بایگانی برچسب ها: آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی

دانلود کار تحقیقی آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی

دانلود کار تحقیقی آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی

دانلود کار تحقیقی آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی  آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق مدنی چکیده: این تحقیق در صدد این بوده، که طلاق را از منظر حقوق ایران مورد بررسی قرار دهد. با این سئوال که چه اشتراکات و افتراقاتی بین حقوق ایران در موضوع طلاق وجود دارد؟ لذا بعد از تدوین طرح اجمالی، در فصل اوّل به بررسی مفاهیم وکلیات پرداخته شده است. در فصل دوّم این تحقیق، احکام ارکان طلاق و شرایط آن درحقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است وبا استفاده از ...

ادامه مطلب