بایگانی برچسب ها: آزمون نوعی برروی کابلهای خشک

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر

گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر فهرست مطالب مجتمع صنعتی نورین۱ (۲) نیرو گاه۷ (۱-۲)نیروگاه اضطراری ۸ (۲-۲) نیروگاه شرکت سیم و کابل ابهر ۱۳(۳-۲)سنکرو نسیم۲۰ (۴-۲) نقشه شبکه توزیع ۲۰ کیلو ولت ۲۷ (۵-۲) اتاق فرمان نیرو گاه ۲۹ (۶-۲ ) بانک خازنی ۳۱ (۳) تابلو سازی ۳۵ (۱-۳ ) مقدمه۳۸ (۲-۳) تعاریف اولیه تابلو ۳۹ انواع تابلو ها ۴۲ (۴-۳ ) خصوصیات تابلو ها ۴۳ (۵-۳) طریقه ساخت۴۷ (۶-۳ )نقشه کشی تابلوها ۴۸ (۷-۳ ) ساخت تابلوها۴۹ (۸-۳ ) انواع مدارات ...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی سیم و کابل

دانلود گزارش کارآموزی سیم و کابل

دانلود گزارش کارآموزی سیم و کابل فهرست مطالب (۱ )کابل۶ (۱-۱ )کابل های بسپاری ۱۰ (۲-۱ )تاریخچه کابل سازی در ایران۱۶ (۳-۱ ) مراحل کابل سازی۲۶ (۴-۱ )مراحل تولید کابل ۷۰ * ۱۲ *۳ سکتوری خاص۲۹(۵-۱ )مراحل ساخت کابل kv 23029 (۶-۱ ) مراحل تولید کابل۱۶۰۰ mm2230kv 30 (۷-۱)مراحل کابل فشار متوسط  ۷۰-۱۲۰ *۳۳۱ (۸-۱ ) ccv ۳۱ (۹- ۱ ) استرندر ۹۱ رشته ۳۵ (۱۰-۱ )اسکرین ۳۹ (۲) آزمایشگاه فشار قوی ۴۴ (۱-۲ )آزمون کابل۴۶ (۲-۲ ) آزمون های جاری ک...

ادامه مطلب