پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

دانلود مقاله تاریخچه یارانه فهرست مطالب – مقدمه ۲- تاریخچه پرداخت یارانه ۱-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران ۲-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان ۳- هدف از پرداخت یارانه ۱-۳- تخصیص بهینه منابع ۲-۳- ثبات اقتصادی ۳-۳- توزیع عادلانه درآمد ۴- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند ۱-۴- کالاهای حیاتی و استراتژیک……… ۲-۴- صنایع نوپا………………….. ۳-۴- کالاهای عمومی ۴-۴- صنایع با هزین...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت فهرست مطالب مقدمه ۲- چاچوبهای تحلیلی ۱-۲- چاچوب مسیر تکنولوژی ۲-۲- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس ۳-۲- چارچوب توانایی جذب ۴-۲- چارچوب انتقال تکنولوژی ۳٫ تجربه کره ۱-۳- مرحله تکنولوژی بالغ ( تقلید مشابه ، مشابه سازی) ۲-۳- مرحله تکنولوژی میانی ( تقلید خلاق) نقش انتقال تکنولوژی استفاده از نیروی انسانی فعالیتهای  R&D خصوصی تلاشهای R&D دولتی ۴- اسکزامات خطی ومشی یادداشت پایانی مقدمه حمایت از حق...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه ۱-۱- مقدمه از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سهام (بورس)

دانلود مقاله سهام (بورس)

دانلود مقاله سهام (بورس) فهرست سهام (بورس) مقدمه سرمایه گذاری سرمایه بازار سرمایه سرمایه گذاری انواع سرمایه گذاری ریسک و بازده بورس بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها) تاریخچه بورس اوراق بهادار سابقه بورس در ایران ارکان بورس هیأت داوری بورس سازمان کارگزاران افزایش قیمت و سود معافیت مالیاتی حق رأی و اعمال مدیریت انجام معاملات توسط کارگزاران جذب سرمایه ها به صنایع کارآمد تسریع در روند سرمایه گذاری حق تقدم حفظ سرمایه از گزند تورم ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد فهرست فصل اول کلیات وطرح تحقیق مقدمه: ۲- بیان موضوع تحقیق ۳- اهمیت موضوع تحقیق ۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها ۴- فرضیه های تحقیق ۵- روش تحقیق ۱-۵- جمع آوری اطلاعات ۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها ۶- محدودیتهای تحقیق ۲-۵- روش اثبات: ۷- محتوای تحقیق ۸-یافته های تحقیق به شکل ۹- مزایا ۱۰- معایب فصل دوم زمینه تئوریک بررسی تورم ۱- مفهوم تورم ۱-۱- نظریه هانری اوژاک ۲-۱- نظریه هولزمن ۲- تعریف تو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا فهرست منابع داخلی و مزیت رقابتی منابع مالی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش نقاط قوت و ضعف داخلی مقدمه رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان یکپارچگی استراتژی و فرهنگ مدیریت مالی/ حسابداری فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان مدیریت بازاریابی امورمالی تولید تحقیق و توسعه سیستم اطلاعات رایانه تکنیکهای پایه: منحنی تجزیه: منحنی تجربه و تعیی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد فهرست مطالب مقدمه …………………………. ۳ دولت در مکاتب لیبرالیستی ………… ۵ دولت در اقتصاد کینزی ……………. ۱۰ دولت در اقتصاد سوسیالیستی ……….. ۱۲ دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   ۱۴ ماهیت و ساختار دولت ایران ……….. ۲۲ منابع و مأخذ   ۲۵ مقدمه مسأله جایگاه دولت و ...

ادامه مطلب