بایگانی برچسب ها: آزمايشگاه تكنولوژي بتن

دانلود مقاله آزمايشهاي ASTM آزمايشگاه تكنولوژي بتن

دانلود مقاله آزمايشهاي ASTM آزمايشگاه تكنولوژي بتن

گزيده اي از آزمايشهاي ASTM آزمايشگاه تكنولوژي بتن كاني‌هاي ثانوي ( رس‌ها) پيدايش و تشكيل رسها رس‌ها از نظر فيزيكي، ذراتي هستند كه در محدوده قطري كوچكتر از 2 ميكرون قرار دارند كه از آنها رسهاي سيليكاتي معمولاً از كانيهاي اوليه مانند فلدسپاتها، ميكاها آمفيبول و پيروكسين تكامل مي‌يابند. درباره تشكيل آنها عقايد متعددي ابراز شده كه با اندك اختلافي در مطالب زير منتشر كند: الف: تجزيه و تغيير شكل فيزيكي كانيهاي سيليكاتي لايه‌اي مانند ميكاها ف...

ادامه مطلب