پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود مقاله ادبيات نمايشي ايران

دانلود مقاله ادبيات نمايشي ايران

ادبيات نمايشي ايران فهرست مطالب مقدمه 1 ميرزا آقا تبريزي1 نخستين نمايشنامه نويس فارس زبان1 مقدمه1 1- ميرزا آقا تبريزي كيست3 2- ديدگاههاي نمايشي4 3- پنج نمايشنامه ميرزا آقا تبريزي8 سرگذشت اشرف خان حاكم عربستان10 طريقه حكومت زمان خان بروجردي18 حكايات كربلا رفتن شاه قلي ميرزا23 حكايت آقا هاشم خلخالي26 حاجي مرشد كيمياگر30 ميرزا آقا تبريزي، نخستين نمايشنامه نويس فارس زبان مقدمه: چهره نخستين نمايشنامه فارس زبان تا سال 1955 مسيحي در هاله اي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آلرژی

دانلود مقاله آلرژی

آلرژی فهرست مطالب: 1)آلرژيها چه هستند؟                      2)چرا دچار آلرژيها مي شويم؟                 3)آزمايش براي آلرژيها                    4)چگونه آلرژيها گسترش مي يابند؟             5)چگونه آلرژيها درمان مي شوند ؟             6)روشهاي ديگر درماني براي آلرژيها               7)تخم مرغ به عنوان يك ماده آلرژي زا             8)سينوسها                            9)ورم سينوسها چيست؟                      10)چگونه ورم سينوس درمان مي شود؟...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تصادفات جاده ای

دانلود مقاله تصادفات جاده ای

تصادفات جاده ای فهرست مطالب مقدمه 1 اهميت تصادفات جاده اي 1 تصافات جاده اي در ايران 2 اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي در ايران 3 فرهنگ و آموزش در ايران 3 تصادفاتي كه گزارش مي‌شوند 5 وسائط نقليه اي كه گزارش مي‌شوند 5 مقايسه وضعيت تصادفات جاده اي در استانها مختلف ايران 7 هزينه تصادفات جاده اي 7 اجزاي هزينه تصادفات جاده اي 8 هزينه هاي منابع ملموس و واقعي 8 ليست توصيه هاي مهم 8 ترافيك تهران در يك نگاه 10 ناحيه ترافيكي ……...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خطرات کوهستان

دانلود مقاله خطرات کوهستان

خطرات کوهستان فهرست مطالب: پيشگفتار 1 خلاصه اي از سوابق فني و آموزشي تدوين گر 2 كلياتي در مورد كمك هاي اوليه 3 سوانح و امداد در كوهستان 6 ارتفاع زدگي 7 برف كوري 7 گرمازدگي 8 آفتاب سوختگي: 9 تاول و رخم: 9 پيچ خوردن و شكستگي پا: 10 ناراحتي هاي معده اي: 11 سرما زدگي : 11 نقش باد در توليد سرما: 12 در هنگام سرمازدگي بدن، چه اتفاقي مي‌افتد؟ 13 راههاي جلوگيري از سرمازدگي: 14 معالجه سرمازدگي: 15 سرمازدگي عمومي 16 شوك 17 گزيدگي: 17 علائم مارگزيدگي:...

ادامه مطلب

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

منطق الطیر عطار نیشابوری فهرست مطالب  مقدمه 4 شرح حال شيخ فريد الدين عطار نيشابوري6 نام و القاب 6 پدر و مادر عطار- تاريخ ولادت و مدت زندگاني8 شهادت- معلومات عطار 9 مذهب 11 عوامل تشكيل داستان هاي عطار12 اسطوره 13 رمز در شعر عطار15 تمثيلات 16 سيمرغ در آثار عطار نيشابوري17 تجلي سيمرغ در اشعار عطار23 منطق الطير و سيمرغ 29 منطق الطير 35 گفتار هدهد 36 عذر مرغان 37 سئوال مرغان از كيفيت سلوك37 عزم كردن مرغان به حضرت سيمرغ43 خوف كردن مرغان از وادر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

اساطیر، فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی فهرست مطالب پيشگفتار:.. 1 پيشينه تاريخ سرزمين ايران:.. 3 دانش نزد ايرانيان:.. 3 واژه اساطير در فرهنگها و نظرات دانشمندان:.. 7 چگونگي زبان پهلوي و تحول آن:.. 10 چگونگي زبان پارسي دري.. 11 اورمزد و گرشاسپ.. 12 زردشت و گشتاسب.. 17 كنگ دژ.. 18 راستي ورادي.. 20 آفرين پيامبر زردشت.. 21 ستايش سي روزه.. 23 خورشيد نيايش.. 24 پيمان كدخدائي.. 25 آبان.. 26 آتش.. 27 آتش اورمزد.. 28 آتش بهرام، ورهران، ورهرام.. 29 آتورپات...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه هاي بدن

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه هاي بدن

ورزش و ارتباط آن با دستگاه هاي بدن فهرست مطالب: برون ده قلب هنگام تمرين.. 1 حجم ضربه اي.. 3 ضربان قلب.. 6 برون ده قلب هنگام تمرينات طولاني.. 9 بازگشت وريدي.. 10 توزيع جريان خوني.. 12 دستگاه انتقال اكسيژن.. 15 سازو كار گردش خون: هموديناميك.. 16 فشار خون.. 17 فشار هاسسيستولي و دياستولي.. 18 ميانگين فشار سرخرگي.. 19 مقاومت عروقي.. 20 تغييرات فشار ومقاومت هنگام تمرين.. 21 پر فشار خوني و تمرين.. 23 خلاصه:.. 24 طبقه بندي اهداف تخصصي.. 29 اهدا...

ادامه مطلب