مقالات هنر و گرافیک

دانلود مقاله فضاهاي ورودي بناهاي سنتي

دانلود مقاله فضاهاي ورودي بناهاي سنتي

دانلود مقاله فضاهاي ورودي بناهاي سنتي فهرست مطالب مقدمه پيش درآمد بناهاي مهم و ورودي هاي آن بخش دوم اجزاي تشكيل دهنده ورودي هاي سنتي مقدمه: بخش سوم عناصر و اجزا كاربردي ورودي ها بخش سوم ب- عناصر تزيئيني ورودي ها (فرعي): بخش چهارم اصول تركيب و طراحي سلسله مراتبي بناهاي سنتي ايران- يزد بخش پنجم نحوه دسترسي ها به ورودي بناها و فضاهاي دروني بخش پنجم- قسمت دوم شكل مسير دسترسي به فضاهاي دروني بخش ششم تعداد ورودي هاي هر بنا بخش هفتم تزئينات ورودي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد فهرست پيشگفتار 2 مقدمه 4 « مسجد » در معماري ايران. 7 عملكرد هاي مساجد مختلف 10 خصوصيات فضاهاي كالبدي مسجد: 12 مسجد جامع 13 مسجد جامع يزد 15 مسجد مير چقماق 35 مسجد فرط 48 مسجد ريگ 55 مسجد شاه طهماسب 64 مسجد و مصلي عتيق 66 مسجد چهل محراب 72 مسجد خواجه ابوالمعالي 76 مسجد ساباط 79 مسجد جامع بندر آباد 81 پيشگفتار  مطالب اين مجموعه با عنوان بررسي تزئينات ونقوش مسجد جامع يزد جمع گرد آوري شده و سع...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سبك معماري در مجموعه سراي گلشن و تيمچه پوستي

دانلود مقاله سبك معماري در مجموعه سراي گلشن و تيمچه پوستي

دانلود مقاله سبك معماري در مجموعه سراي گلشن و تيمچه پوستي فهرست مطالب مصرفي واژه ها تركيب بندي كلي فضاها مصرفي كلي مجموعه سراي گلشن و تيمچه پوستي حياط نور در حياط تناسبات حياط محورهاي حياط محورها نماهاي حياط نماها حركت در حياط تأثير آب و گياهان در حياط دالان ها نور در دالانها بررسي « نور» در دالانها شكست و پرسپك+تيو در دالانها شكست و پرسپكتيو تغيير ارتفاعات در دالانها تغيير ارتفاعات مقايسه حجره هاي بالا و پايين دالانها مقايسة حجره...

ادامه مطلب

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه فهرست مطالب عوامل مؤثر در برنامه ريزي دگرگون پذيري گزينش جاودسترسي همكاري با ساير مؤسسات فرهنگي، آموزشي، تفريحي نماي كتابخانه استانداردها بخش امانت بزرگسالان بخش مرجع بزرگسالان فضاي مورد نياز در بخش مرجع با قفسه باز فضاي مورد نياز براي مراجعين فضاي مورد نياز براي نگهداري و مراجعه به نشريات ادواري رسانه ها و وسايل ديد و شنودي نگهداري رسانه هاي ديد و شنودي نگهداري وسايل ديد و شنودي استفاده از رس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها فهرست مطالب – مقدمه 1-2- اسكله ها 1-3- سيستم هاي كلي اسكله الف) اسكله هاي شمع و عرشه ب) اسكله سپري ج) اسكله هاي وزني 1-4- انتخاب محل اسكله و مطالعات لازم براي محل انتخابي 1-4-1- مطالعات هيدروديناميكي و جوي الف) باد ب) موج ج) جزر و مد 1-4-2- مطالعات ژئوتكنيكي 1-4-3- بررسي هاي هيدروگرافي و توپوگرافي 2-1- مقدمه 2-2- تناسب كاربرد 2-3- كاربردها 2-4- انواع اسكله هاي شمع و عرشه ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر فهرست مقدمه : 28 تفضيل بناي گنبد عظيم سلطانيه : 34 اوضاع جغرافيائي شهر سلطانيه 37 سفرنامه فريزر : 41 تاريخ مغول : 41 خلاصه اي درباره حفاري در گنبد سلطانيه : 42 شناسايي كفها در گنبد سلطانيه: 45 سقاخانه : 45 پيشينه تاريخ منطقه سلطانيه : 46 وجه تسميه سلطانيه : 48 ارگ سلطنتي سلطانيه: 49 دارالضيافه : 50 گنبدسلطانيه: 50 عملكرد و فلسفه وجودي گنبد سلطانيه : 50 مختصات معماري گنبد سلطانيه: 55 ورودي گنبد س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله موزه ايران باستان

دانلود مقاله موزه ايران باستان

دانلود مقاله موزه ايران باستان فهرست مطالب تاريخچه سردرباغ ملي معرفي بنا شناسايي فني و روش ساخت درها آسيب شناسي طرح مرمت گزارش تصويري عمليات موزه ايران باستان دوران پيش از تاريخ مجموعة تاريخي و لرستان موزه دوران اسلامي مجموعه مهر و سكه تاريخچه سر در باغ ملي عمارتي است ساخته شده بسال 1340  هجري قمري.اين عمارت بر سكوي عمارت ديگري در همين مكان و با شمايلي نه چندان بي شبا هت با بناي اوليه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملي ميداني بوده كه تمرينات نظ...

ادامه مطلب