مقالات اقتصاد

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا فهرست مطالب فهرست 1 پيشگفتار 3 “مقدمه” 5 بيان مسئله: 6 هدف: 6 فرضيه تحقيق: 7 روش تحقيق: 7 مروري بر تاريخچه مساله و موضوع تحقيق 10 تعريف خدمات 10 2-1 خصوصيات خدمات 11 3-1 ارتباط خدمات و كالا 12 4-1 كانالهاي توزيع در بخش خدمات: 15 5-1 توزيع خدمات: 15 6-1 بررسي نيازهاي خدماتي مصرف كنندگان: 16 7-1- بازار يابي خدمات: 17 8-1- كالا: 18 9-1- مراحل فرايند پذيرش كالا : 18 10-1 كيفيت خدمات :...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی هایی برای اقتصاد پویا فهرست مطالب فهرست 1 مقدمه 4 تعريف استراتژي 8 استراتژي به معناي طرح و نقشه 8 استراتژي به معناي الگو 9 استراتژي به معناي موضع 10 استراتژي  به معناي ديدگاه 10 انواع استراتژي 13 مديريت استراتژيك 15 تعريف مديريت استراتژيك 16 فرصتهاي و تهديدات خارجي 17 محيط 20 استراتژي 21 ساختار سازماني 22 فرآيند ارتباطات دروني سازماني 23 مراحل مديريت استراتژيك 24 الگوهاي استراتژي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD

فهرست مطالب عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD يك بررسي آمارهاي عضويت اتحاديه روند در عضويت و تراكم  عوامل مؤثر مقطعي ويژگي هاي فردي و مرتبط با كار رشد و كاهش اتحاديه مدل Bain و Elshesk مطالعات تك كشوري كاهش اتحاديه در دهه 1980 مدل هاي جديد مجموعه زماني عضويت اتحاديه نتايج يك بررسي اتحاديه هاي كارگري به چندين دليل از اهميت برخوردار مي باشند. اتحاديه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق براي اعضاي خود مذاكره مي كنند بلكه بر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی

فهرست مطالب فصل اول طرح تحقيق 1 بيان موضوع يا تعريف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقيق: 4 پيشينه تحقيق: 5 فرضيات 6 تعريف عمليات متغيرها: 7 نوع تحقيق و دلايل آن: 7 ابزار گردآوري داده ها: 8 جامعه آماري: 8 مراحل انجام تحقيق: 8 تعريف مفاهيم: 8 محدوديت ها 12 فصل دوم ادبيات تحقيق 13 تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي: 14 تكنولوژي (فن آوري) در صنعت چرم 21 مراحل ساخت چرم 28 عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم .. 30 الف- پوست: 30 ب- چرم: 33 انواع چرم و موارد ا...

ادامه مطلب

بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارئه راهکارهای اقتصادی

بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارئه راهکارهای اقتصادی

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول- طرح تحقيق 2 عنوان كامل پژوهش 3 هدف پژوهش 3 بيان مسئله 3 اهميت مساله (نظري –عملي) 3 سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش 4 تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس 4 مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها 5 مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور) 5 طرح پژوهش 5 جامعه و گروه نمونه مورد بررسي 5 روش نمونه برداري 5 ابزارگر آوري داده‌ها 6 روش گرد آوري داده‌ها 6 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 6 فصل دوم- ادبيات تحقيق 7 تعريف تجارت الكترونيكي ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی صنعت نساجی در ایران

دانلود پروژه بررسی صنعت نساجی در ایران

بررسی صنعت نساجی در ایران   فهرست مطالب فصل اول – مقدمه اي بر صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن در ايران 1-مقدمه اي بر صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن در ايران 6 1-1-تاريخچه صنعت نساجي در ايران    7     1-2-مشكلات و بحران در صنعت نساجي     9     1-3-علل وجود بحران در صنايع نساجي ايران   11 1-4-لزوم بهبود وضعيت موجود     12 1-4-1- تقاضا (بررسي بازار)    12 1-4-2- بازار مصرف و تولدي داخلي كشور   15 1-4-3- واردات پ...

ادامه مطلب

پروژه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی

پروژه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران فصل اول – کلیات مقدمه 1 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2 1-2 ضرورت انجام تحقیق 3 1-3 فرضیه های تحقیق 3 1-4 اهداف تحقیق 3 1-5 روش انجام تحقیق 4 1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 4 فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع 2-1 تعریف دولت و ماهیت آن 5 2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت10 2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم 10 2-2-2 مكتب فیزیوکراسی 11 2-2-3 مکتب کلاسیک 13 الف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی روند جهانی شدن به عنوان نمونه زعفران در تجارت جهانی

دانلود پروژه بررسی روند جهانی شدن به عنوان نمونه زعفران در تجارت جهانی

فهرست مطالب فصل اول 1-1- تبيين مسئله 2-1- ضرورت از بررسي 3-1- اهداف بررسي 4-1- فرضيه ها 5ـ1ـ روش‌شناسي پژوهش 1ـ5ـ1ـ ويژگيهاي رويكرد سيستمي 6ـ1ـ فرآيند پژوهش فصل دوم 1-2- ديدگاههاي جهاني شدن 2-2- پارادايم جهاني شدن 3-2- نظريه فوكوياما 4-2- نظريه رولند رابرتسون 5-2- نظريه جديد وابستگي 6-2- نظريه غربي شدن فصل سوم 1-3- مفهوم جهاني شدن 2-3- ويژگيهاي روند جهاني شدن 3-3- جهاني شدن و نابرابريها 4-3- مصاديق جهاني شدن 5-3- راهكارهاي بهره مندي از جه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

دانلود پروژه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

فهرست مطالب پيشگفتار  فصل اول : تجارت الكترونيكي 1ـ1ـ مقدمه 2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي 3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي 4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي 5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي  6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي 7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي 8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند 9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي 10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه 11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

دانلود مقاله اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

فهرست مطالب : چکيده 1 مقدمه 2 فصل اول، منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا 1-1- اهميت اقتصادي طلا 1-1-1- ملاحظات استراتژيک 2-1-1- کيمياگري جديد 3-1-1- طلاي آزمايشگاهي 2-1- تاريخچه 9 3-1- كاني شناسي طلا 1-3-1- كاني هاي اصلي طلا 2-3-1- كاني هاي فرعي طلا 3-3-1- اکسيدهاي طلا 4-1- خواص فيزيكي 13 1-4-1- خواص فيزيكي طلا 5-1-خواص شيميايي 15 1-5-1- خواص شيميايي طلا 6-1- ذخاير طلا و همراهان آن 6-1-1-آنتيمونيت 16 2-6-1- ليمونيت (کانه آهن قهوه اي) 3-6-1-...

ادامه مطلب