مکانیک و تاسیسات

دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت

دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت

دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت فهرست مطالب فصل اول : ۳ روان کاری و هدف از آن ۳ تریبولوژی: ۴ گرانروی : ۱۱ کلیات ۱۲ خصوصیات یک روانکار : ۱۳ روغن ها : ۱۳ خصوصیات روغن ها : ۱۳ افزودنی ها : ۱۵ تخریب روانکار ۱۷ چرا رسوبات تشکیل می شوند؟ ۲۰ مرحله آغازی ۲۳ مرحله انتشار ۲۳ مرحله انتهایی ۲۳ چگونه رسوبات تشکیل می شوند؟ ۲۴ اندازه ذرات و نوع آلودگی ۲۵ واکنش گوگرد/ مس ۲۹ دما ۳۰ دما و انرژی جنبشی ۳۱ چگونه رسوبات می چسبند؟ ۳۱ آلودگی ها چگونه عم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله روند اتصال بین دوماده سرامیکی

دانلود مقاله روند اتصال بین دوماده سرامیکی

مقاله روند اتصال بین دوماده سرامیکی و  اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز فهرست  عناوین فصل ۱ – متالیزه کردن و تکنیکهای آن ۱-۱    ) فرایند متالیزه کردن ۱-۲    ) تکنیک پودر فلز زینترشده ۱-۳    ) تکنیک نمک  فلز نسوز یاراکتیو ۱-۴    ) تکنیک پودر شیشه‌ / فلز ۱-۵    ) تکنیک رسوب دادن بخار فصل ۲- روشهای اتصال سرامیک به فلزبا استفاده از فازجامد ۲-۱) تکنیک استفاده از پرس گرم ۲-۲) اتصال بوسیله بانددیفوزیونی فصل ۳- روشهای اتصال سرامیک به فلز با ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S

دانلود مقاله سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S

دانلود مقاله سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S فهرست مطالب سیستم بندیکس مکاترونیک II سیستم بوش ۲ نیپوندسو (تویوتا) سیستم تویوتا سیستم ABS چهارچرخ تویوتا کنترل قدرت سوپرا TRAC کنترل قدرت کمری سیستم دولفی ABS VI کلسی- هایز EBC4 بندیکس مکاترونیک II سیستم بدیکس مکاترونیک II [1]برروی فورت کانتور[۲]و مرکوری میستیک[۳] مدل ۱۹۹۵ نصب گردید. انتخاب سیستم کنترل قدرت[۴] موجود بر روی این سیستم اختیاری[۵] است و به سفارش مشتری انجام می‌شود. مکاتورونیک II یک سیستم غیر ...

ادامه مطلب