲ ۱-۳ کاربردهای RNS ۳ ۲- روشهای ضرب پیمانه ای  ۵ ۲-۱ روش مونتگمری ۵ ۲-۲ بررسی اجمالی روشهای موجود پیاده سازی ضرب در RNS ۶ ۲-۳ نکاتی پیرامون چهار طرح مورد نظر ۷ ۳- طرح اول ۸ ۳-۱ مقدمه ۸ ۳-۲ بررسی سوابق ۸ ۳-۳ الگوریتم ۹ ۳-۴ پیاده سازی سخت افزاری ۱۰ ۳-۵ محاسبه پیچیدگی مساحت و تأخیر طرح اول ۱۳ ۴- طرح دوم ۱۵ ۴-۱ مقدمه ۱۵ ۴-۲ ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

دانلود مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

فهرست مطالب :    فصل اول کلیات الف- مقدمه ب- بیان مسأله ج- اهمیت و ضرورت پژوهش د- اهداف پژوهش اهداف فرعی تحقیق شامل   فصل دوم ادبیات تحقیق  الف- مقدمه ب- پیشینه تحقیق ب- ۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده د- مبانی مفهومی تحقیق  فصل سوم روش پژوهش الف- مقدمه ب- روش تحقیق ج- جامعه آماری تحقیق د- حجم نمونه ه- شیوه نمونه گیری و – فرضیات تحقیق و- ۱- سوالات اصلی تحقیق روش های تجزیه و تحلیل داده ها ز- روش گردآ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی

دانلود مقاله بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی

دانلود مقاله بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان کودکان بیش‌فعال ۷-۵ سال فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله ضرورت و هدف پژوهش فرضیه‌ی پژوهش سوال پژوهش تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی) نشانه های کمبود توجه بیش فعالی درکودکان عوامل مؤثر در بروز بیماری شیوع بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت سبب شناسی خصوصیات بالینی (ADHD) درمان دارو درمانی رفتار درمانی روشهای عامل سنتی بازی چیست عوامل مؤثر در بازی تأثیر جنس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

دانلود مقاله پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

فهرست مطالب بیان مسأله اهداف تحقیق سوالات پژوهش مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – ۲۸ پیشینه تحقیق مقدمه پیشینه نظری مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰) نظریه اریکسون (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان نظریه کارل راجرز (۱...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

دانلود مقاله بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

فهرست مطالب مقدمه چکیده تحقیق -شروع موضوع تحقیق -اهمیت و ضرورت تحقیق -اهداف تحقیق -طرح سوال پژوهشی -فرضیه های تحقیق -تعریف اصطلاحات عملی و نظری شرح موضوع تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق خصوصیات عاطفی در دوره نوجوانی و جوانی رشد اجتماعی در دوره نوجوانی رشد روانی در دوره نوجوانی عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دوره نوجوانی چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان اهداف طرح تحقیق طرح سؤال پژوهشی فرضیه های تحقیق تعریف اصطلاحات و مفاهیم نوجوانی بهزیستی خانواده...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۶

دانلود مقاله بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۶

فهرست مطالب فصل اول ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- بیان مسأله ۳ ۱-۳- اهمیت مسأله ۴ ۱-۴- اهداف تحقیق ۵ ۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق ۵ ۱-۴-۲- هدف جزئی تحقیق ۵ ۱-۵- سؤالات تحقیق ۶ ۱-۶- تعاریف متغیرها ۷ ۱-۷- تعاریف عملیاتی ۹ فصل دوم ۲-۱- مقدمه ۱۱ ۲-۲- فرسودگی شغلی ۱۱ ۲-۳- رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی ۱۴ ۲-۳-۱- رویکرد بالینی ۱۴ ۲-۳-۲- رویکرد روان شناختی – اجتماعی ۱۶ ۲-۳-۳- رویکرد تبادلی ۱۷ ۲-۳-۴- مدل کاپنر ۱۹ ۲-۴- رویکرد ساختاری ۲۰ ۲-۴-۱- سازمان ۲۱ ۲-۴-۲- ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران فهرست مطالب فصل اول کلیات ۱-۱ مقدمه ۲-۱ چکیده ۳-۱- بیان مسأله ۴-۱ ضرورت تحقیق ۵-۱ جمعیت مورد مطالعه ۶-۱ حجم نمونه ۷-۱ مراحل انجام تحقیق ۸-۱ موانع موجود در انجام تحقیق فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق «موضوع تحقیق» ۱-۲-۱ پیشینه‌ی تحقیق ۱-۱-۲ تعریف بهره وری ۲-۱-۲ مفهوم بهره وری ۳-۱-۲ هزینه‌های افزایش کیفیت ۱-۳-۲-۱ هزینه‌های پیش گیرانه ۲-۳-۱-۲ هز...

ادامه مطلب