بایگانی برچسب ها: آسانسور در سازه

دانلود گزارش کارآموزی آسانسور در سازه

دانلود گزارش کارآموزی آسانسور در سازه

دانلود گزارش کارآموزی آسانسور در سازه کارآموزی آسانسور سازه فهرست مطالب نحوه‌ انتقال‌ بار آسانسور: در عمل‌ نیروی‌ آسانسور بین‌ تیرهایی‌ که‌ در اطراف‌ داکت‌ قرار داده‌ می‌شون‌ وشاستی‌ آن‌ تیرها متصل‌ می‌گردد منتقل‌ می‌گردد اما از لحاظ‌ فنی‌ در اطاقک‌ آسانسورتکیه‌گاه‌هایی‌ با حفر آسانسور قرار دارند و نیروی‌ وزن‌ اطاقک‌ به‌ این‌ تکیه‌گاه‌ واردمی‌شود. نیروی‌ کلی‌ آسانسورهای‌ معمولی‌ از چهار عدد نبشی‌ برای‌ دور باکس‌ آسانسوراستفاده‌ می‌شو...

ادامه مطلب