پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود پروژه کیفیت ادراک وجود پارمنیدس و هراکلیتوس

دانلود پروژه کیفیت ادراک وجود پارمنیدس و هراکلیتوس

کیفیت ادراک وجود پارمنیدس و هراکلیتوس فهرست مطالب مقدمه 8 فصل اول 12 1.1. تاريخ وجود قبل از هراكليتوس و پارمنيدس 12 1. 1. 1 هومر- هسيود- سولون 13 4 . 1. 1 برخي صفات وجود 26 2. 2. 1 تفاوت روش پارمنيدس و روش ملطي ها 35 3. 2. 1 برخي صفات وجود نزد پارمنيدس 37 3 .2 .1 مدخلي براي هم سخني با هراكليت: 54 فصل دوم 56 1 .2 . تاريخ لوگوس 56 3 . 2 . 2 لوگوس و قانون طبيعت 77 فصل سوم 85 1 .3  چيستي ادراك 85 فصل چهارم 95 4 . 3 . 4 مسئله خواب و بيداري R...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

دانلود پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها فهرست خلاصه    ۱ مقدمه    ۲ ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام    ۳ کتابخانه های تمدن اسلامی    ۳ الف: کتابخانه های شخصی    ۶ ب: کتابخانه های مساجد    ۶ ج:کتابخانه های عمومی    ۶ معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی    ۷ کتابخانه حلب    ۷ کتابخانه شاپور    ۷ کتابخانه سید رضی    ۸ کتابخانه سید مرتضی    ۸ د- کتابخانه های نیمه عمومی    ۹ کتابخانه فارس...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران

دانلود پروژه بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران

بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران فهرست مطالب بررسی  شهر ستانهای استان کرمانشاه 14 شهرستان اسلام آباد غرب 15 شهرستان سر پل ذهاب 16 بررسی فرهنگ, نژاد وگویش استان کرمانشاه 17 جمعیت : 17 نژاد : 18 گویش کردی سوراانی : 19 مذهب : 20 محوطه تاريخي طاق بستان 21 تکیه معاون الملک تاریخی بنای 22 موقعيت طبيعي و جغرافيايي 24 بادهای مهم استان کرمانشاه عبارتند از : 26 كوههاي دالاهو   27 شاهو 28 ارتفاعات اطراف قصرشيرين 29 رودخانه قره سو 30 ر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو

دانلود پروژه تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو

تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و  تئاتر نو فهرست مطالب فصل اول ويژگيها مقدمه 1-1- سبک گريزي 1-2- برجسته سازي ِسبک 1-3- شيئ گرايي 1-4- انسانيت زدايي 1-5- فرم گرايي 1-6- علم گرايي 1-6-1- وسواس 1-6-2- تسکين دهندگي 1-6-3- عينيت گرايي 1-6-4- چند گانگي 1-6-5- ادبيات در مقام شاخه اي از دانش فصل دوم : تأثير ادبيات مدرن بر تئاتر نو مقدمه 2-1- تعریف تئاتر نو 2-2- سبک گريزي؛ «گذشته؟…گذشته اي وجود نداشته است 2-3- برجسته سازي سبک در تئاتر نو ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

دانلود پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی فهرست مطالب     *  پیشگفتاراب * مقدمهبج * چکیده * فصل اول: كليات تحقيق * مقدمه * بیان مسئله * اهداف تحقيق * اهميت تحقيق * سئوالات تحقيق * فرضیه ها * كليد واژه ها * فصل دوم: پيشينه تحقيق * مقدمه * تاریخچه موضوع * پیشینه نظری *  پیشینه عملی(نقد کتاب) *  ضرورت تحقیق * فصل سوم: روش تحقيق * مقدمه * روش های مورد استفاده در تحقیق * فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها * جمع آوری داده ها * تجزیه و تحلیل داده ها * فصل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدلهاي برنامه ريزي آموزش و پرورش

دانلود مقاله مدلهاي برنامه ريزي آموزش و پرورش

مقاله مدلهاي برنامه ريزي آموزش و پرورش مدلهاي برنامه ريزي آموزش و پرورش منظور از اين مبحث آشنايي مقدماتي با پاره اي از مدلهاي برنامه ريزي آموزش و پرورش است. مدل چيست و براي چيست؟ – مدل به زبان ساده، الگويي است به مقياس كوچك از واقعيت كه بر اساس پيش فرضهايي بنا شده است. – مدلهاي برنامه ريزي معمولاً به صورت فرمولهاي رياضي ساخته مي شوند كه در آنها ارتباط بين متغيرها يا عوامل مختلف كاملاً مشخص شده است. – در مدلهاي برنامه ريزي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مهارتهاي فرايند تدريس

دانلود مقاله مهارتهاي فرايند تدريس

مهارتهاي فرايند تدريس فهرست مطالب مهارتهای فرایند تدریس.. ۳ مهارتهای پس از تدریس . ۳ نمودار ۱/۳ – مهارتهای فرایند تدریس) ۴ الف – مهارتهای قبل از تدریس . ۴ طراحی برنامه تدریس: ۴ طرح درس روزانه. ۵ اجزاءطرح درس روزانه: ۷ ۱- تعیین هدف درس جدید ۷ ۱/۱- تحلیل محتوای درس جدید براساس حیطه شناختی: ۷ ۲/۱- تحلیل محتوای درس جدید براساس حیطه روانی-حرکتی: ۸ ۳/۱- تحلیل درس جدیدبراساس حیطه عاطفی : ۹ ۴/۱- نوشتن هدف برای طرح درس: ۱۰ ۲- تعیین رفتار ورودی.. ۱۰ ۳...

ادامه مطلب