پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران فهرست مطالبمقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟ فصل اول: صفتي شدن و توسعه -معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن – سودزمان صفتي شدن -صنعتي شدن و توسه -راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است -رشد صنعت و تجارت جهاني فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت  جهاني سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

دانلود مقاله تاریخچه یارانه فهرست مطالب – مقدمه 2- تاريخچه پرداخت يارانه 1-2- تاريخچه پرداخت يارانه در ايران 2-2- تاريخچه پرداخت يارانه در جهان 3- هدف از پرداخت يارانه 1-3- تخصيص بهينه منابع 2-3- ثبات اقتصادي 3-3- توزيع عادلانه درآمد 4- مواردي كه مي بايست مشمول يارانه گردند 1-4- كالاهاي حياتي و استراتژيك……… 2-4- صنايع نوپا………………….. 3-4- كالاهاي عمومي 4-4- صنايع با هزينه ثابت ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت فهرست مطالب مقدمه 2- چاچوبهاي تحليلي 1-2- چاچوب مسير تكنولوژي 2-2- پيچيدگي توليد و چار چوب مقياس 3-2- چارچوب توانايي جذب 4-2- چارچوب انتقال تكنولوژي 3. تجربه كره 1-3- مرحله تكنولوژي بالغ ( تقليد مشابه ، مشابه سازي) 2-3- مرحله تكنولوژي مياني ( تقليد خلاق) نقش انتقال تكنولوژي استفاده از نيروي انساني فعاليتهاي  R&D خصوصي تلاشهاي R&D دولتي 4- اسكزامات خطي ومشي يادداشت پاياني مقدمه حمايت از حقوق...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه 1-1- مقدمه از آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به اهميت ابعاد مختلف كار در زندگي انسانها ، مي توان گفت كه رضايت شغلي و تمايل به انجام كار نيز تأثير بسزايي در نحوه خشنودي انسانها از وضعيت زندگيشان دارد. از سوي ديگر، سلامت رواني انسانها نيز دز گرو همين رضاي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سهام (بورس)

دانلود مقاله سهام (بورس)

دانلود مقاله سهام (بورس) فهرست سهام (بورس) مقدمه سرمايه گذاري سرمايه بازار سرمايه سرمايه گذاري انواع سرمايه گذاري ريسك و بازده بورس بورس اوراق بهادار (معامله روي سهام شركتها) تاريخچه بورس اوراق بهادار سابقه بورس در ايران اركان بورس هيأت داوري بورس سازمان كارگزاران افزايش قيمت و سود معافيت مالياتي حق رأي و اعمال مديريت انجام معاملات توسط كارگزاران جذب سرمايه ها به صنايع كارآمد تسريع در روند سرمايه گذاري حق تقدم حفظ سرمايه از گزند تورم ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد فهرست فصل اول كليات وطرح تحقيق مقدمه: 2- بيان موضوع تحقيق 3- اهميت موضوع تحقيق 1-3- ضرورت تجديد ارزيابي داراييها 4- فرضيه هاي تحقيق 5- روش تحقيق 1-5- جمع آوري اطلاعات 1-4- تجديد ارزيابي داراييها 6- محدوديتهاي تحقيق 2-5- روش اثبات: 7- محتواي تحقيق 8-يافته هاي تحقيق به شكل 9- مزايا 10- معايب فصل دوم زمينه تئوريك بررسي تورم 1- مفهوم تورم 1-1- نظريه هانري اوژاك 2-1- نظريه هولزمن 2- تعريف تورم 3- اندا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا فهرست منابع داخلي و مزيت رقابتي منابع مالي تجزيه و تحليل زنجيره ارزش نقاط قوت و ضعف داخلي مقدمه رابطه بين واحدهاي وظيفه‌اي سازمان يكپارچگي استراتژي و فرهنگ مديريت مالي/ حسابداري فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي جدول فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي سازمان مديريت بازاريابي امورمالي توليد تحقيق و توسعه سيستم اطلاعات رايانه تكنيكهاي پايه: منحني تجزيه: منحني تجربه و تعيي...

ادامه مطلب