مقالات برق و الکترونیک

دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی فهرست: ۱ ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز ۱ – ۱ ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز ۱-۱ – ۱ ) استاتور ۱-۱ – ۲ ) رتور ۱-۱ -۳ ) حلقه های لغزان ۱ – ۱ -۴ ) جاروبک ها ۱ – ۱- ۵ ) یاتاقان و بدنه ۱ – ۲ )  عملکرد موترهای القایی سه فاز ۱ – ۲ – ۱ ) موتور ساکن ۱ – ۲ -۲ ) مکانیزم تولید گشتاور در موتور القایی ( آسنکرون ) ۱ – ۲ – ۳ ) موتور گردان ۱ – ۲ – ۴ ) موتو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مقادیر لزجت در سیالات مختلف

دانلود مقاله مقادیر لزجت در سیالات مختلف

دانلود مقاله مقادیر لزجت در سیالات مختلف فهرست مطالب مقدمه ۴ ۱-۱  جدایش جریان ۴ ۱-۲  نحوه تشکیل و پخش گردابه ۱۰ ۱-۳  کاربرد جریانبندها در مهندسی ۲۱ مروری بر فعالیتهای تحقیقاتی گذشته ۲۴ ۲-۲  هندسه یک سیلندری در جریان آرام ۲۴ ۲-۳  هندسه یک سیلندری در جریان مغشوش ۳۵ ۲-۴  هندسه چند سیلندری در جریان آرام ۴۳ ۲-۵  هندسه چند سیلندری در جریان مغشوش ۵۲ بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن ۶۳ ۳-۱  طرح مسأله فعلی و جایگاه آن ۶۳ ۳-۳  معادلات حاک...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خودروهای برقی

دانلود مقاله خودروهای برقی

دانلود مقاله خودروهای برقی دانلود مقاله خودروهای برقی این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یکی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است  واین پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد . سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال ۱۹۰۰ میلادی بر می گردد که در آن زمان از یک طرف به علت مشکلاتی که موتورهای الکتریکی دارا بودند و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای  فعال در بازار سهام تهران

دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای  فعال در بازار سهام تهران فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۲-۱- مسأله ۲ ۳-۱- سابقه موضوع ۴ ۴-۱- هدف ۵ ۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش ۶ ۶-۱- پرسشهای پژوهش ۷ ۷-۱- فرضیه های پژوهش ۷ ۸-۱- واژههای کلیدی پژوهش ۸ فصل دوم : مبانی نظری پژوهش ۹ ۱-۲- مقدمه ۱۰ ۲-۲- سامانه های کنترل راهبردی ۱۰ ۳-۲- ناپیوستگی محیطی ۱۳ ۱-۳-۲- نیروی های اجتماعی ۱۳ ۲-۳-۲- نیروهای اقتصادی ۱۳ ۳-۳-۲- نیر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی فهرست مطالب تعریف شبکه شبکه توزیع شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم شبکه توزیع ۲۰ کیلو وات (فشار متوسط) سیک های هوائی و کابلهای زمینی و متعلقات مربوطه هادیها مس آلومینیوم انواع سیم گیر قطعات یک سیم گیر پایه ها پایه های چوبی انواع پایه های چوبی اشباع پایه های چوبی طبقه بندی پایه های چوبی گام پایه های چوبی برش پایه های بتنی تقسیم بندی تیرهای بتنی پایه های فولادی نصب پایه ها جن...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

دانلود مقاله نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

دانلود مقاله نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع فهرست مطالب چکیده: ۵ فصل اول: ۶ جبران بار ۶ مقدمه ۷ ۱- جبران بار ۹ ۱-۱- اهداف درجبران بار: ۹ ۲-۱- جبران کننده ایده ال ۱۲ ۱- ضریب توان را به مقدار واحد تصحیح می کند ۱۲ ۳-۱- ملا حظات عملی ۱۲ ۴-۱- مشخصا ت یک جبران کننده بار : ۱۳ ۵-۱- تئوری اسا سی جبران ۱۴ ۱-۵-۱- اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز : ۱۴ ۲-۵-۱- ضریب توان و اصلاح آن : ۱۵ شکل۱ ۱۵ فرمول (۴-۱) ۱۵ ۶-۱- بهبود ضریب توان ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها

دانلود مقاله انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها

دانلود مقاله انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها فهرست ۱-۱- مقدمه : ۳ ۲-۱- انواع خروجیهای متداول سنسورها ۵ ۳-۱-سنسورهای باینری و آنالوگ ۷ ۱-۳- Reed  سوئیچ ۱۰ ۲-۲-۳- سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت Magnetorsistive 14 ۳-۲-۳- سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت HALL 14 ۴-۲-۳- سنسور Wiegand 14 مثالی جهت سنسورهای نوری ۲۷ ۱-۶- ساختمان سنسور نوری ۲۸ مزیت سنسورهای نوری یک مسیره عبارتند از ۳۵ ۲-۲-۶- سنسور نوری بازتابی بر اساس انعکاس نور از روی اجسام ۳۹ ۳-۲...

ادامه مطلب