بایگانی برچسب ها: آبگرمکنهای گردشی

دانلود مقاله سیستم های حرارتی و برودتی

دانلود مقاله سیستم های حرارتی و برودتی

دانلود مقاله سیستم های حرارتی و برودتی در حال حاضر هزینۀ گرم کردن آب با برق گرانتر از هزینۀ گرمایی سوختهای دیگر تمام می شود و در زمان استقرار آبگرمکنهای برقی باید به مسئله حفظ گرما توجه کرد . در این رابطه باید نکات زیر را مورد توجه قرارداد: ۱- منبع ذخیرۀ آب گرم را باید به ضخامت حداقل mm 50 – ترجیحاً mm 75- با یک ماده  عایق خوب به طور کامل عایق بندی کرد. ۲- آب گرم نباید در لوله هایا رادیاتورهای حوله خشک کن گردش داشته باشد. ۳- طول لوله های ن...

ادامه مطلب