مقالات اقتصاد

دانلود مقاله سهام بورس

دانلود مقاله سهام بورس

دانلود مقاله سهام بورس فهرست مطالب مقدمه سرمايه سرمايه گذاري بازار سرمايه سرمايه گذاري ريسك و بازده انواع سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار (معامله روي سهام شركتها) بورس تاريخچه بورس اوراق بهادار اركان بورس سابقه بورس در ايران هيأت داوري بورس سازمان كارگزاران انجام معاملات توسط كارگزاران تنوع سرمايه گذاري ها معافيت مالياتي حق رأي و اعمال مديريت حق تقدم نقدشوندگي سهام در دست عموم تركيب سهامداران روند قيمت سهام در گذشته تسريع در روند سرمايه گذاري حفظ...

ادامه مطلب

حاکمیت بیمار اقتصاد سرطانی بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

حاکمیت بیمار اقتصاد سرطانی بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

فهرست مطالب مقدمه 1 تعاريف و مفاهيم 4 تجربه‌ي كشورهاي جهان 20 تمهيدات جلوگيري از پول شوئي و فساد مالي در ساير كشورها 29 لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران 51 بررسي و نقد لايحه مبارزه و پول شوئي در ايران 56 الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي 64 جدول رتبه بندي فساد مالي دركشورهاي جهان پيوست (1) منابع پيوست (2) مقدمه به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا فهرست مطالب فهرست 1 پيشگفتار 3 “مقدمه” 5 بيان مسئله: 6 هدف: 6 فرضيه تحقيق: 7 روش تحقيق: 7 مروري بر تاريخچه مساله و موضوع تحقيق 10 تعريف خدمات 10 2-1 خصوصيات خدمات 11 3-1 ارتباط خدمات و كالا 12 4-1 كانالهاي توزيع در بخش خدمات: 15 5-1 توزيع خدمات: 15 6-1 بررسي نيازهاي خدماتي مصرف كنندگان: 16 7-1- بازار يابي خدمات: 17 8-1- كالا: 18 9-1- مراحل فرايند پذيرش كالا : 18 10-1 كيفيت خدمات :...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی هایی برای اقتصاد پویا فهرست مطالب فهرست 1 مقدمه 4 تعريف استراتژي 8 استراتژي به معناي طرح و نقشه 8 استراتژي به معناي الگو 9 استراتژي به معناي موضع 10 استراتژي  به معناي ديدگاه 10 انواع استراتژي 13 مديريت استراتژيك 15 تعريف مديريت استراتژيك 16 فرصتهاي و تهديدات خارجي 17 محيط 20 استراتژي 21 ساختار سازماني 22 فرآيند ارتباطات دروني سازماني 23 مراحل مديريت استراتژيك 24 الگوهاي استراتژي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD

فهرست مطالب عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD يك بررسي آمارهاي عضويت اتحاديه روند در عضويت و تراكم  عوامل مؤثر مقطعي ويژگي هاي فردي و مرتبط با كار رشد و كاهش اتحاديه مدل Bain و Elshesk مطالعات تك كشوري كاهش اتحاديه در دهه 1980 مدل هاي جديد مجموعه زماني عضويت اتحاديه نتايج يك بررسي اتحاديه هاي كارگري به چندين دليل از اهميت برخوردار مي باشند. اتحاديه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق براي اعضاي خود مذاكره مي كنند بلكه بر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی

فهرست مطالب فصل اول طرح تحقيق 1 بيان موضوع يا تعريف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقيق: 4 پيشينه تحقيق: 5 فرضيات 6 تعريف عمليات متغيرها: 7 نوع تحقيق و دلايل آن: 7 ابزار گردآوري داده ها: 8 جامعه آماري: 8 مراحل انجام تحقيق: 8 تعريف مفاهيم: 8 محدوديت ها 12 فصل دوم ادبيات تحقيق 13 تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي: 14 تكنولوژي (فن آوري) در صنعت چرم 21 مراحل ساخت چرم 28 عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم .. 30 الف- پوست: 30 ب- چرم: 33 انواع چرم و موارد ا...

ادامه مطلب

بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارئه راهکارهای اقتصادی

بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارئه راهکارهای اقتصادی

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول- طرح تحقيق 2 عنوان كامل پژوهش 3 هدف پژوهش 3 بيان مسئله 3 اهميت مساله (نظري –عملي) 3 سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش 4 تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس 4 مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها 5 مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور) 5 طرح پژوهش 5 جامعه و گروه نمونه مورد بررسي 5 روش نمونه برداري 5 ابزارگر آوري داده‌ها 6 روش گرد آوري داده‌ها 6 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 6 فصل دوم- ادبيات تحقيق 7 تعريف تجارت الكترونيكي ...

ادامه مطلب