بایگانی برچسب ها: آثار دانیل لیبسکیند

دانلود مقاله معماری دانیل لیبسکیند

دانلود مقاله معماری دانیل لیبسکیند

آشنایی با معماری دانیل لیبسکیند پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ در لهستان متولد شد. در سال ۱۹۶۵ شهروند آمریکایی شد. وی در اسرائیل موسیقی خواند و در نیویورک مجری هنری شد. موسیقی را به جهت مطالعه معماری رهاکرده و درجه لیسانس معماری در کوپریونیون نیویورک در سال ۱۹۷۰ دریافت کرد. فوق لیسانس تاریخ و تئوری معماری در مدرسه تطبیقی دانشگاه اسکس در انگلستان در سال ۱۹۷۲ خواند. لیبسکیند در چندی دانشگاه جهانی و بین الملی درس داده و سخنرانی کرده و ...

ادامه مطلب