بایگانی برچسب ها: آزمايشگاه تكنولوژي بتن

دانلود مقاله آزمایشهای ASTM آزمایشگاه تکنولوژی بتن

دانلود مقاله آزمایشهای ASTM آزمایشگاه تکنولوژی بتن

گزیده ای از آزمایشهای ASTM آزمایشگاه تکنولوژی بتن کانی‌های ثانوی ( رس‌ها) پیدایش و تشکیل رسها رس‌ها از نظر فیزیکی، ذراتی هستند که در محدوده قطری کوچکتر از ۲ میکرون قرار دارند که از آنها رسهای سیلیکاتی معمولاً از کانیهای اولیه مانند فلدسپاتها، میکاها آمفیبول و پیروکسین تکامل می‌یابند. درباره تشکیل آنها عقاید متعددی ابراز شده که با اندک اختلافی در مطالب زیر منتشر کند: الف: تجزیه و تغییر شکل فیزیکی کانیهای سیلیکاتی لایه‌ای مانند میکاها فل...

ادامه مطلب