بایگانی برچسب ها: آسيب شناسي اقتصادي

دانلود مقاله دستاورد و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

دانلود مقاله دستاورد و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

دستاورد و آسیب شناسی انقلاب اسلامی فهرست مطالب مقدمه1 آرمانهاي انقلاب اسلامي3 آرمانهاي فرهنگي و اجتماعي4 آرمانهاي سياسي5 آرمانهاي اقتصادي8 دستاوردهاي انقلاب اسلامي9 دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي10 دستاوردهاي سياسي13 دستاوردهاي اقتصادي17 آسيب شناسي فرهنگي و اجتماعي21 آسيب شناسي سياسي23 آسيب شناسي اقتصادي26 حركت ورودي انقلابها30 مقدمه «خداوند در سرنوشت هيچ ملتي تغييري ايجاد نمي كند مگر آنكه خود آن ملت بخواهند» قال معصوم (ع) بر مبناي اص...

ادامه مطلب