بایگانی برچسب ها: آرماتورهاي طول يا راسته

دانلود گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسكونی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسكونی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسكونی   مقدمه : اولين باري كه انسان از نعمت سر پناه بر خوردار گشت فرو رفتن خشكي در آب و پناهنده شدن انسان و حيوان به غارها و  ار تفاعات بوده است  با پيدايش فصل خشكي انسان مجدداً رو به خشكي آورد كه در اين تاريخ يعني تقريباً هزار سال قبل از ميلاد مسيح اولين خانه هاي مسكوني در ايران مشاهده شد كه از شاخه برگ در ختان بوجود مي آمد پس از مدتي  سر پنا ههااز خشت هاي گلي و پوشش شاخ و بر گ در ختان ساخته مي شد...

ادامه مطلب