بایگانی برچسب ها: آزمون نوعی برروی کابلهای خشک

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر مجتمع صنعتی نورین در سال ۱۳۷۱  در زمینی به مساحت ۵۴ هکتار بنا نهاده شد . از لحاظ موقعیت جغرافیایی از طرف شمال به آزاد راه زنجان – قزوین و از طرف جنوب به جاده ترانزیت تهران – ترکیه منتهی است . امکان استفاده از شبکه راه آهن سراسری زمینه توسعه هر چه بیشتر این مجتمع را فراهم ساخته است .سیاست گروه مبتنی بر تمرکز کلیه فعالیت ها در مجتمع صنعتی نورین می با...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی سیم و کابل

دانلود گزارش کارآموزی سیم و کابل

دانلود گزارش کارآموزی سیم و کابل فهرست مطالب (۱ )کابل۶ (۱-۱ )کابل های بسپاری ۱۰ (۲-۱ )تاریخچه کابل سازی در ایران۱۶ (۳-۱ ) مراحل کابل سازی۲۶ (۴-۱ )مراحل تولید کابل ۷۰ * ۱۲ *۳ سکتوری خاص۲۹(۵-۱ )مراحل ساخت کابل kv 23029 (۶-۱ ) مراحل تولید کابل۱۶۰۰ mm2230kv 30 (۷-۱)مراحل کابل فشار متوسط  ۷۰-۱۲۰ *۳۳۱ (۸-۱ ) ccv ۳۱ (۹- ۱ ) استرندر ۹۱ رشته ۳۵ (۱۰-۱ )اسکرین ۳۹ (۲) آزمایشگاه فشار قوی ۴۴ (۱-۲ )آزمون کابل۴۶ (۲-۲ ) آزمون های جاری ک...

ادامه مطلب