بایگانی برچسب ها: آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پروژه بررسي آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري

دانلود پروژه بررسي آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري

بررسي آسيب پذيري و تهديدات شبكه هاي كامپيوتري مقدمه مهمترين نقاط آسيب پذير مهمترين نقاط آسيب پذير: اولين نقطه آسيب پذير : BIND Domain Name System سيستم های عامل در معرض تهديد : نحوه تشخيص آسيب پذيری سيستم : نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسيب پذير: دومين  نقطه آسيب پذير :  ( Remote Procedure Calls (RPC سيستم های عامل در معرض تهديد : نحوه تشخيص آسيب پذيری سيستم : نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسيب پذير: سومين نقطه آسيب پذير :   WindowsAuthentic...

ادامه مطلب