بایگانی برچسب ها: آزمون نوعی برروی کابلهای خشک

دانلود گزارش كارآموزي شركت سيم و كابل ابهر

دانلود گزارش كارآموزي شركت سيم و كابل ابهر

دانلود گزارش كارآموزي شركت سيم و كابل ابهر دانلود گزارش كارآموزي شركت سيم و كابل ابهر مجتمع صنعتی نورین در سال 1371  در زمینی به مساحت 54 هکتار بنا نهاده شد . از لحاظ موقعیت جغرافیایی از طرف شمال به آزاد راه زنجان – قزوین و از طرف جنوب به جاده ترانزیت تهران – ترکیه منتهی است . امکان استفاده از شبکه راه آهن سراسری زمینه توسعه هر چه بیشتر این مجتمع را فراهم ساخته است .سیاست گروه مبتنی بر تمرکز کلیه فعالیت ها در مجتمع صنعتی نورین می باشد . جهت ...

ادامه مطلب

دانلود گزارش كارآموزي سيم و كابل

دانلود گزارش كارآموزي سيم و كابل

دانلود گزارش كارآموزي سيم و كابل فهرست مطالب (1 )کابل6 (1-1 )کابل های بسپاری 10 (2-1 )تاریخچه کابل سازی در ایران16 (3-1 ) مراحل کابل سازی26 (4-1 )مراحل تولید کابل 70 * 12 *3 سکتوری خاص29(5-1 )مراحل ساخت کابل kv 23029 (6-1 ) مراحل تولید کابل1600 mm2230kv 30 (7-1)مراحل کابل فشار متوسط  70-120 *331 (8-1 ) ccv 31 (9- 1 ) استرندر 91 رشته 35 (10-1 )اسکرین 39 (2) آزمایشگاه فشار قوی 44 (1-2 )آزمون کابل46 (2-2 ) آزمون های جاری کابل...

ادامه مطلب