مقالات ادبیات

دانلود پروژه بررسی افکار و احوالات امین الدوله

دانلود پروژه بررسی افکار و احوالات امین الدوله

فهرست مطالب چکیده  ۱ مقدمه  ۲ کتاب شناسی  ۳ بخش اول – زندگی نامه امین الدوله فصل اول – شرح حال میرزا علی خان امین الدوله از تولد تا ورود به دربار ۱- کودکی و نوجوانی میرزا علی خان امین الدوله ۲- مجد الملک پدر امین ادوله ۳- کسانی که القاب امین الدوله کسب نموده اند. ۱۸ فصل دوم – زندگی سیاسی امین الدوله( اوضاع سیاسی – اجتماعی، اقتصادی ) ۱- امین الدوله و واقعه رژی ۲-  سلطنت مظفرالدین شاه ۳- امین الدوله و پیشکاری آذربایجان...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی(یوسف وزلیخا)+عکس

دانلود مقاله بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی(یوسف وزلیخا)+عکس

چکیده: نقاشی ایرانی که با عنوان نگارگری شناخته شده است، بیشتر دارای مضامینی عاشقانه ‌- عارفانه و مذهبی است این مضامین برگرفته از شعرها و نثرهای ادبی می‌باشد که با خلاقیت هنرمند ایرانی عناصر اصلی آن به تصویر در آمده است. نخستین چیزی که در بررسی آثار ادبی و هنری نظر ما را به خودجلب می‌کند صورت عینی و مادی آن است. شعر و ادبیات از دیر باز متوجه خواست‌های متعالی بشر در زمان‌ها و مکان‌ها بوده که در اشعار شاعرانی چون سعدی جاودانه شده و عنوان ش...

ادامه مطلب

پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

فهرست خلاصه    ۱ مقدمه    ۲ ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام    ۳ کتابخانه های تمدن اسلامی    ۳ الف: کتابخانه های شخصی    ۶ ب: کتابخانه های مساجد    ۶ ج:کتابخانه های عمومی    ۶ معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی    ۷ کتابخانه حلب    ۷ کتابخانه شاپور    ۷ کتابخانه سید رضی    ۸ کتابخانه سید مرتضی    ۸ د- کتابخانه های نیمه عمومی    ۹ کتابخانه فارس    ۹ کتابخانه رامهرمز    ۹ کتابخانه بصره    ۱۰ کتابخانه ابن شاه  مردان    ۱۰ کتابخانه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

دانلود پروژه بررسی نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

فهرست مطالب چکیده………. مقدمه……… بخش  اول(نیایش و ستایش)……. نیایش، ستایش و مترادفات آنها فصل اول اقسام نیایش محتوا و مضمون نیایش ستایش و نیایش در قرآن نیایش از دیدگاه دانشمندان و متفکران دین بخش دوم(دین اسلام ونیایش)……… نیایش در دین اسلام نماز پرستش محتوای پرستش عبادت توحید در عبادت انگیزه عبادت نیاز انسان به نیایش دعاها و نیایش ها نیایش در قرآن اصول اسلام نیایش ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله صور خیال در شاهنامه فردوسی

دانلود مقاله صور خیال در شاهنامه فردوسی

صور خیال در شاهنامه فردوسی فهرست مطالب بخش نخست – پیش درآمد فصـل اوّل   دانای توس شاهنامه فصل دوّم عـلـوم بـلاغـی فصاحت و بلاغت هدف علوم بلاغی اهمّیّت بلاغت بلاغت پس از اسلام الف) قرن اوّل هجری ب) قرن دوّم و سوّم و چهارم هجری ج) قرن پنجم هجری نخستین آثار مستقل در بلاغت فارسی ترجمان البلاغه حدائق السّحر فی دقائق الشعر المعجم فی معاییر اشعار العجم تعریف علم بیان مؤسّس بیان فایده ی علم بیان بخش دوم   صـور خـیـال فصل اول   تشبیه ارکان تشبیه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله وزرای دوره مغول

دانلود مقاله وزرای دوره مغول

دانلود مقاله وزرای دوره مغول فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- اهمیت وزارت ۳- وزرای ایرانی دوره مغول محمود یلواچ ) وزیر ایرانی چنگیزخان و اوگتای ) مسعود بیک بن محمود یلواج (وزیر کیوک و منگو ) امیراحمد بناکتی- وزیر قوبیلای قآن (یکی از چهار وزیر او) ۴- وزرای عهد ایلخانان: سیف الدین بیتکچی( وزیر هلاکو ) شمس الدین جوینی( وزیر هلاکو، آباقا، احمد تکودار) امبربوقا( وزیر ارغون) جلال الدین مخلص سمنانی( وزیر ارغوان ) سعد الدوله یهودی( وزیر ارغون) خواجه صدرا...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی

دانلود پایان نامه  بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی

بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی فهرست مطالب چکیده یک پیشگفتار سه فصل اول: ‌ساسانیان ۱-۱- دودمان ساسانی ۱ ۱-۲- پادشاهی ساسانیان تا قباد ۳ ۱-۳- مزدک و جنبش مزدکیان ۲۵ ۱-۴- خسروانوشیروان در تاریخ   ۲۷ ۱-۴-۱- جنگ اول با بیزانس ۲۸ ۱-۴-۲- جنگ دوم با بیزانس ۲۹ ۱-۴-۳- جنگ با هیاطله ۳۰ ۱-۴-۴- دست نشاندگی یمن ۳۰ ۱-۴-۵- جنگ با ترکها ۳۱ ۱-۴-۶- جنگ سوم با بیزانس ۳۱ ۱-۵- اصلاحات خسرو انوشیروان ۳۳ ۱-۵-۱- برقراری نظم و آرامش ۳۳ ۱-۵-...

ادامه مطلب