بایگانی برچسب ها: آزمايشگاه مدار منطقي شناخت كاربردي Iptable

دانلود پروژه آزمایشگاه مدار منطقی شناخت کاربردی Iptable

دانلود پروژه آزمایشگاه مدار منطقی شناخت کاربردی Iptable

پروژه آزمایشگاه مدار منطقی  شناخت کاربردی Iptable  فهرست مطالب شرط لازم    نهادهای مورد استفاده در سند ۱- مقدمه     ۱-۱ : چرا این سند نوشته شد      ۲-۱ : چگونگی نوشتن آن ۳-۱ : اصطلاحات مورد استفاده                  ۲-آماده سازی ۱-۲ : درک جا iptables را بدست آوریم         ۲-۲ : نصب kernel ۳-۲ : نصب در محل کاربر ۱-۳-۲ : کامپایل برنامه های کاربر       ۲-۳-۲ : نصب بر RED HOT 7/1 ۳- جستجوی جداول و زنجیره ها   ۱-۳ : کلیات       ۲-۳ : ج...

ادامه مطلب