مقالات اقتصاد

دانلود پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

دانلود پروژه جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه ضريب بيانگر نسبت در صد تغيير در حق بيمة‌سرانه (تقاضا براي پوششهاي مختلف بيمه اي ) به در صد تفسير در درآمد ملي است. درحقيقت مي توان گفت كشش در آمدي تقاضا براي بيمه است. ضريب نشاندهندة رابطه عضويت در WTO با حق بيمه سرانه و ضريب ، ضريب تفاضلي است كه دلالت بر تغييرات بخشش در آمدي پس از عضويت در WTO دارد. به عبارتي نشاندهنده اختلاف بين دو دورة‌ قبل...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار فهرست مطالب مقدمه 5 فصل اول ـ‌تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان 8 مبحث اول ـ‌عامل ورود زيان 9 گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 10 بند اول : مفاهيم 11 1- مفهوم حادثة ناشي از كار 11 2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسير 15 3-‌  مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي 17 الف ـ قاعدة كلي: 20 ب ـ موارد استثناء: 25 2- حقوق ايران 30 الف ـ واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما و نمايندگان وي باشد: 31 ج-1- مسو...

ادامه مطلب

پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي

پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي

پروژه فنون و فروش تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي پروژه فنون و فروش (تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي) چكيده در اين پروژه كه حاوي 34 صفحه از كار انجام شده در مورد كليات بيمه و گرايش اختصاصي در مورد بيمه آسيا مي باشد كه مطالبي درباره تاريخچه از اول پيدايش و نحوه رشد و شكوفايي و تبديل آن به نوع خدمات بيمه امروزي و توليد انواع خدمات بيمه آسيا و نحوه فروش و نحوه خدمات رساني يعني پشتيباني و نوع فروش و همين طور در مورد نيروي كاري لازم چه از نظر فرو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی فهرست مطالب 1- مقدمه 3 2- ادبيات تحقيق‏ 6 3- روش تحقيق 8 4- بحث و بررسی 9 الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏ 9 – ديدگاه اقتصادى (حالت اول) 11 اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 11 نهاده دارايى‏هاى ثابت (سرمايه) 12 نيروى كار 14 سپرده‏هاى بانكى‏ 15 اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏ 16 نهاده واسطه‏هاى فيزيكى‏ 17 محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 18 اندازه‏گيرى ستانده‏هاى...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

دانلود مقاله بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از  الگوهای منتخب بازاریابی

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از  الگوهای منتخب بازاریابی فهرست کلیات هدف و علت انتخاب موضوع متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق فرضیه های تحقیق استفاده کنندگان از تحقیق محدودیتهای تحقیق تعریف بیمه تعریف واژگان تخصصی فصل اول مبحث اول : بیمه های عمر در جهان الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر ب ) پیدایش بیمه های عمر مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران الف ) بیمه های غیر بیمه عمر ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب د ) انواع ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

 دانلود پروژه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر   چکیده :  پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ 50 کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد. امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروههای هدف مورد توجه واقع شده است. هدف اصلی این پژ...

ادامه مطلب

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقيق    1 مقدمه    2 سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:    2 تعاريف:    2 طرح تحقيق:    3 ابزارها وروش گردآوري داده ها:    3 فصل دوم- ادبيات تحقيق    4 تاريخچه پسته    5 1- مبدا درختان پسته    5 اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته    9 نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها    13 نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1...

ادامه مطلب