بایگانی برچسب ها: آداب و شيوه تفكر و زندگي

دانلود پروژه برداشت از بناهاي تاريخي خانه حكيم باشي

دانلود پروژه برداشت از بناهاي تاريخي خانه حكيم باشي

برداشت از بناهاي تاريخي – خانه حكيم باشي در كاشان    مقدمه از سززميني صحبت به ميان مي آوريم كه بوي تاريخ و اجتماع را از پله هاي شكسته آن مي توان استشمام كرد و مردمانش را از گذشته هاي گذشته ، كه بارهاي معرفت را بر دوش داشتند شناخت . در درس برداشت از بناهاي تاريخي اين بار به سراغ كاشان رفتيم سرزميني كه خانه‌هاي قديمي آن معماري خيال انگيز دارند و هيچ كس نيست كه با ديدن اين خانه‌ها زبان به تحسين نگشايد و از اين همه هنر و سليقه به وجد ن...

ادامه مطلب