حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها فهرست عملکرد چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC تحلیل فعالیتها جمع آوری هزینه ها هزینه های پرسنلی هزینه های غیرپرسنلی ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها ارزیابی اقدامات انجام شده تحلیل هزینه ها محرکهای اصلی هزینه محرکهای فرعی هزینه فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه نتایج تحقیق مدل پیشنهادی فعالیتی هزینه قدردانی عملکرد هر شرکتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه فهرست اهم مواردی که در عملیات حسابداری شرکتهای خدمات بیمه‌ای پرداخته می شود لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون افتتاح حساب بانکی(جاری دریافت بیمه‌‌گری و جاری پرداخت بیمه‌گری) جاری دریافت بیمه گری جاری پرداخت  بیمه گری فروش غی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی) فهرست مطالب مقدمه انواع رویکردهای هزینه یابی هزینه یابی چرخه عمر هزینه یابی زنجیره ارزش هزینه یابی ویژگی/کارکرد هزینه یابی محرک طراحی هزینه یابی عملیات هزینه یابی استاندارد هزینه یابی کیفیت هزینه های سفارش کار هزینه یابی مرحله ای هزینه یابی کایزن حسابداری مدیریت و اهداف آن اهداف و وظایف اصلی حسابداری مدیریت تاریخچه تکامل و تحول حسابداری مدیریت سیر تکامل فعالیتهای حسابداری مدیریت نقش حسابداری ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تئوری حسابداری

دانلود مقاله تئوری حسابداری

دانلود مقاله تئوری حسابداری (۲) فهرست منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی حرکت به سوی گردش وجوه نقد الزامات صورت گردش وجوه نقد شرکت M – صورت گردش وجه نقد تلفیفی نقد و تحقیقات جریانات وجوه در سال ۱۹۸۷ هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد. در سا...

ادامه مطلب