مقالات هنر و گرافیک

دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی

دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی

دانلود مقاله فضاهای ورودی بناهای سنتی فهرست مطالب مقدمه پیش درآمد بناهای مهم و ورودی های آن بخش دوم اجزای تشکیل دهنده ورودی های سنتی مقدمه: بخش سوم عناصر و اجزا کاربردی ورودی ها بخش سوم ب- عناصر تزیئینی ورودی ها (فرعی): بخش چهارم اصول ترکیب و طراحی سلسله مراتبی بناهای سنتی ایران- یزد بخش پنجم نحوه دسترسی ها به ورودی بناها و فضاهای درونی بخش پنجم- قسمت دوم شکل مسیر دسترسی به فضاهای درونی بخش ششم تعداد ورودی های هر بنا بخش هفتم تزئینات ورودی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد فهرست پیشگفتار ۲ مقدمه ۴ « مسجد » در معماری ایران. ۷ عملکرد های مساجد مختلف ۱۰ خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد: ۱۲ مسجد جامع ۱۳ مسجد جامع یزد ۱۵ مسجد میر چقماق ۳۵ مسجد فرط ۴۸ مسجد ریگ ۵۵ مسجد شاه طهماسب ۶۴ مسجد و مصلی عتیق ۶۶ مسجد چهل محراب ۷۲ مسجد خواجه ابوالمعالی ۷۶ مسجد ساباط ۷۹ مسجد جامع بندر آباد ۸۱ پیشگفتار  مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد جمع گرد آوری شده و سعی برآن ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سبک معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

دانلود مقاله سبک معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

دانلود مقاله سبک معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی فهرست مطالب مصرفی واژه ها ترکیب بندی کلی فضاها مصرفی کلی مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی حیاط نور در حیاط تناسبات حیاط محورهای حیاط محورها نماهای حیاط نماها حرکت در حیاط تأثیر آب و گیاهان در حیاط دالان ها نور در دالانها بررسی « نور» در دالانها شکست و پرسپک+تیو در دالانها شکست و پرسپکتیو تغییر ارتفاعات در دالانها تغییر ارتفاعات مقایسه حجره های بالا و پایین دالانها مقایسه حجره...

ادامه مطلب

دانلود مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه

دانلود مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه

دانلود مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه فهرست مطالب عوامل مؤثر در برنامه ریزی دگرگون پذیری گزینش جاودسترسی همکاری با سایر مؤسسات فرهنگی، آموزشی، تفریحی نمای کتابخانه استانداردها بخش امانت بزرگسالان بخش مرجع بزرگسالان فضای مورد نیاز در بخش مرجع با قفسه باز فضای مورد نیاز برای مراجعین فضای مورد نیاز برای نگهداری و مراجعه به نشریات ادواری رسانه ها و وسایل دید و شنودی نگهداری رسانه های دید و شنودی نگهداری وسایل دید و شنودی استفاده از رس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری اسکله های دریایی و اهمیت آنها

دانلود مقاله معماری اسکله های دریایی و اهمیت آنها

دانلود مقاله معماری اسکله های دریایی و اهمیت آنها فهرست مطالب – مقدمه ۱-۲- اسکله ها ۱-۳- سیستم های کلی اسکله الف) اسکله های شمع و عرشه ب) اسکله سپری ج) اسکله های وزنی ۱-۴- انتخاب محل اسکله و مطالعات لازم برای محل انتخابی ۱-۴-۱- مطالعات هیدرودینامیکی و جوی الف) باد ب) موج ج) جزر و مد ۱-۴-۲- مطالعات ژئوتکنیکی ۱-۴-۳- بررسی های هیدروگرافی و توپوگرافی ۲-۱- مقدمه ۲-۲- تناسب کاربرد ۲-۳- کاربردها ۲-۴- انواع اسکله های شمع و عرشه ۲-۵- روش...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر فهرست مقدمه : ۲۸ تفضیل بنای گنبد عظیم سلطانیه : ۳۴ اوضاع جغرافیائی شهر سلطانیه ۳۷ سفرنامه فریزر : ۴۱ تاریخ مغول : ۴۱ خلاصه ای درباره حفاری در گنبد سلطانیه : ۴۲ شناسایی کفها در گنبد سلطانیه: ۴۵ سقاخانه : ۴۵ پیشینه تاریخ منطقه سلطانیه : ۴۶ وجه تسمیه سلطانیه : ۴۸ ارگ سلطنتی سلطانیه: ۴۹ دارالضیافه : ۵۰ گنبدسلطانیه: ۵۰ عملکرد و فلسفه وجودی گنبد سلطانیه : ۵۰ مختصات معماری گنبد سلطانیه: ۵۵ ورودی گن...

ادامه مطلب

دانلود مقاله موزه ایران باستان

دانلود مقاله موزه ایران باستان

دانلود مقاله موزه ایران باستان فهرست مطالب تاریخچه سردرباغ ملی معرفی بنا شناسایی فنی و روش ساخت درها آسیب شناسی طرح مرمت گزارش تصویری عملیات موزه ایران باستان دوران پیش از تاریخ مجموعه تاریخی و لرستان موزه دوران اسلامی مجموعه مهر و سکه تاریخچه سر در باغ ملی عمارتی است ساخته شده بسال ۱۳۴۰  هجری قمری.این عمارت بر سکوی عمارت دیگری در همین مکان و با شمایلی نه چندان بی شبا هت با بنای اولیه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملی میدانی بوده که تمرینات نظ...

ادامه مطلب