بایگانی برچسب ها: آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پروژه بررسی آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

دانلود پروژه بررسی آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری

بررسی آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری مقدمه مهمترین نقاط آسیب پذیر مهمترین نقاط آسیب پذیر: اولین نقطه آسیب پذیر : BIND Domain Name System سیستم های عامل در معرض تهدید : نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم : نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر: دومین  نقطه آسیب پذیر :  ( Remote Procedure Calls (RPC سیستم های عامل در معرض تهدید : نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم : نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر: سومین نقطه آسیب پذیر :   WindowsAuthentic...

ادامه مطلب