بایگانی برچسب ها: آسيب شناسي رفتار سازماني .ppt

مقاله رایگان آسیب شناسی رفتار سازمانی

مقاله رایگان آسیب شناسی رفتار سازمانی

دانلود رایگان مقاله آسیب شناسی رفتار سازمانی آسیب شناسی رفتار سازمانی چکیده آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسکونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درونی جامعه که پایه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های...

ادامه مطلب