بایگانی برچسب ها: آثار اشتباه در موضوع معامله

دانلود کارتحقیقی اشتباه در موضوع معامله

دانلود کارتحقیقی اشتباه در موضوع معامله

اشتباه در موضوع معامله چكیده : بررسی اجمالی اشتباه در موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختل...

ادامه مطلب