بایگانی برچسب ها: آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار

دانلود پژوهش آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

دانلود پژوهش آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

پژوهش آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار  آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار مقدمه: نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )  چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانک...

ادامه مطلب