مقالات پزشکی

دانلود مقاله کاربرد سی تی اسکن ها در علم پزشکی و سیرتکاملی آنها

دانلود مقاله کاربرد سی تی اسکن ها در علم پزشکی و سیرتکاملی آنها

دانلود مقاله کاربرد سی تی اسکن ها در علم پزشکی و سیرتکاملی آنها فهرست (ELECTRON Beam Computed Tomography ( EBCT   ( سی تی اسکن  ) ۳ توموگرافی   ( سی تی اسکن  ) ۶ اسکن با اشعه الکترونی ( EBCT)   ( سی تی اسکن ) ۸ سی تی اسکن (CT-SCAN) 10 اصول کار دستگاه سی‌تی اسکن ۱۱ تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب ۱۲ دیدکلی ۱۲ تاریخچه ۱۳ پمپ تزریق سرنگ ۱۶ مزایای استفاده از پمپ تزریق : ۱۸ طرز کار با مانیتورهای پزشکی ۲۰ دیفیبریلاتور کاردیو ورتر ۳۳ آریتمی : عملکرد...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی – سهامیه قم در سال های ۸۲-۷۹

دانلود مقاله تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی – سهامیه قم در سال های ۸۲-۷۹

دانلود مقاله تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان کودکان فاطمی – سهامیه قم در سال های ۸۲-۷۹ فهرست جداول جدول شماره ۱ : فراوانی جنسی در جمعیت مورد مطالعه جدول شماره ۲ : فراوانی گروه های سنی در جمعیت مورد مطالعه جدول شماره ۳ : فراوانی علت مراجعه در جمعیت مورد مطالعه جدول شماره ۴: فراوانی لکوسیتوز در جمعیت مورد مطالعه جدول شماره ۵ : فراوانی افزایش BUN در جمعیت مورد مطالعه جدول...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مروری بر مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی

دانلود مقاله مروری بر مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی

دانلود مقاله مروری بر مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی فصل اول/ مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱ فصل دوم/ کلیات ۲-۱- تاریخچه ۴ ۲-۲- خواص عمومی  ۷ ۲-۳-خواص حیاتی و اثرات آرسنیک در بدن و اعضاء ۱۱ ۲-۳-۱- اثر بر روی پوست  ۱۳ ۲-۳-۲- اثر بر روی تغذیه ۱۳ ۳-۳-۳- اثر بر روی کبد ۱۴ ۲-۳-۴- اثر بر روی دستگاه گردش خون ۱۴ ۲-۳-۵- اثر بر روی اعصاب  ۱۴ ۲-۳-۶- اثر بر روی استخوانها و نمو بدن ۱۵ ۲-۳-۷- اثر بر روی سوخت و ساز بدن ۱۶ ۲-۳-۸- اثر بر روی دهان و دندان ۱...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بیماری ترومای چشم

دانلود مقاله بیماری ترومای چشم

دانلود مقاله بیماری ترومای چشم فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه آناتومی و فیزیولوژی ترومای سر و انواع آن بیان مسأله و اهمیت موضوع مروری بر مطالعات مشابه اهداف  فرضیات و سؤالات پژوهشی اهداف ویژه سؤالات پژوهشی فصل دوم روش کار نوع و روش مطالعه جامعه مورد بررسی و زمان اجرای طرح برآورد تعداد نمونه روش نمونه گیری روش جمع آوری اطلاعات متغیرها روش اجرای طرح روش تجزیه و تحلیل داده ها فصل سوم نتایج فصل چهارم بحث نکات مهم نتیجه گیری و ارائه پینشهادها من...

ادامه مطلب

دانلود مقاله استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان

دانلود مقاله استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان

دانلود مقاله استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان فهرست مطالب فهرست ۱ مقدمه ۳ فصل اول ۴ ویتامین A 4 تاریخچه کشف ویتامین A: 4 ساختمان و شیمیایی ۴ ایزومرهای ویتامین A 6 کاروتنوئیدها (پیش‌ویتامین‌های  A): 6 متابولیسم ۸ اعمال متابولیکی ۱۰ میزان نیاز به ویتامین  A در طیور ۱۵ کمبود ویتامین A در طیور ۱۹ هیپرویتامینوز A 22 منابع ویتامین A 23 ثبات ویتامین A 25 فصل دوم ۲۸ مروری بر بیماری کوکسیدیوز طیور...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو

دانلود مقاله بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی موثر در ایجاد اختلالات مفصل زانو همراه با عکس فهرست مطالب ۴ مروری بر بررسی‌ها ۹ مقدمه ۹ فصل اول ۱۲ آناتومی و بیومکانیک مفصل زانو ۱۲ آناتومی و بیومکانیک مفصل پتلوفمورال ۱۳ جدول ۱-۱ : بررسی وضعیت پتلا و سطح خلفی پتلا ۲۲ آناتومی و بیومکانیک مفصل تیبیوفمورال ۲۳ سطح مفصلی فمور ۲۳ سطح مفصلی تیبیا ۲۵ فصل دوم ۳۲ اختلالات حرکتی در مفصل زانو ۳۲ اختلالات حرکتی در مفصل پتلوفمورال ۳۳ سندرم دردناک م...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسکروزیس در بیمارستانها آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۸۲

دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسکروزیس در بیمارستانها آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۸۲

بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسکروزیس در بیمارستانها آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۸۲ فهرست مطالب موضوع پژوهش۱ بیان مسئله۱ اهداف پژوهش۶ هدف کلی ۶ اهداف جزیی۷ فرضیه‌های پژوهش۷ تعریف واژه‌ها۷ پیش فرضها۱۰ – محدودیتهای پژوهش۱۰ – محدودیتهای در اختیار پژوهشگر۱۰ – محدودیتهای خارج اختیار پژوهشگر۱۱ – اهمیت پژوهش۱۱ ̵...

ادامه مطلب