مقالات ادبیات

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

منطق الطیر عطار نیشابوری فهرست مطالب  مقدمه ۴ شرح حال شیخ فرید الدین عطار نیشابوری۶ نام و القاب ۶ پدر و مادر عطار- تاریخ ولادت و مدت زندگانی۸ شهادت- معلومات عطار ۹ مذهب ۱۱ عوامل تشکیل داستان های عطار۱۲ اسطوره ۱۳ رمز در شعر عطار۱۵ تمثیلات ۱۶ سیمرغ در آثار عطار نیشابوری۱۷ تجلی سیمرغ در اشعار عطار۲۳ منطق الطیر و سیمرغ ۲۹ منطق الطیر ۳۵ گفتار هدهد ۳۶ عذر مرغان ۳۷ سئوال مرغان از کیفیت سلوک۳۷ عزم کردن مرغان به حضرت سیمرغ۴۳ خوف کردن مرغان از وادر ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

اساطیر، فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی فهرست مطالب پیشگفتار:.. ۱ پیشینه تاریخ سرزمین ایران:.. ۳ دانش نزد ایرانیان:.. ۳ واژه اساطیر در فرهنگها و نظرات دانشمندان:.. ۷ چگونگی زبان پهلوی و تحول آن:.. ۱۰ چگونگی زبان پارسی دری.. ۱۱ اورمزد و گرشاسپ.. ۱۲ زردشت و گشتاسب.. ۱۷ کنگ دژ.. ۱۸ راستی ورادی.. ۲۰ آفرین پیامبر زردشت.. ۲۱ ستایش سی روزه.. ۲۳ خورشید نیایش.. ۲۴ پیمان کدخدائی.. ۲۵ آبان.. ۲۶ آتش.. ۲۷ آتش اورمزد.. ۲۸ آتش بهرام، ورهران، ورهرام.. ۲۹...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طریق کمال

دانلود پروژه طریق کمال

طریق کمال فهرست مطالب ساسانیان ۱ خلافت امویان و عباسیان ۲۱ صـفاریان  ۲۶۱ -۲۸۷ ۲۴ سامانـیان ۲۷ دولت علویان طبرستان ۳۱ دولت علویان گیلان و دیلمان ۳۱ علویان طبرستان ۳۱ زیدیه ۳۱ ادریسیه ۳۱ قاسمیه ۳۲ حسنیه ۳۲ دولت علویان طبرستان ۳۲ قاجـاریه ۳۹ قلمرو حکومتی قاجاریه در ایران زمین ۳۹ مرزها و دگرگونیهای آن ۴۱ ۱ . در شمال ۴۱ ۲٫ در شرق ۴۶ تحدید مرزهای شرقی ایران ۴۹ ۴ . در جنوب ۵۲ پایان سخن ۵۳ انقلاب مشروطه ۵۵ انقلاب چگونه آغاز شد؟ ۵۵ صدور فرمان مشروط...

ادامه مطلب

دانلود مقاله درآمدی بر طنز در ادبیات فارسی

دانلود مقاله درآمدی بر طنز در ادبیات فارسی

دانلود مقاله درآمدی بر طنز در ادبیات فارسی درآمدی بر طنز در ادبیات فارسی طنز ادبی چیست؟ مى دانیم که طنز، اجتماعى ترین گونه ادبى است و از این رو بالاترین ظرفیت را در رویارویى با مسائل روز، در مقایسه با دیگر ژانرهاى ادبى، داراست. پس بى جهت نیست که مى بینیم حرکت طنز در دوره معاصر کشورمان، به شدت از تحولات سیاسى و اجتماعى تاثیر پذیرفته و قالب و محتواى آثار طنز، در برخورد با جریانات روز شکل گرفته و دچار تغییر و دگرگونى شده است. پیامد اج...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی

دانلود پروژه زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی

زندگینامه خواجه نظام الملک طوسی فهرست: آشنایی با سلجوقیان پیشینه سلجوقیان چند پاره شدن سلجوقیان خواجه نظام الملک طوسی سیرى در زندگى خواجه نظام الملک خواجه نظام الملک از کودکى تا وزارت سلجوقیان ملکشاه و خواجه نظام الملک ادامه وزارت فرزندان و خاندان نظام الملک اندیشه ها و خط مشى خواجه نظام الملک فرازهایى از موضوعات سیاست نامه خدمات اجتماعى و فرهنگى خواجه نظام الملک سیاست عملی در تاریخ مسلمین در سیاست نامه مواضع دفاعسیاست عملی, درون ن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زندگینامه نظامی

دانلود پروژه زندگینامه نظامی

زندگینامه نظامی فهرست مطالب مختصری در احوال  وآثار نظامی زبان شعر و سبک سخن سرایی نظامی اسکندر و سابقه تاریخی اسکندر نامه ها اسکندرنامه نظامی سبک اسکندر نامه علم بیان تصویر و تصویر گری (ایماژ) تقسیم بندی صور خیال تشبیه مجاز کنایه تشخیص رنگ  در کلام نظامی منابع و مأخذ مختصری در احوال  وآثار نظامی داستان سرای بزرگ زبان  فارسی ، نظامی گنجه ای در قرن ششم و در شهر گنجه پای به عرصه وجود گذاشت. نام او الیاس، کنیه او ابومحمد و لقب او به گف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه منشات خاقانی

دانلود پروژه منشات خاقانی

منشات خاقانی فهرست مطالب مقدمه زندگینامه مذهب و گرایشهای صوفیانه شاعران معاصر خاقانی ممدوحان سبک شعر خاقانی نامه به شمس الدین نامه به سراج الدین نامه به عصمه الدین نامه به ظهیر الدین نامه به مبارز الدین توضیحات به شمس الدین نثر روان نامه به شمس الدین توضیحات به عصمه الدین نثر روان به عصمه الدین توضیحات به ظهیرالدین نثر روان نامه به ظهیر الدین توضیحات به مبارزالدین نثر روان نامه به مبارز الدین فهرست مطالب فهرست آیات و احادیث فهرست عب...

ادامه مطلب