عمران و تاسیسات

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR فهرست مطالب مقدمه فصل اول – کنترل فرآيند مقدمه­اي بر کنترل تقسيم ­بندي سيستم کنترل روشهاي کنترل (خطي و غيرخطي) ابزارهاي اندازه گيري انواع شير هاي کنترل کنترل کننده ها 18 انواع کنترل کننده ها فصل دوم – مدلسازی توصيف فرآيند شناسایی ومدلسازي سیستم های کنترل. مدلسازی دینامیکی. شبيه سازي فرآيند در Simulink فصل سوم -تعیین پارامتر های کنترل بررسي مدار حلقه باز فرآيند بررسي مدار حلقه بسته فرآیند. ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز

دانلود پروژه بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز

بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز فهرست مطالب فصل اول  (تعريف مساله 1-1تعریف کلی مساله13 1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله15 1-3 اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن16 1-4 اهداف و فرضیات18 1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع18 1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه19 1-7 مقدمه و تاريخچه21 فصل دوم  (كاووش در متون) 2-1طبقه بندي و مقدمه و اظهار بكر بودن متون26 2-2 بررسي مقالات34 2-3 بررسي تزها و پایان نا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه

دانلود مقاله بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه

فهرست مطالب  فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن1 1-1- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه1 1-2- انواع سيستم خنک کننده 3 1-3- انواع کندانسور4 1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم5 1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم9 1-3-2-1- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا9 1-3-2-2-کندانسورهاي سطحي آب وبخار10 1-4- شرايط کاري آب وبخار12 1-4-1- شرايط کاري سمت آب12 1-4-1-1- اکسيژن13 1-4-1-2- گاز کربنيک14 1-4-...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برج میلاد

دانلود مقاله برج میلاد

دانلود مقاله برج میلاد مقدمه تاریخچه برج در سال 1345 اولین فرستنده تلویزیون ملی ایران افتتاح شده و شروع به کار نمود . در دهه 1350 به تدریج به کیفیت و قدرت فرستنده های تلویزیونی   و رادیو افزوده می گردید .در همان سالها با توجه به رشد فزاینده شهر تهران از حیث  وسعت و جمعیت نیاز به  برنامه ریزی اصولی تر و امکانات وسیعتری از سوی  مسئولین ذیربط برای پخش برنامه ها احساس گردید . ساخت و ساز بناهای بلند از یکسو و وجود تپه  ماهور ها و پستی و بلندی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز فهرست مطالب مقدمه كليات فصل اول:مطالعات کلی 1-1-مطالعات ژئوتكنيكي 2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي 3-1-مختصري از زمين شناسي مسير فصل دوم: واحدهاي سنگچينه اي منطقه 1-2- سازند پايده 2-2- سازنده ساچون 3-2- سازند جهرم 4-2- سازند آسماري 5-2- نهشته هاي كواترنر فصل سوم: ساختار زمين شناسي منطقه 1-3-گسله ملوس جان 2-3- گسله سراسري بخش محوري كوه ملوس جان 3-3- گسله هاي جنوب كوه مل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه و بررسي دوام آنها

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه  و بررسي دوام آنها

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه  و بررسي دوام آنها فهرست مطالب : چکیده مقدمه کاربرد کامپوزیت‌های FRPدر سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها راه حل مساله ساختار مصالح FRP الیاف شیشه الیاف کربن الیاف آرامید انواع محصولاتFRP میله‌های کامپوزیتی FRP مشخصات اساسی محصولات کامپوزیتی FRP مقاومت در مقابل خوردگی مقاومت مدول الاستیسیته وزن مخصوص عایق بودن خستگی خزش چسبندگی با بتن خم شدن انبساط حرارتی دوام کامپوزیت‌های FRP پیر شدگی فیزیکی ماتری...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها 1- مقدمه 13 جدول 1-1: كشورها و سازمانها 14 2- هدف و گستره نظرسنجي 15 جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلي پل (چهارده كشور در مجموع) 16 3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين 19 1-3- موارد عمومي: 19 2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها 20 جدول 1-3: گستره استانداردها يا دستورالعمل‌ها 22 جدول 2-3: هدف و گستره بازرسي 24 4-3- تناوب بازرسي 24 جدول 3-3: تناوب بازرسي-1 25 جدول 4-3: تناوب بازر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها فهرست مطالب 1- مقدمه 2- دسته‌بندي ساختمانهاي آجري 1- ساختمانهاي بنايي غير مسلح 2- ساختمانهاي بنايي نيمه مسلح 3- ساختمانهاي بنايي مسلح 4- ساختمانهاي بنايي مركب 3- روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي آجري در برابر بارهاي غيرمترقبه 3-3- طراحي در بربر بارهاي غيرمترقبه به روش غيرمستقيم 3-2- طراحي براي جلوگيري از وقوع يا محدود ساختن خطر بارهاي غيرمترقبه بيشترين حد استحكام و پيوستگي كمترين حد استحكام و پيوستگي 3-4- طرا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها فهرست مطالب 1- مقدمه……………………….. 2- هدف و گستره نظر سنجي………….. 3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين.. 1-3- موارد عمومي………………… 2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستنامه ها 3-3- منظور و گستره بازرسي………… 4-3- تناوب و دفعات بازرسي………… 5-3- شيوه بازرس...

ادامه مطلب