مقالات پزشکی

دانلود مقاله تصادفات جاده ای

دانلود مقاله تصادفات جاده ای

تصادفات جاده ای فهرست مطالب مقدمه ۱ اهمیت تصادفات جاده ای ۱ تصافات جاده ای در ایران ۲ اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران ۳ فرهنگ و آموزش در ایران ۳ تصادفاتی که گزارش می‌شوند ۵ وسائط نقلیه ای که گزارش می‌شوند ۵ مقایسه وضعیت تصادفات جاده ای در استانها مختلف ایران ۷ هزینه تصادفات جاده ای ۷ اجزای هزینه تصادفات جاده ای ۸ هزینه های منابع ملموس و واقعی ۸ لیست توصیه های مهم ۸ ترافیک تهران در یک نگاه ۱۰ ناحیه ترافیکی ……̷...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خطرات کوهستان

دانلود مقاله خطرات کوهستان

خطرات کوهستان فهرست مطالب: پیشگفتار ۱ خلاصه ای از سوابق فنی و آموزشی تدوین گر ۲ کلیاتی در مورد کمک های اولیه ۳ سوانح و امداد در کوهستان ۶ ارتفاع زدگی ۷ برف کوری ۷ گرمازدگی ۸ آفتاب سوختگی: ۹ تاول و رخم: ۹ پیچ خوردن و شکستگی پا: ۱۰ ناراحتی های معده ای: ۱۱ سرما زدگی : ۱۱ نقش باد در تولید سرما: ۱۲ در هنگام سرمازدگی بدن، چه اتفاقی می‌افتد؟ ۱۳ راههای جلوگیری از سرمازدگی: ۱۴ معالجه سرمازدگی: ۱۵ سرمازدگی عمومی ۱۶ شوک ۱۷ گزیدگی: ۱۷ علائم مار...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سقط جنین

دانلود مقاله سقط جنین

سقط جنین فهرست مطالب مقدمه: ۱ سقط جنین   Abortion 1 شناسایی علت سقط جنین‌های خود بخودی: ۲ نابهنجاریهای کروموزومی: ۲ بیماریهای پزشکی: ۳ فاکتورهای ایموولوژیکی: ۴ عامل‌های روان شناسی: ۷ تشعشع، داروها و مواد آلوده کننده: ۷ داروها و دیگر مواد: ۸ آلودگی‌های محیطی: ۸ علتهای آناتومیکی سقط جنین خودبخودی: ۸ دی اتیل استیل بسترول (DES) (استروژن مصنوعی) ۹ تومورهای رحمی: ۱۱ آمیزش و بهم ریختگی درون رحم: ۱۱ عفوتنها: ۱۲ درمان سقط جنین طبیعی: ۱۳ درمان با آنتی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله داروهای محرک

دانلود مقاله داروهای محرک

داروهای محرک فهرست مطالب چکیده : ۱ مقدمه ۴ داروهایی که به عنوان محرک استفاده می شوند. ۵ ۱٫ آمفتامینها ۵ آمفتامینها و عملکرد ورزشی ۵ محدودیتهای تحقیق ۹ ۲- افدرین ۱۴ افدرین و عملکرد ورزش ۱۴ محدودیتهای تحقیق ۱۷ کوکائین ۱۷ کوکائین و عملکرد ورزشی ۱۸ محدودیتهای تحقیق ۲۰ داروهایی که برای کاهش تپش و ضربان قلب استفاده می شوند ۲۱ بتابلوکرها ۲۱ بتابلوکرها و عملکرد ورزشی ۲۲ محدودیتهای تحقیق ۲۴ داروهایی که برای تغییر ترکیبات بدن به کار می روند...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قارچ و ویروسها

دانلود پروژه قارچ و ویروسها

قارچ و ویروسها فهرست مطالب مقدمه                                         تاریخچه                                           دلایل نا شناخته ماندن آنها                                  کلیات                                        مرفولوژی                                          انتقال                                        علائم                                          بیماری ویروسی در قارچ Agaricus bisporus                    کنترل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی

دانلود پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی

مروری بر مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی فهرست مطالب فصل اول/ مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱ فصل دوم/ کلیات ۲-۱- تاریخچه ۴ ۲-۲- خواص عمومی  ۷ ۲-۳-خواص حیاتی و اثرات آرسنیک در بدن و اعضاء ۱۱ ۲-۳-۱- اثر بر روی پوست  ۱۳ ۲-۳-۲- اثر بر روی تغذیه ۱۳ ۳-۳-۳- اثر بر روی کبد ۱۴ ۲-۳-۴- اثر بر روی دستگاه گردش خون ۱۴ ۲-۳-۵- اثر بر روی اعصاب  ۱۴ ۲-۳-۶- اثر بر روی استخوانها و نمو بدن ۱۵ ۲-۳-۷- اثر بر روی سوخت و ساز بدن ۱۶ ۲-۳-۸- اثر بر روی دهان و دندان ۱۶ ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بیماری های ژنتیک و تغذیه

دانلود پروژه بیماری های ژنتیک و تغذیه

بیماری های ژنتیک و تغذیه فهرست مطالب تاریخچه۱ مقدمه۳ متخصص ژنتیک۳ تشخیص پیش از موقع و پیشگیری۵ درمان۶ چند نمونه از درمان های ثمربخش۶ پروژه ژنوم انسانی۱۱ اساس ژنتیک۱۷ ژنتیک و ژنومیک۱۸ اصول ژنتیک۱۹ اسلوب وراثت و نفوذپذیری۲۳ بیماری های کروموزومال۲۷ بیماری در سطح میتوکندریایی۳۸ ژنتیک و تغذیه درمانی۳۹ تأثیر ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روی فرآیندهای متابولیکی۴۰ تاثیرات و ارتباط متقابل بین ژن و مواد مغذی بر روی ظهور ژن۴۳ پیچیدگی موجود در ارتباط ژنتیک و تغذیه ۴۸ ...

ادامه مطلب