بایگانی برچسب ها: آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار

دانلود پژوهش آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار

دانلود پژوهش آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار

پژوهش آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار  آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار مقدمه: نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع الميزان )  چه اينكه فلسفه بعثت انبياء نيز بر اساس دعوت مردم به سوي خدا و پرهيز از شرك و نفاق از طرفي و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگيري از ظلم و تبعيض و بيداد فرادستان بر فرودستان از طرف ديگر صورت گرفته چنانك...

ادامه مطلب