پروژه

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن فهرست مطالب فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع ۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف ۱-۱-۱-تبعات نامتعادلی بار ۱-۱-۲-شبکه فشار ضعیف ۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها ۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول ۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگی‌رابطه‌بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان تلفات در شبکه (بار کاملاً اکتیو) ۱-۱-۵-شرایط لازم برای تعادل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد

دانلود پروژه مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد

فهرست مطالب چکیده  فصل ا ول  مقدمه                                                                              ۱  بیان مسئله                                                                       ۳ اهداف پژوهش                                                                     ۴ اهمیت و ضرورت پژوهش                                                        ۵ پرسشهای  پژوهش                                                             ۶ فرضیه هاپژوهش                                                                ۶ متغیر های پژوهش             ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی ۳۵ ساله

دانلود پروژه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی ۳۵ ساله

فهرست مطالب چکیده۱ فصل اول کلیات تحقیق۲ مقدمه۳ بیان مسئله۵ اهمیت و ضرورت تحقیق۶ اهداف تحقیق۷ سوال مسئله۷ فرضیه تحقیق۸ متغیرها۸ تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم۸ فصل دوم   پیشینه و ادبیات تحقیق۱۰ تعریف سلامت روانی۱۱ مشکل تعریف۱۱ مختصری درباره تاریخچه و پیشینه سلامت روانی در ایران۱۲ تاریخچه بهداشت و سلامت روانی۲۵ زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی۴۳ موضوع آسیب شناسی روانی۵۱ تعریف آسیب شناسی۵۳ دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی۵۹ دیدگا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کابلها و عیب یابی کابلها

دانلود پروژه کابلها و عیب یابی کابلها

فهرست مطالب مقدمه و تشکر                                                                                                                         ۱ فصل اول : معیارهای انتخاب کابل                                                                           ۲ مقدمه                                                                                                                                     ۳  معیارهای انتخاب کابل                                                                                                           ۳ ولتاژ نامی                                                                                                                               ۳ ظرفیت ج...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی مقایسه شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن

دانلود پروژه بررسی مقایسه شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن

دانلود پروژه بررسی مقایسه شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن فهرست مطالب چکیده۱ فصل اول : کلیات تحقیق۲ مقدمه ۳ بیان مسأله۶ اهداف تحقیق۷ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸ سؤال تحقیق ۹ تعاریف واژه ها و مفاهیم عملیاتی و نظری۹ ازدواج مدرن۱۰ فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق۱۱ تاریخچه طلاق۱۲ طلاق در ملل و ادیان مختلف۱۲ یونان باستان ۱۳ قانون بابل ۱۴ ایران باستان ۱۵ دین مسیحیت۱۶ کشور شوروی سابق۱۹ تبت ۲۱ چین ۲۲ کشورهای اروپایی و آمریکایی۲۳ ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

دانلود پروژه 	بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : کلیات تحقیق۲ مقدمه۳ بیان مسأله۵ سؤال مسئله ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق۷ فرضیه های تحقیق۸ تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم۹ فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق۱۱ تعریف۱۲ مشکل تعریف۱۲ تاریخچه۱۹ مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران۲۵ اهمیت، دامنه، حدود و زیان بخشی بیماری های روانی در جامعه۳۴ علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی ۴۰ با شور و شوق پیر شدن۴۸ خانواده۵۱ دوستی ها۵۳ روابط اجتماعی : تنهایی و انزوا ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

دانلود پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

فهرست مطالب مقدمه بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل ۱ فصل اول : معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل ۲ گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل ۳ الف) معنای لغوی بزه جعل ۳ ب) معنای اصطلاحی بزه جعل ۳ گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل ۵ الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام ۵ ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران ۶ ۱- دوران قدیم ۶ ۲- دوران قبل انقلاب ۷ ۳- دوران بعد از انقلاب ۸ گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانا...

ادامه مطلب