تربیت بدنی

دانلود مقاله بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی

دانلود مقاله بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی

بررسی دوپینگ و داروهای غیر مجاز ورزشی فهرست مطالب * فصل اول * طرح تحقیق۴ * مقدمه ۵ * فصل دوم۸ * تاریخچه دوپینگ۹ * تعریف دوپینگ۱۲ * تقسیم بندی و انواع دوپینگ۱۲ * فصل سوم * دوپینگ خون و عوارض آن۱۷ * فرضیه ها و وسوالات دوپینگ خون۲۷ * فصل چهارم * دوپینگ داروهای محرک ۲۹ * سوالها و فرضیه های دوپینگ دارو محرک۵۴ * فصل پنجم * هورمون های پپتیدی۵۵ * تیروپویتین۶۱ * انسولین۶۲ * ماری جوآنا۶۳ * سوالات و فرضیه های هورمون و مارج جوانا۷۱ * فص...

ادامه مطلب

دانلود پروژه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

دانلود پروژه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ۲ بیان مساله ۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۶ فرضیه های تحقیق ۷ پیش فرض های تحقیق ۷ محدودیت های تحقیق ۸ تعریف وازه ها ۸ فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ادبیات تحقیق ۱۱ نگرشهای مدیریت به انگیزش ۱۲ ـ رویکرد کلاسیک ۱۲ ـ رویکرد نئوکلاسیک ۱۳ ـ رویکرد اقتضایی ۱۴ نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش ۱۵ ـ نظریه لذت طلبی ۱۶ ـ نظریه غرایز ۱۶ ـ نظریه تقویت ۱۶ ـ نظریه شناخت ۱۷ نظریه های انگیزشی ۱۷ الف) نظری...

ادامه مطلب

مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

فهرست مطالب فصل اول- طرح پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت واهمیت پژوهش هدف کلی پژوهش اهداف اختصاصی فرضیه های پژوهش پیش فرض­های پژوهش محدودیت های پژوهش متغیرهای غیرقابل کنترل متغیرهای قابل کنترل تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات فصل دوم- پیشینه ی پژوهش مقدمه زیربنای نظری پژوهش جنسیت سن درصد چربی نوع تارهای عضلانی تخلیه­ی فسفوکراتین تجمع اسید لاکتیک حرارت پلایومتریک ویژگی تمرین های پلایومتریک فیزیولوژی تمرین­های پلایومتریک اصول ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیر فعال بوستان های شهر مشهد

دانلود پروژه مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیر فعال بوستان های شهر مشهد

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف تحقیق فرضیه‌های پژوهش پیش فرض های پژوهش محدودیت های پژوهش الف: تعاریف نظری ب: تعاریف عملیاتی فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش بخش اول : مبانی نظری پژوهش فعالیت بدنی ورزش مفهوم سلامت روان فعالیت بدنی و سلامت روان مفهوم سلامت روان در نظریه­های روانکاوی نظریه آدلر (۱۸۷۰) نظریه اریکسون (۱۹۶۳) نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( نظریه کارل راجرز (۱۹۰۲) سلامت ازدیدگاه زیستی ـ روانی ـ ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی

دانلود مقاله تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی فهرست مطالب فصل اول بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق ۱- نقش توانائیهای ادراکی – حرکتی در آموزش و پرورش اهداف تحقیق اهداف جزئی فرضیه های تحقیق محدودیت های تحقیق محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱- فعالیت بدنی منتخب ۲- دانش آموزان پایه پنجم دبستان ۳- توانائیهای ادراکی – حرکتی ۴- تعادل ایستا ۵- تعادل پویا ۶- هماهنگی ۷- قدرت...

ادامه مطلب