مقالات پزشکی

دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسکروزیس در بیمارستانها آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۸۲

دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسکروزیس در بیمارستانها آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۸۲

بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسکروزیس در بیمارستانها آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۸۲ فهرست مطالب موضوع پژوهش۱ بیان مسئله۱ اهداف پژوهش۶ هدف کلی ۶ اهداف جزیی۷ فرضیه‌های پژوهش۷ تعریف واژه‌ها۷ پیش فرضها۱۰ – محدودیتهای پژوهش۱۰ – محدودیتهای در اختیار پژوهشگر۱۰ – محدودیتهای خارج اختیار پژوهشگر۱۱ – اهمیت پژوهش۱۱ ̵...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT

دانلود مقاله بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع  CPT

دانلود مقاله بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع  CPT فهرست مطالب فصل اول: مقدمه فصل دوم: مروری بر متون فصل سوم: روش بررسی فصل چهارم: نتایج فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری فهرست منابع ضمایم مقاله چکیده بیان مسئله: عمل جراحی تعویض مفصل هیپ شایعترین عمل جراحی و رکانستراکتیو هیپ طی ۵ دهه گذشته می باشد که با توجه به نتایج عالی اولیه پروتز آقای چارنلی در ۴ دهه گذشته فوکوس اصلی بر طراحی اجزاء جدید و تکنیک های جراحی جهت ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شکستگیهای استخوانی و مفصلی

دانلود مقاله شکستگیهای استخوانی و مفصلی

دانلود مقاله شکستگیهای استخوانی و مفصلی فهرست مطالب شکستگی های استخوانی دیرجوش خورده ۴ شکستگی های استخوانی جوش نخورده ۵ درمان شکستگیهای اسخوانی دیرجوش خورده ۲۱ شکستگیهای استخوانی دیرجوش خورده غیر عفونی: ۲۱ شکستگیهای استخوانی جوش نخورده غیر عفونی غیر زیستا ۲۸ درمان شکستگیهای استخوانی بدجوش خورده ۳۵ محیطهای الکترومغناطیسی تعدیل یافته ۴۲ فراصوت تعدیل یافته شدت پایین ۴۳ I- سلولهای استخوانی (Bone cells) 48 انواع بافت استخوانی ۵۲ انواع مغز اس...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

دانلود مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

دانلود مقاله اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط فهرست مطالب مقدمه روایت صحیحه الوعبیده از حضرت باقر (ع ): موارد لزوم سقط جنین سقط جنین خود به خودی یا مرضی : سقط درمانی : سقط ضربه ای : سقط جنین جنایی انگیزه های سقط جنین عمدی انواع الاجهاض فصل اول : تاریخچه نظریه سقط جنین فصل دوم : تعاریف و مراحل تشکیل جنین ۱) نطفه ۲) علقه ۳) مضغه ۴) روح ۵) جنین ۶) سقط مراحل تشکیل جنین مراحل حاملگی و اندازه جنین از نظر جنین شناسی ۱) تشکیل نطفه ۲) تشکی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

دانلود مقاله مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

دانلود مقاله مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی “مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی” بستری شدن بیمار Hospitalizing The Patient پذیرش داوطلبانه Voluntary Admission پذیرش غیر رسمی Informal Admission پذیرش غیرداوطلبانه (حکم توقیف- پذیرش الزامی) Involuntary Admission (Commitment) فرآیند حکم توقیف (پذیرش الزامی) The Commitement Process بستری شدن بلندمدت (توقیف رسمی) Long – term (Formal commitment) بستری شدن فوری (اورژانس) Emergency خطر Dangero...

ادامه مطلب