مقالات ادبیات

دانلود پروژه مباني پايه مشترك در ادبيات و معماري

دانلود پروژه مباني پايه مشترك در ادبيات و معماري

مباني پايه مشترك در ادبيات و معماري فهرست مطالب مقدمه مباني پايه مشترك در ادبيات و معماري فضا شعر و فضا آن فضا در معماري بافت و شناسه بافت و شناسه در شعر بافت و شناسه در معماري حركت حركت در شعر فلسفه رنسانس ادبيات رنسانس رنسانس در معماري مكتب رمانتيسم رمانتيسم در شعر معاصر شعر نو و نيمايي رمانتيسم در معماري معماري ارگانيك مكتب دادائيسم مكتب سورئاليسم دادائيسموسورئاليسم در ادبيات معاصر شعر موج نو و حجم گرا دادائيسم و سورئاليسم در مع...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ادبيات نمايشي ايران

دانلود مقاله ادبيات نمايشي ايران

ادبيات نمايشي ايران فهرست مطالب مقدمه 1 ميرزا آقا تبريزي1 نخستين نمايشنامه نويس فارس زبان1 مقدمه1 1- ميرزا آقا تبريزي كيست3 2- ديدگاههاي نمايشي4 3- پنج نمايشنامه ميرزا آقا تبريزي8 سرگذشت اشرف خان حاكم عربستان10 طريقه حكومت زمان خان بروجردي18 حكايات كربلا رفتن شاه قلي ميرزا23 حكايت آقا هاشم خلخالي26 حاجي مرشد كيمياگر30 ميرزا آقا تبريزي، نخستين نمايشنامه نويس فارس زبان مقدمه: چهره نخستين نمايشنامه فارس زبان تا سال 1955 مسيحي در هاله اي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

منطق الطیر عطار نیشابوری فهرست مطالب  مقدمه 4 شرح حال شيخ فريد الدين عطار نيشابوري6 نام و القاب 6 پدر و مادر عطار- تاريخ ولادت و مدت زندگاني8 شهادت- معلومات عطار 9 مذهب 11 عوامل تشكيل داستان هاي عطار12 اسطوره 13 رمز در شعر عطار15 تمثيلات 16 سيمرغ در آثار عطار نيشابوري17 تجلي سيمرغ در اشعار عطار23 منطق الطير و سيمرغ 29 منطق الطير 35 گفتار هدهد 36 عذر مرغان 37 سئوال مرغان از كيفيت سلوك37 عزم كردن مرغان به حضرت سيمرغ43 خوف كردن مرغان از وادر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

اساطیر، فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی فهرست مطالب پيشگفتار:.. 1 پيشينه تاريخ سرزمين ايران:.. 3 دانش نزد ايرانيان:.. 3 واژه اساطير در فرهنگها و نظرات دانشمندان:.. 7 چگونگي زبان پهلوي و تحول آن:.. 10 چگونگي زبان پارسي دري.. 11 اورمزد و گرشاسپ.. 12 زردشت و گشتاسب.. 17 كنگ دژ.. 18 راستي ورادي.. 20 آفرين پيامبر زردشت.. 21 ستايش سي روزه.. 23 خورشيد نيايش.. 24 پيمان كدخدائي.. 25 آبان.. 26 آتش.. 27 آتش اورمزد.. 28 آتش بهرام، ورهران، ورهرام.. 29 آتورپات...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طریق کمال

دانلود پروژه طریق کمال

طریق کمال فهرست مطالب ساسانيان 1 خلافت امويان و عباسيان 21 صـفاريان  261 -287 24 سامانـيان 27 دولت علويان طبرستان 31 دولت علويان گيلان و ديلمان 31 علويان طبرستان 31 زيديه 31 ادريسيه 31 قاسميه 32 حسنيه 32 دولت علويان طبرستان 32 قاجـاريه 39 قلمرو حكومتي قاجاريه در ايران زمين 39 مرزها و دگرگونيهاي آن 41 1 . در شمال 41 2. در شرق 46 تحديد مرزهاي شرقي ايران 49 4 . در جنوب 52 پايان سخن 53 انقلاب مشروطه 55 انقلاب چگونه آغاز شد؟ 55 صدور فرمان مش...

ادامه مطلب

دانلود مقاله درآمدي بر طنز در ادبيات فارسي

دانلود مقاله درآمدي بر طنز در ادبيات فارسي

دانلود مقاله درآمدي بر طنز در ادبيات فارسي درآمدي بر طنز در ادبيات فارسي طنز ادبي چيست؟ مى دانيم كه طنز، اجتماعى ترين گونه ادبى است و از اين رو بالاترين ظرفيت را در رويارويى با مسائل روز، در مقايسه با ديگر ژانرهاى ادبى، داراست. پس بى جهت نيست كه مى بينيم حركت طنز در دوره معاصر كشورمان، به شدت از تحولات سياسى و اجتماعى تاثير پذيرفته و قالب و محتواى آثار طنز، در برخورد با جريانات روز شكل گرفته و دچار تغيير و دگرگونى شده است. پيامد اج...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زندگينامة خواجه نظام الملك طوسي

دانلود پروژه زندگينامة خواجه نظام الملك طوسي

زندگينامة خواجه نظام الملك طوسي فهرست: آشنايي با سلجوقيان پیشینه سلجوقیان چند پاره شدن سلجوقیان خواجه نظام الملك طوسي سيرى در زندگى خواجه نظام الملك خواجه نظام الملك از كودكى تا وزارت سلجوقيان ملكشاه و خواجه نظام الملك ادامه وزارت فرزندان و خاندان نظام الملك انديشه ها و خط مشى خواجه نظام الملك فرازهايى از موضوعات سياست نامه خدمات اجتماعى و فرهنگى خواجه نظام الملك سياست عملي در تاريخ مسلمين در سياست نامه مواضع دفاعسياست عملي, درون ن...

ادامه مطلب