بایگانی برچسب ها: آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا

دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۳ طرح مساله ، روش تحقیق ۴ فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق ۴ فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق ) معنی قاچاق ۶ تعریف و انواع قاچاق ۶ تعرفه قاچاق۷ دلایل قاچاق۱۱ پیامدهای امنیتی قاچاق۱۳ راه حل های مشخص۱۷ راه های دیگر۲۳ فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق ) ماهیت های حقوقی قاچاق ۲۵ فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ ) آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه ...

ادامه مطلب