حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها فهرست عملكرد چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC تحليل فعاليتها جمع آوري هزينه ها هزينه هاي پرسنلي هزينه هاي غيرپرسنلي رديابي هزينه ها تا فعاليت ها ارزيابي اقدامات انجام شده تحليل هزينه ها محركهاي اصلي هزينه محركهاي فرعي هزينه فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمه نتايج تحقيق مدل پيشنهادي فعاليتي هزينه قدرداني عملكرد هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه فهرست اهم مواردي كه در عمليات حسابداري شركتهاي خدمات بيمه‌اي پرداخته مي شود لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار لزوم معرفي مدير مالي يا حسابدار (مسئول عمليات حسابداري و مالي) به مجتمعها نگهداري اسناد و مدارك حسابداري بصورت مدون افتتاح حساب بانكي(جاري دريافت بيمه‌‌گري و جاري پرداخت بيمه‌گري) جاري دريافت بيمه گري جاري پرداخت  بيمه گري فروش غي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی) فهرست مطالب مقدمه انواع رويكردهاي هزينه يابي هزينه يابي چرخه عمر هزينه يابي زنجيره ارزش هزينه يابي ويژگي/كاركرد هزينه يابي محرك طراحي هزينه يابي عمليات هزينه يابي استاندارد هزينه يابي كيفيت هزينه هاي سفارش كار هزينه يابي مرحله اي هزينه يابي كايزن حسابداري مديريت و اهداف آن اهداف و وظايف اصلي حسابداري مديريت تاريخچه تكامل و تحول حسابداري مديريت سير تكامل فعاليتهاي حسابداري مديريت نقش حسابداري ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تئوري حسابداري

دانلود مقاله تئوري حسابداري

دانلود مقاله تئوري حسابداري (2) فهرست منطق زيربنايي تهيه صورت تغييرات در وضعيت مالي حركت به سوي گردش وجوه نقد الزامات صورت گردش وجوه نقد شركت M – صورت گردش وجه نقد تلفيفي نقد و تحقيقات جريانات وجوه در سال 1987 هيات تدوين استانداردهاي مالي، تهيه گردش وجوه نقد را الزامي نمود. اين صورت مالي جايگزين صورت حساب تغيير در وضعيت مالي گرديد. صورت تغيير در وضعيت مالي بر اساس تغيير در داراييها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام تهيه مي‌شد. در سال 19...

ادامه مطلب