مقالات اقتصاد

دانلود پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

دانلود پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه ضریب بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمه‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است. ضریب نشاندهنده رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دوره‌ قبل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار فهرست مطالب مقدمه ۵ فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ۸ مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان ۹ گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی ۱۰ بند اول : مفاهیم ۱۱ ۱- مفهوم حادثه ناشی از کار ۱۱ ۲-‌ مفهوم حادثه مربوط به مسیر ۱۵ ۳-‌  مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ۱۷ الف ـ قاعده کلی: ۲۰ ب ـ موارد استثناء: ۲۵ ۲- حقوق ایران ۳۰ الف ـ واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما و نمایندگان وی باشد: ۳۱...

ادامه مطلب

پروژه فنون و فروش تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای

پروژه فنون و فروش تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای

پروژه فنون و فروش تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای پروژه فنون و فروش (تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای) چکیده در این پروژه که حاوی ۳۴ صفحه از کار انجام شده در مورد کلیات بیمه و گرایش اختصاصی در مورد بیمه آسیا می باشد که مطالبی درباره تاریخچه از اول پیدایش و نحوه رشد و شکوفایی و تبدیل آن به نوع خدمات بیمه امروزی و تولید انواع خدمات بیمه آسیا و نحوه فروش و نحوه خدمات رسانی یعنی پشتیبانی و نوع فروش و همین طور در مورد نیروی کاری لازم چه از نظر فروش ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی فهرست مطالب ۱- مقدمه ۳ ۲- ادبیات تحقیق‏ ۶ ۳- روش تحقیق ۸ ۴- بحث و بررسی ۹ الف- رویکرد واسطه‏گرى تعدیل یافته‏ ۹ – دیدگاه اقتصادى (حالت اول) ۱۱ اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۱ نهاده دارایى‏هاى ثابت (سرمایه) ۱۲ نیروى کار ۱۴ سپرده‏هاى بانکى‏ ۱۵ اعتبارات مالى دریافتى از منابع داخلى‏ ۱۶ نهاده واسطه‏هاى فیزیکى‏ ۱۷ محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۸ اندازه‏گیرى ستانده‏هاى بانک کشاورزى...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

دانلود مقاله بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از  الگوهای منتخب بازاریابی

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از  الگوهای منتخب بازاریابی فهرست کلیات هدف و علت انتخاب موضوع متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق فرضیه های تحقیق استفاده کنندگان از تحقیق محدودیتهای تحقیق تعریف بیمه تعریف واژگان تخصصی فصل اول مبحث اول : بیمه های عمر در جهان الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر ب ) پیدایش بیمه های عمر مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران الف ) بیمه های غیر بیمه عمر ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب د ) انواع ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

 دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر   چکیده :  پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ ۵۰ کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد. امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروههای هدف مورد توجه واقع شده است. هدف اص...

ادامه مطلب

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقیق    ۱ مقدمه    ۲ سؤال یا فرضیه های تحقیق:    ۲ تعاریف:    ۲ طرح تحقیق:    ۳ ابزارها وروش گردآوری داده ها:    ۳ فصل دوم- ادبیات تحقیق    ۴ تاریخچه پسته    ۵ ۱- مبدا درختان پسته    ۵ اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته    ۹ نتیجه گیری درباره مبدا درختان پسته و نخستین مواضع پرورش آنها    ۱۳ نام ارقام پسته رفسنجان در سال ۱۳۳۵ش  ...

ادامه مطلب