نانوتکنولوژی و علوم

دانلود پروژه نانوکامپوزیت ها

دانلود پروژه نانوکامپوزیت ها

آشنایی با نانوکامپوزیت ها سال ۱۹۵۹ سالی تاریخی برای علم و تکنولوژی است. در این سال فناوری مهندسی مولکولی (نانوتکنولوژی) اولین بار توسط ریچارد فاینمن ، برنده جایزه نوبل فیزیک که ملقب به پدر علم نانوتکنولوژی است مطرح شد. وی بیان کرد فضای زیادی در پایین وجود دارد . همین جمله پایه علم نانوتکنولوژی شد. در حقیقت او این نکته را مطرح ساخت که اصول علم فیزیک چیزی جز امکان ساختن اتم به اتم اشیاء بیان نمی کنند. او پیشنهاد کرد که می توان اتم ها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نانوتکنولوژی

دانلود پروژه نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی فهرست  مطالب نانو تکنولوژى چیست؟ ۴ تاریخچه نانوتکنولوژی: ۹ چرا این مقیاس طول اینقدر مهم است؟ ۱۰ آیا موضوع نانوتکنولوژی کاملاً جدید است؟ ۱۱ منافع نانوتکنولوژی چیست؟ ۱۲ محصولات موجود نانوتکنولوژی عبارتند از:. ۱۲ صنایع اتومبیل‌سازی و هوانوردی:  . ۱۳ الکترونیک و ارتباطات: ۱۳ مواد و شیمی:. ۱۴ داروسازی، بهداشت و علوم زندگی: ۱۴ تولید تکنولوژیهای انرژی: ۱۴ اکتشافات فضایی: ۱۴ محیط‌زیست: ۱۵ امنیت ملی: ۱۵ نانوتکنولوژی و صنعت نفت ۱۶ سه فنا...

ادامه مطلب