مقالات اقتصاد

دانلود پروژه تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد

دانلود پروژه تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت  مردم در اقتصاد

تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت  مردم در اقتصاد  فهرست مطالب فصل اول : نوآوريهاي ابزاري 1-1) مقدمه: 1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري 3-2-1) حسابهاي ويژه جاري:                                Special checking Account 1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs 3-2-3) براتهاي وعده دار Bankers acceptances 1) ميزان اعتبار بانك منتشر كننده 1-2-4) كارتهاي اعتباري: Credit Cards انواع كارتهاي بانكي انواع كارت از ج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری

دانلود مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری

تخمین مدل و استنتاج آماری قبل از تخمين مدل، به بررسي ايستايي مي پردازيم. مي توان چنين تلقي نمود كه هر سري زماني توسط يك فرآيند تصادفي توليد شده است. داده هاي مربوط به اين سري زماني در واقع يك مصداق از فرآيند تصادفي زير ساختي است. وجه تمايز بين (فرآيند تصادفي) و يك (مصداق) از آن، همانند تمايز بين جامعه و نمونه در داده هاي مقطعي است. درست همانطوري كه اطلاعات مربوط به نمونه را براي استنباطي در مورد جامعه آماري مورد استفاده قرار مي دهيم، در تحليل س...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ضرورت استاندارد و شرایط آن

دانلود پروژه ضرورت استاندارد و شرایط آن

ضرورت استاندارد و شرایط آن فهرست مقدمه 3 تاريخچه 3 استانداردهاي ملي 9 استاندارد اجباري 9 استاندارد تشويقي 9 علامت استاندارد ايران 10 علائم استاندارد 11 شبكه اطلاع رساني 12 اداره اوزان و مقياس ها 13 « استاداردهاي 9000ISO » 15 مزاياي بكارگيري استاندارد: 15 دامنه كاربردي: 16 « استاندارد 14000 ISO» 16 مزاياي بكارگيري استاندارد: 16 « استاندارد 18001 ohsAs » 17 مزاياي بكارگيري استاندارد: 18 « استاندارد 17025 ISO/IEC» 19 مزاياي به كارگيري ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma

دانلود مقاله معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma مهندسین اغلب برای رسیدن به سطح بالایی از روند تولیدات و یا کیفیت Six sigma ، به بهینه سازی و ارزیابی فرآیندهایی می‌پردازند که دارای ویژگی های کیفی متعددی هستند. توابع فعلی کیفیت در عین اینکه می‌توانند در تحقق بخشیدن به اهداف چند گانه موثر واقع شوند دارای نقاط ضعفی نیز هستند. یکی از این نقاط ضعف و محدودیت ها این است که توابع فعلی نمی‌توانند توضیح روشنی برای اثر مشترک میانگین و پراکندگی کیفیت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

دانلود پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه ضريب بيانگر نسبت در صد تغيير در حق بيمة‌سرانه (تقاضا براي پوششهاي مختلف بيمه اي ) به در صد تفسير در درآمد ملي است. درحقيقت مي توان گفت كشش در آمدي تقاضا براي بيمه است. ضريب نشاندهندة رابطه عضويت در WTO با حق بيمه سرانه و ضريب ، ضريب تفاضلي است كه دلالت بر تغييرات بخشش در آمدي پس از عضويت در WTO دارد. به عبارتي نشاندهنده اختلاف بين دو دورة‌ قبل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار فهرست مطالب مقدمه 5 فصل اول ـ‌تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان 8 مبحث اول ـ‌عامل ورود زيان 9 گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 10 بند اول : مفاهيم 11 1- مفهوم حادثة ناشي از كار 11 2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسير 15 3-‌  مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي 17 الف ـ قاعدة كلي: 20 ب ـ موارد استثناء: 25 2- حقوق ايران 30 الف ـ واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما و نمايندگان وي باشد: 31 ج-1- مسو...

ادامه مطلب

پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي

پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي

پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي پروژه فنون و فروش (تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي) چكيده در اين پروژه كه حاوي 34 صفحه از كار انجام شده در مورد كليات بيمه و گرايش اختصاصي در مورد بيمه آسيا مي باشد كه مطالبي درباره تاريخچه از اول پيدايش و نحوه رشد و شكوفايي و تبديل آن به نوع خدمات بيمه امروزي و توليد انواع خدمات بيمه آسيا و نحوه فروش و نحوه خدمات رساني يعني پشتيباني و نوع فروش و همين طور در مورد نيروي كاري لازم چه از نظر فرو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی فهرست مطالب 1- مقدمه 3 2- ادبيات تحقيق‏ 6 3- روش تحقيق 8 4- بحث و بررسی 9 الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏ 9 – ديدگاه اقتصادى (حالت اول) 11 اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 11 نهاده دارايى‏هاى ثابت (سرمايه) 12 نيروى كار 14 سپرده‏هاى بانكى‏ 15 اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏ 16 نهاده واسطه‏هاى فيزيكى‏ 17 محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 18 اندازه‏گيرى ستانده‏هاى...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

دانلود مقاله بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از  الگوهای منتخب بازاریابی

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از  الگوهای منتخب بازاریابی فهرست کلیات هدف و علت انتخاب موضوع متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق فرضیه های تحقیق استفاده کنندگان از تحقیق محدودیتهای تحقیق تعریف بیمه تعریف واژگان تخصصی فصل اول مبحث اول : بیمه های عمر در جهان الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر ب ) پیدایش بیمه های عمر مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران الف ) بیمه های غیر بیمه عمر ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب د ) انواع ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

 دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر   چکیده :  پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ 50 کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد. امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروههای هدف مورد توجه واقع شده است. هدف اصلی این پژ...

ادامه مطلب