بایگانی برچسب ها: آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه

دانلود گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی فهرست مطالب : چکیده 1پیشگفتار 2 فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی 2 1-1 ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه 2 1-2 ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن 2 1-3 ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی 3 1-4 ) آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه 7 فصل دوم : واحدهای اداره تامین اجتماعی شعبه نه 14 2-1 ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی 14 2-2 ) واحد درآمد 15 2-3 ) واحد اجرائیات 17 2...

ادامه مطلب