مقالات هنر و گرافیک

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه فهرست مطالب عوامل مؤثر در برنامه ريزي دگرگون پذيري گزينش جاودسترسي همكاري با ساير مؤسسات فرهنگي، آموزشي، تفريحي نماي كتابخانه استانداردها بخش امانت بزرگسالان بخش مرجع بزرگسالان فضاي مورد نياز در بخش مرجع با قفسه باز فضاي مورد نياز براي مراجعين فضاي مورد نياز براي نگهداري و مراجعه به نشريات ادواري رسانه ها و وسايل ديد و شنودي نگهداري رسانه هاي ديد و شنودي نگهداري وسايل ديد و شنودي استفاده از رس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها فهرست مطالب – مقدمه 1-2- اسكله ها 1-3- سيستم هاي كلي اسكله الف) اسكله هاي شمع و عرشه ب) اسكله سپري ج) اسكله هاي وزني 1-4- انتخاب محل اسكله و مطالعات لازم براي محل انتخابي 1-4-1- مطالعات هيدروديناميكي و جوي الف) باد ب) موج ج) جزر و مد 1-4-2- مطالعات ژئوتكنيكي 1-4-3- بررسي هاي هيدروگرافي و توپوگرافي 2-1- مقدمه 2-2- تناسب كاربرد 2-3- كاربردها 2-4- انواع اسكله هاي شمع و عرشه ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر

دانلود مقاله معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر فهرست مقدمه : 28 تفضيل بناي گنبد عظيم سلطانيه : 34 اوضاع جغرافيائي شهر سلطانيه 37 سفرنامه فريزر : 41 تاريخ مغول : 41 خلاصه اي درباره حفاري در گنبد سلطانيه : 42 شناسايي كفها در گنبد سلطانيه: 45 سقاخانه : 45 پيشينه تاريخ منطقه سلطانيه : 46 وجه تسميه سلطانيه : 48 ارگ سلطنتي سلطانيه: 49 دارالضيافه : 50 گنبدسلطانيه: 50 عملكرد و فلسفه وجودي گنبد سلطانيه : 50 مختصات معماري گنبد سلطانيه: 55 ورودي گنبد س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله موزه ايران باستان

دانلود مقاله موزه ايران باستان

دانلود مقاله موزه ايران باستان فهرست مطالب تاريخچه سردرباغ ملي معرفي بنا شناسايي فني و روش ساخت درها آسيب شناسي طرح مرمت گزارش تصويري عمليات موزه ايران باستان دوران پيش از تاريخ مجموعة تاريخي و لرستان موزه دوران اسلامي مجموعه مهر و سكه تاريخچه سر در باغ ملي عمارتي است ساخته شده بسال 1340  هجري قمري.اين عمارت بر سكوي عمارت ديگري در همين مكان و با شمايلي نه چندان بي شبا هت با بناي اوليه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملي ميداني بوده كه تمرينات نظ...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی نصب، راه اندازي و طراحي آسانسور

دانلود گزارش کارآموزی نصب، راه اندازي و طراحي آسانسور

دانلود گزارش کارآموزی نصب، راه اندازي و طراحي آسانسور فهرست مطالب خلاصه ي گزارش كارآموزي فصل اول تاريخچه‌ي شركت آسانسور و تاريخچة آن تاريخچه آسانسور در ايران فصل دوم اصول عملكرد آسانسور نيازها و سلايق کودکان در طراحي آسانسورسيستم محرکه آسانسورهاي سريع آسانسور چي خاطره اي كه كم كم ازنگاه ها محو مي شودتحليل عملکرد پرده گوش و ناراحتي فشار گوش براي آسانسورهاي فوق سريعنكاتي پيرامون نصب آسانسورهاي هتل. گزارش كارآموزي انواع آسانسورها به 2 نوع كششي و هيدرو...

ادامه مطلب