بایگانی برچسب ها: آزمايشگاه مدار منطقي شناخت كاربردي Iptable

دانلود پروژه آزمايشگاه مدار منطقي شناخت كاربردي Iptable

دانلود پروژه آزمايشگاه مدار منطقي شناخت كاربردي Iptable

پروژه آزمايشگاه مدار منطقي  شناخت كاربردي Iptable  فهرست مطالب شرط لازم    نهادهاي مورد استفاده در سند 1- مقدمه     1-1 : چرا اين سند نوشته شد      2-1 : چگونگي نوشتن آن 3-1 : اصطلاحات مورد استفاده                  2-آماده سازي 1-2 : درك جا iptables را بدست آوريم         2-2 : نصب kernel 3-2 : نصب در محل كاربر 1-3-2 : كامپايل برنامه هاي كاربر       2-3-2 : نصب بر RED HOT 7/1 3- جستجوي جداول و زنجيره ها   1-3 : كليات       2-3 : ...

ادامه مطلب