علوم پزشکی

دانلود مقاله وزوز و اختلالات شنوایی

دانلود مقاله وزوز و اختلالات شنوایی

دانلود مقاله وزوز و اختلالات شنوایی  مقدمه تعاریف مختلفی در مورد وزوز ارائه شده است که به جهت وسیع بودن تعاریف نمی‌توان مرز مشخصی بین نوع وزوز و منشأ آن قائل شد. به عنوان مثال وزوز و سیتبولی یا منییری یا حلزونی یا وزوز عروقی. در یک تعریف وزوز به دو دسته‌ی subjective , Abjective تقسیم شده است. این در حالی است که ممکن است وزوز obj به شکلهای مختلفی وجود داشته ، فقط توسط بیمار قابل شنیدن باشد، نه آزمایش کننده و به موجب آن یک هم پوشی بی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن

دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن

تعادل و اختلالات آن فهرست مطالب فصل اول : تعادل و اختلالات آن مقدمه: سازمانبندی رفلکسهای وضعیتی شرح حال بیمار مبتلا به عم تعادل ارزیابی بالینی راه رتفن و تعادل چگونگی راه رفتن و تعادل در ضایعات مناطق مختلف ـ اختلالات حسی ـ اختلالات عضلانی ـ اسکلتی ـ اختلالات مخچه ای ـ اختلالات گانگلیون قاعده ای ـ اختلالات کورتکس و مراکز ساب کورتیکال و ماده سفید فرونتال سالمندی و حفظ تعادل راهبردهای توانبخشی در بیماران مبتلا به اختلالات راه رفتن فصل دوم: علل نوزو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بهداشت مادران و نوزادان

دانلود پروژه بهداشت مادران و نوزادان

بهداشت مادران و نوزادان فهرست مطالب مراقبتهای دوران بارداری ۵ معاینات فیزیکی ۷ تستهای آزمایشگاهی : ۸ ویزیتهای بعدی ۸ اطلاعات subjective : ۸ اطلاعات Objective ۹ آموزش به مدد جو در ارتباط با مراقبت از خود ۱۰ مراقبت از دندان ها: ۱۲ نوع لباس در زمان حاملگی Clothing ۱۳ مسافرت: ۱۷ توصیه ها: ۱۷ اشتغال  Employment ۲۰ مقاربت : Coitus or Sexual activity ۲۱ تاثیر رادیوتراپی در حاملگی ۲۳ اهمیت آموزشهای وضع حمل Chidbirth education ۲۳ توصیه های غذایی ۲۵...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان

دانلود مقاله بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان

بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان چکیده میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان شیوع نسبتا” بالای عفونت ادراری در کودکان (۵ـ۳ درصد دختران و ۱درصد پسران)و از طرفی عوارض مهم عدم درمان آن موجب می شود که به دنبال عوامل مؤثری جهت پیشگیری از آن باشیم که یکی از عوامل مؤثردر این زمینه آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان می باشد. به این منظور این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ناشنوایی و کم شنوایی

دانلود پروژه ناشنوایی و کم شنوایی

ناشنوایی و کم شنوایی فهرست مطالب ناشنوایی و کم شنوایی    ۱ تعاریف    ۱ شدت نقص شنوایی    ۲ جدول ۷-۱    ۴ شدت نقص شنوایی وتاثیرات اموزشی آنها    ۴ ارتباط نقص شنوایی وسن    ۵ انواع نقایص شنوایی    ۶ نقص شنوایی    ۶ نقایص شنوایی حس –عصبی    ۷ علل نقایص شنوایی    ۹ ابتلای مادر به بیماری روبلا    ۹ وراثت    ۱۰ ناراحتیهای دوران بارداری وتولد    ۱۱ بیماریهای کودکی    ۱۲ میزان شیوع    ۱۴ نیمرخهای رشد    ۱۴ ویژگیها    ۱۸ رشد شناختی    ۱۸...

ادامه مطلب

بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان

فهرست مطالب پیشگفتار خلاصه مقدمه فصل اول (بهداشت دهان و دندان) پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان جرم دندان چیست؟ بهداشت لب بهداشت لثه بهداشت زبان خشکی دهان بوی بد دهان و علت های آن علل دهانی و دندانی علل عمومی فصل دوم (مسواک وخمیردندان) روش صحیح مسواک زدن روش های نگهداری از مسواک مشخصات و عمل خمیر دندان خمیردندان های درمانی خصوصیات یک خمیردندان خوب دهان شویه ها فصل سوم (نقش مادران و مدارس) نقش مراقبین بهد...

ادامه مطلب

بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان

بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان

بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال ۱۳۸۶ چکیده پژوهش پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراک پزشکی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استاندارد...

ادامه مطلب