مقالات هنر و گرافیک

دانلود مقاله تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تا کنون

دانلود مقاله تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تا کنون

دانلود مقاله تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تا کنون (دوران معاصر) مقدمه اما این را هم می دانیم که همیشه و در همه ادوار مختلف ایرانیان ذوق و سلیقه قابل ستایشی را داشته اند که تنها این سه گزینه بلکه بسیاری از هنرهای دیگر معرف این سخن است. البته آن چیزی که همه ما ایرانیان به آن بالیده و آن را شناسنامه این سرزمین نازنین می دانیم چیزی جز قالی و فرش های ما نمی تواند باشد. قالی، میراث گرانقدری است که از دیرباز به جا مانده و در شناسنامه ملت ما، مه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاریخچه نقش فرش

دانلود مقاله تاریخچه نقش فرش

دانلود مقاله تاریخچه نقش فرش  مقدمه پیشینه بافت فرشهای اولیه در جهان به زمان بعد از غارنشینی باز می‌گردد. زیرا در آن دوران انسان به تقلید از پرندگان سعی نمود با تنیدن الیاف نرم گیاهان به همدیگر مانند سبدبافی و حصیربافی، زیراندازهایی برای خود تهیه نماید. پس از شکار حیوانات و دسترسی به پوست و پشم آنها زیراندازها اندکی نرم‌تر شد. حفاری باستان‌شناسان نشان می‌دهد که بافت «بوریا» از نی‌های منطقه بین‌النهرین، از هزاره پنجم و چهارم قبل از میلا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه سیر تحول وتطور نقوش محرابی

دانلود پروژه سیر تحول وتطور نقوش محرابی

سیر تحول وتطور نقوش محرابی فهرست مطالب فصل اول مقدمه و بیان مساله پیشینه تاریخی تحقیق فصل دوم : مواد و روشهای تحقیق ۱-۲) نوع و روش تحقیق ۲-۲) فرضیه تحقیق ۳-۲) اهداف تحقیق فصل سوم : یافته های تحقیق ۱-۳) معانی محراب در فرهنگهای لغت فارسی و عربی ۲-۳) محراب در ادبیات عرفانی ۳-۳)  تقسیم بندی کلی در مورد منشا پیدایش نقوش محرابی ۴-۳)  پوست حیوانات ۵-۳) محرابی در اسلام و رابطۀ آن با مهرابه ها ۱-۵-۳) محرابهای اولیه ۲-۵-۳) نقش محراب در مساجد و دیگر ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی

دانلود مقاله نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی

نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه چکیده فصل اول تاریخچه سکه تاریخچه سکه ویژگی سکه خوب سکه های جعلی فصل دوم سکه های ساسانی سکه های ساسانی فصل سوم بررسی سکه ها بررسی سکه ها سکه های اردشیر اول سکه های شاپور اول سکه های هرمزد اول سکه های بهرام اول سکه های بهرام دوم سکه ای * از بهرام سوم سکه های * سکه های هرمزد دوم سکه های شاپور دوم سکه های اردشیر دوم سکه های شاپور سوم سکه های بهرام چهارم سکه های یزدگرد اول سکه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری اسلامی مسجد

دانلود مقاله معماری اسلامی مسجد

دانلود مقاله معماری اسلامی مسجد جامع الکبیر صنعا فهرست مطالب هنر و معماری اسلامی صفحه ۴ _ خواستگاه ها و ویژگی ها صفحه ۴ _ سیر تاریخی    صفحه ۵ _ معماری     صفحه۷ _مساجد صفحه۸ _ محراب / صحن صفحه۹ _ مناره صفحه۱۱ _ گنبدصفحه۱۲ _ ایوان / طاق محرابی / منبر و مقصوره    صفحه۱۳ _ مدرسه      صفحه۱۴ _ معماری غیر مذهبی صفحه۱۵ _ حرم ها و آرامگاه هاصفحه۱۸ _ تزیینات معماری      صفحه۱۹ صنعا، شهر و پایتخت یمن صفحه۲۱ مسجد جامع الکبیر    صفحه۲۴ طرح ترمیم...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نور در گرافیک

دانلود پروژه نور در گرافیک

دانلود پروژه نور در گرافیک چکیده در عصر حاضر از انوع طراحی نوری برای ایجاد روشنایی روزمره استفاده می شود که قسمتی از این طراحی نوری در اختیار طراحان گرافیک قرار گرفته است. امروزه نور در زمنیه ی گرافیک چنان تنوعی یافته است که کمتر کسی را می توان یافت که برای تبلیغات محیطی از نور پردازی استفاده نکرده باشد. اما طراحان زیادی هستند که تجربه و آگاهی لازم را در مورد خصوصیات و ویژگی های نور ندارند. این مسئله باعث می شود که ایده های خلاقانه آنه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

دانلود پروژه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول : هنر گرافیک ۱-۱- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک ۱-۲- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری فصل دوم : تبلیغات ۲-۱- سابقه تاریخی تبلیغات ۲-۲- تبلیغات چیست؟ ۲-۳- مضون تبلیغات ۲-۴- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر ۲-۵- بررسی رنگ در تبلیغات ۲-۵-۱- تأثیر رنگ در تبلیغات ۲-۵-۲- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ ۲-۵-۳- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات فصل سوم : گرافیک محیطی ۳-۱- گرافیک محیطی ۳-۲- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی ۳...

ادامه مطلب