مقالات اقتصاد

دانلود پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

دانلود پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور فهرست مطالب مقدمه فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی تحولات صادرات کشور صادرات نفت و گاز صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی) امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه واقعیات حاکم بر تجارت جهانی خود اکتائی صنعتی مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی تقسیم کار جهانی شرکتهای فراملیتی تولید نوعی نظام جدید در اقت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

دانلود مقاله تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

فهرست جهان سوم و دوران جدید ۲ جهان سوم و تجارت آزاد ۷ اثرات مستقیم نفتا بر کشورهای جهان سوم ۱۸ الف – جهان سوم و آمریکای شمالی ۲۰ ب – تبعیضات تجاری نفتا نسبت به کشورهای غیر عضو ۲۲ ج- نفت و برخی اقلام صادراتی جهان سوم ۳۶ خاور دور ۴۷ آمریکای لاتین ۵۰ زیرنویس : ۵۳ تجارت آزاد آمریکای شمالی، اقتصاد جهانی و جهان سوم اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم جهان سوم و دوران جدید چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دوره حاضر به یکی از نقاط عطف تاری...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فرایند و عملکرد سیستم ERP ایده آل

دانلود مقاله فرایند و عملکرد سیستم ERP ایده آل

دانلود مقاله فرایند و عملکرد سیستم ERP ایده آل فهرست مطالب تولید امور مالی منابع انسانی کنترل زنجیره عرضه کالا پروژه ها انبار اطلاعات ERP روند تولید را بهبود می بخشد اجرای یک سیستم ERP فواید سیستم های ERP مضرات سیستم های ERP مرور و بازنگری اجزای سازنده سرویس های خدماتی خدمات ERP عوامل متمایز کننده موفقیت حاصل شده در هر مرحله موارد حمایت کننده BSCALERERM منابع کلمات کلیدی سازمان‌های مجازی چکیده مقدمه مفهوم سازمان مجازی ویژگی های سازمان مجازی فناوری ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

دانلود مقاله برنامه راهبردی  سرمایه انسانی NSF

دانلود مقاله برنامه راهبردی  سرمایه انسانی NSF فهرست مطالب هدف سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF سرمایه  انسانی در طول قرن نیروی کار NSF اهداف سرمایه انسانی NSF برنامه نیروی کار NSF برنامه توالی NSF سرمایه گذاری در سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF ضمیمه A : تقویت سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF ضمیمه B  : اطلاعات چهارچوب NSF ضمیمه C : نکات پایانی هدف: این برنامه راهبردی سرمایه انسانی یک چارچوب برای سیستم برنامه انسانی بنیاد علوم ملی(NSF)...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی فهرست بانک جهانی، اعتبار و تجارت ۲ مقدمه ۲ چشم انداز جهانی سازی ۶ بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی ۲۱ تاریخچه اولیه ۲۱ نظارت بر BCCI از طریق حسابرسان خارجی ۲۸ نتیجه BCCI : جهانی ۴۰ نتیجه BCCI : انگلیس ۴۶ نتیجه BCCI : آمریکا ۴۸ بحث ۵۷  بانک جهانی، اعتبار و تجارت مقدمه حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمای...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه فهرست مطالب فهرست ۱ مقدمه : ۸ معرفی موضوع: ۸ انگیزه انتخاب موضوع ۹ سوال و فرضیه تحقیق: ۱۱ روش تحقیق: ۱۲ پیشینه تحقیق: ۱۲ مشکلات و موانع تحقیق: ۱۳ بخش اول : ۱۴ کلیات ۱۴ فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد ۱۵ مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد ۱۵ مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد ۱۷ گفتار اول: منطقه آزاد تجاری: ۱۸ گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات: ۱۹ گفتار سوم: منا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد فهرست چکیده: ۲ کلید واژگان: ۲ مقدمه : ۳ فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق ۴ ۱-۱- بیان موضوع و تشریح آن: ۴ ۱-۲- اهمیت و ضرورت مطالعه ۵ ۱-۳- محدوده مورد مطالعه ۶ ۱-۴- سؤالات تحقیق: ۶ ۱-۵- متدولوژی ۶ ۱-۶- محدودیت ها و امکانات تحقیق ۷ فصل دوم: ۸ خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد ۸ ۲-۱- شرایط طبیعی ۸ ۲-۱- موقع جغرافیایی- حدود وسعت ۸ الف) موقع ریاضی ۸ ب) موقع نسبی ۸ ج) حدود و مرزها ۱۰ ۲-۱-۲- زمین ...

ادامه مطلب