بایگانی برچسب ها: آزمايش وجود تنش آستانه‌اي

دانلود پروژه بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها

دانلود پروژه بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها

بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها   با پیشرفت بشر وایجاد تکنولوژی جدید ،نیاز انسان به تولید موادی که در دماهای بالا خواص مکانیکی مناسبی از خود نشان می دهند ،افزایش پیدا کرده است.برای پاسخگویی به این نیاز شناخت مکانیزم هایی که درشرایط دمای بالا اتفاق می افتد لازم است.آزمایش خزش از جمله آزمایشاتی است که به خوبی می تواند جوابگوی این نیاز باشد.  محققان با بررسی در آلیاژهای آلومینیوم به نتایج جالبی در مورد اثر تنش آستانه...

ادامه مطلب